CE-108862-5

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้

อาจมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์:
  1. โปรดตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ของเกมที่เว็บไซต์ของผู้พัฒนาเกมและหน้าสถานะ PlayStation™Network
  2. เป็นไปได้ว่าเครือข่ายอาจมีการติดขัดชั่วคราว โปรดลองอีกครั้งภายหลัง

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา