CE-38706-4

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้

 • หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับบริการภายนอกของ PlayStation™Network ได้ ให้ตรวจสอบสถานะของบริการนั้น
 • PlayStation™Network อาจไม่ว่างชั่วคราว โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง
  คุณสามารถตรวจสอบสถานะเครือข่ายได้โดยการเลือก  การตั้งค่า > เครือข่าย > ดูสถานะของบริการ PlayStation™Network หรือโดยการใช้ PC หรือสมาร์ทโฟนของคุณเพื่อเข้าถึงหน้าสถานะ PlayStation Network ด้านล่าง

ลองทำขั้นตอนเหล่านี้:

 1. รีสตาร์ท PS4
 2. รีสตาร์ทเราเตอร์ของคุณ
 3. ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณเพื่อตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ
 4. รีสตาร์ทเราเตอร์ เลือก การตั้งค่า > เครือข่าย > ตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แล้วจากนั้นเชื่อมต่อกับเราเตอร์อีกครั้ง สำหรับรายละเอียด โปรดดูคำแนะนำที่ให้มาพร้อมกับเราเตอร์
 5. อัปเดตเฟิร์มแวร์เราเตอร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด สำหรับรายละเอียด โปรดดูคำแนะนำที่ให้มาพร้อมกับเราเตอร์
 6. เลือก การตั้งค่า > เครือข่าย > ทดสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แล้วตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ
 7. ไฟร์วอลล์หรือมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ อาจกีดกันไม่ให้คุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เครือข่ายของคุณไม่ได้ปิดกั้นหมายเลขพอร์ตต่อไปนี้:
  • TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480
  • UDP: 3478, 3479