E2-8223b400

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ PlayStation™Network ได้ อาจเกิดจากการติดขัดของเซิร์ฟเวอร์
โปรดตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้
  1. ตรวจสอบหน้าสถานะ PSN
  2. ปิดเราเตอร์และโมเด็มของคุณ จากนั้นรออย่างน้อย 5 นาทีแล้วจึงเปิดอีกครั้ง
  3. ไปที่ Fix & Connect สำหรับขั้นตอนการแก้ปัญหาเพิ่มเติม

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา