Updated den 18 augusti 2015

Hur ändrar jag APN (Access Point Name) på PlayStation Vita?

Läs om hur du ändrar namn på din åtkomst (APN) på din PlayStation Vita om du använder 3G.

 
 

Först ska du se till att du har den senaste programvaruversionen för PlayStation Vita. Då kommer du alltid att ha den senaste och mest uppdaterade listan över åtkomstpunktnamn (APN).

Om du vill ändra APN går du till [Inställningar] > [Nätverk] > [Mobila nätverksinställningar] > [APN-inställningar]. Där kan du välja rätt APN i listan som visas eller skriva in ett själv. Om du använder programvaruversion 1.60 eller senare i din PlayStation Vita och det medföljande SIM-kortet från Vodafone ska du kunna välja Vodafone UK som APN i listan. Du kan också välja ikonen Mobiloperatör på hemskärmen och välja det nya APN-namnet i listan.

Om du använder programvaruversion 1.52 eller tidigare i din PlayStation Vita ska du använda "smart" som APN i Sverige tillsammans med alla förinstallerade SIM-kort från Vodafone. Detta APN måste du ändra manuellt.

Obs!
Ändra inga andra fält.

Om du använder ett SIM-kort från en annan nätleverantör kan du behöva ange APN manuellt. Be din nätleverantör om rätt APN.