CE-110032-7

ข้อมูล ID ออนไลน์ PSN ไม่ตรงกัน

เกิดข้อผิดพลาดเนื่องจากข้อมูล ID ออนไลน์ของ PlayStation™Network ที่ลงทะเบียนสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณไม่ตรงกัน

ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นหากคุณเพิ่งเปลี่ยน ID ออนไลน์ของคุณ โปรดลงชื่อออกจากอุปกรณ์ PlayStation® อื่นๆ ทั้งหมดรวมถึงคอนโซล PlayStation®3 และระบบ PlayStation®Vita และลองอีกครั้งบนคอนโซล PlayStation®5 

หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นให้ลงชื่อออกจากอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณและลองอีกครั้งในอีกสักครู่

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา