CE-110538-8

ไม่สามารถอ่าน Blu-ray Disc ได้

  1. ตรวจสอบว่าไม่มีรอยนิ้วมือ คราบ หรือรอยขีดข่วนบนดิสก์
  2. อาจมีปัญหาเกี่ยวกับฟังก์ชันการอ่านดิสก์ในยูนิตหลักของ PlayStation®5 
    • ลองดิสก์อื่น
  3. ตรวจสอบว่าใส่ดิสก์อย่างถูกต้อง

 

หากคำแนะนำข้างต้นใช้ไม่ได้ผล โปรดติดต่อเราหรือใช้พอร์ทัล Fix & Replace ของเรา 

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา