CE-38702-0

ไม่สามารถรับข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ได้ คุณอาจพบปัญหาเกี่ยวกับเครือข่ายหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

 1. รีสตาร์ทเราเตอร์ของคุณ
 2. รีสตาร์ท PS4
 3. ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณเพื่อตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 4. รีเซ็ตเราเตอร์และเลือก การตั้งค่า > เครือข่าย > ตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต บน PlayStation 4 ของคุณเพื่อเชื่อมต่อกับเราเตอร์อีกครั้ง สำหรับรายละเอียด โปรดดูคำแนะนำที่ให้มาพร้อมกับเราเตอร์
 5. อัปเดตเฟิร์มแวร์เราเตอร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด สำหรับรายละเอียด โปรดดูคำแนะนำที่ให้มาพร้อมกับเราเตอร์
 6. เลือก การตั้งค่า > เครือข่าย > ทดสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แล้วตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ
 7. PlayStation™Network อาจไม่ว่างชั่วคราว ตรวจสอบสถานะที่ playstation.com แล้วลองอีกครั้งในภายหลัง
 8. ไฟร์วอลล์หรือมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ อาจกีดกันไม่ให้คุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เครือข่ายของคุณไม่ได้ปิดกั้นหมายเลขพอร์ตต่อไปนี้:
  • TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480
  • UDP: 3478, 3479
 9. หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับบริการภายนอก PlayStation™Network ได้ ให้ตรวจสอบสถานะของบริการนั้น