Updated den 6 mars 2017

PS4: Stöd för extern hårddisk

Om det inte finns tillräckligt mycket ledigt hårddiskutrymme på ditt PS4-system för att installera ett spel kan du använda en extern USB-hårddisk för att få mer utrymme.

 
 

Du kan ladda ned spel och tillägg från PlayStation℠Store direkt till den externa hårddisken och flytta spel från PS4-systemets lagringsminne till hårddisken.

Det här behöver du för att komma igång

När du formaterar en USB-lagringsenhet som utökat lagringsutrymme kan du använda den för att installera program. Du kan också flytta program från PS4™-systemets lagringsminne till det utökade lagringsutrymmet.

 1. PS4™-system
 • PS4™-systemet måste ha systemprogramvara version 4.50 eller senare.
 1. USB-hårddisk
 • USB 3.0 eller senare
 • Lägsta kapacitet 250 GB, högsta 8 TB

Det här kan du lagra på den formaterade USB-hårddisken

 • Du kan bara installera program och tillägg på enheter för utökad lagring.
 • Du kan ladda ned tillägg till det utökade lagringsutrymmet även om det program som tillägget hör till är installerat i lagringsminnet.
 • Uppdateringar laddas ned till samma plats som det program de hör till.
 • Det går inte att spara sparade data i programmet, teman eller skärmbilder/videoklipp på enheter för utökad lagring.

Här hittar du program på USB-hårddisken

 • Program som installeras på enheter för utökad lagring visas i innehållsområdet.
 • Program som installeras på enheter för utökad lagring försvinner inte från innehållsområdet när du kopplar från enheten.
 • Om du startar ett program som är installerat på en enhet för utökad lagring när enheten ifråga är frånkopplad visas ett felmeddelande.

Viktig anslutningsinformation

 • Du kan bara använda en enhet för utökad lagring i taget. Även om du har anslutit två enheter, som båda är formaterade för att användas som utökat lagringsutrymme, kan bara en i taget vara aktiv.
 • Du kan ansluta en andra hårddisk och använda den med mediespelaren, men du kan inte ansluta två hårddiskar för spel, appar och tillägg.
 • Det finns inte stöd för anslutning via USB-hubb. Du måste ansluta USB-lagringsenheten direkt till PS4-systemet.
 • Se till att du inte kopplar från under tiden PS4-systemet stängs av eller försätts i viloläge.

Så här formaterar du USB-hårddisken som utökat lagringsutrymme

 1. Gå till [Inställningar] > [Enheter] > [USB-lagringsenheter].
 2. Markera den USB-lagringsenhet som ska formateras och välj [Formatera som utökat minne].

Så här ändrar du plats för programinstallationer

Om du vill ändra var dina program installeras måste du ange den plats där du vill spara dem. Du kan inte ändra plats för programinstallationer under pågående nedladdning.

 1. Välj   [Inställningar] > [Lagring] och tryck sedan på OPTIONS-knappen.
 2. Välj [Installationsplats för programmet] > [Utökat minne].
 1. Nu kommer programmen att installeras på enheten för utökad lagring.

Så här flyttar du program

Du kan flytta sparade program mellan PS4™-systemets lagringsminne och det utökade lagringsutrymmet.

Påminnelse: Om ett program sparats i både lagringsminnet och det utökade lagringsutrymmet måste du ta bort det från antingen lagringsminnet eller från det utökade lagringsutrymmet för att kunna använda enheten för utökad lagring. Du kan installera tillägg i det utökade lagringsutrymmet även om det program som tillägget hör till är installerat i lagringsminnet.

 1. Välj [Inställningar] > [Lagring].
 2. Välj den lagringsenhet där det program du vill flytta finns och välj sedan [Program].
 3. Tryck på OPTIONS-knappen och välj [Flytta till utökat minne] eller [Flytta till lagringsminne]. 
 4. Markera de program du vill flytta och välj [Flytta].

Så här kopplar du från enheter för utökad lagring

När PS4™-systemet är på och du vill koppla från en enhet för utökad lagring gör du på något av följande sätt för att koppla från enheten på ett säkert sätt.

Påminnelse: Om du kopplar från enheten för utökad lagring utan att följa de här stegen kan det medföra att data förstörs eller går förlorade nästa gång du ansluter enheten.

 1. Välj [Ljud/Enheter] > [Sluta använda utökat minne] på snabbmenyn.
 1. Välj den enhet för utökad lagring som ska kopplas från i [Inställningar] > [Enheter] > [USB-lagringsenheter] och välj sedan [Sluta använda det här utökade minnet].

Har du problem?

 • Jag har problem med Wi-Fi- och/eller Bluetooth-anslutning när den externa USB-lagringsenheten är ansluten till mitt PS4-system.

Vi rekommenderar att du placerar den externa USB-lagringsenheten längre bort från PS4-systemet om du får problem med anslutningen.

 • Jag ser felet ”Dataöverföringshastigheten för den här enheten kanske inte är tillräckligt snabb för att du ska kunna använda den som utökat lagringsutrymme. Vill du ändå formatera den här enheten?”

Om det här felmeddelandet visas rekommenderar vi att du använder en annan extern USB-lagringsenhet.

 • Jag ser felet ”De här programmen har installerats både i lagringsminnet och i det utökade minnet. Om du vill använda enheten för utökat minne måste du ta bort programmet antingen från lagringsminnet eller från det utökade minnet.”

Om samma spel är installerat i både det utökade minnet och i lagringsminnet måste ett av dem tas bort för att du ska kunna använda hårddisken.

 • Det visas ett meddelande om att enheten för utökad lagring måste repareras? 

Det kan inträffa om enheten kopplades från på ett felaktigt sätt. Använd rätt tillvägagångssätt när du kopplar från enheten för utökad lagring.

Felkoder

 

CE-41901-5

Använd en extern USB-lagringsenhet som uppfyller följande krav:

 • Lägsta kapacitet 250 GB, högsta 8 TB
CE-41902-6

Använd en extern USB-lagringsenhet som uppfyller följande krav:

 • USB 3.0 eller senare
 • Om din hårddiskenhet har USB 3.0 kan det här felet uppstå om den ansluts för långsamt. Anslut USB-enheten snabbt och bestämt, men försiktigt.
CE-41899-1 Anslut den externa USB-lagringsenheten direkt till PS4-systemet.
CE-30002-5 Prova med att formatera om hårddisken.
CE-30022-7
 1. Formatera om hårddisken.
 2. Om felet kvarstår startar du om PS4-systemet och provar sedan att formatera igen.
CE-30006-9

Anslut hårddisken igen och reparera filsystemet enligt nedanstående instruktioner.

 1. Formatera om hårddisken.
 2. Om felet kvarstår kan du behöva använda en annan hårddisk.