Hjälpmedel för The Last of Us Part II

Ända från början har vårt mål varit att så många fans som möjligt ska kunna få uppleva spelet, med de mest gedigna hjälpmedelsfunktioner vi någonsin haft.

Vi bygger vidare på grunden vi lade i UNCHARTED 4: A Thief’s End, så The Last of Us Part II har över 60 hjälpmedelsinställningar med olika alternativ fokuserade på finmotorik och hörsel, samt nya funktioner som gynnar spelare med nedsatt syn.

Naughty Dog uppmuntrar alla att använda hjälpmedlen för att anpassa spelupplevelsen efter sina behov.

Standardinställningar

En utmaning med att skapa många olika inställningar är att ta fram just de alternativ som är relevanta för specifika spelare. Dessutom är många funktioner utformade för att komplettera varandra. Så för att underlätta har Naughty Dog skapat tre standardinställningar som ställer in alla rekommenderade alternativ för synhjälpmedel, hörselhjälpmedel och motorikhjälpmedel. 

Vi hoppas att de funkar som utgångspunkt, och det går förstås att gå in och finjustera standardinställningarna också. 

Använd standardinställningar för synhjälpmedel

Konfigurerar alla rekommenderade inställningar för spelare med nedsatt syn. Det här aktiverar inställningar i flera menyer, som:

 • Alternativ: På eller av
 • Text till tal
 • Högkontrastläge
 • Gränssnittets storlek > Stor
 • Sikteslås > Autosikte
 • Ljudsignaler i strid och vid utforskning
 • Navigeringshjälp och färdhjälp
 • Kantskydd
 • Förbättrat lyssningsläge
 • Osynlig på marken > Obegränsad
 • Alternativ för att hoppa över pussel
 • Olika justeringar i menyn Stridshjälpmedel 

Använd standardinställningar för hörselhjälpmedel

Konfigurerar alla rekommenderade inställningar för spelare med nedsatt hörsel. Det här aktiverar inställningar i flera menyer, som:

 • Alternativ: På eller av
 • Upptäcktsmarkörer
 • Samlingsnotiser
 • Undvikningskommando > Ofta
 • Undertext > Berättelse + strid
 • Undertextnamn
 • Undertextriktning
 • Vibrationssignaler i strid
 • Vibrationssignaler för gitarr

Använd standardinställningar för motorikhjälpmedel

Konfigurerar alla rekommenderade inställningar för spelare med fysisk eller motorisk nedsättning. Det här aktiverar inställningar i flera menyer, som:

 • Alternativ: På eller av
 • Sikteslås > Autosikte
 • Byt vapen automatiskt
 • Samla föremål automatiskt
 • Kamerahjälp > På
 • Navigeringshjälp och färdhjälp
 • Kantskydd
 • Oändliga lungor
 • Upprepade knapptryckningar > Håll in
 • Närstridskombinationer > Håll in
 • Vapenkrängning > Av
 • Alternativ för att hoppa över pussel
 • Olika justeringar i menyn Stridshjälpmedel 

Alternativa kontroller

För första gången någonsin erbjuder Naughty Dog fullständig kontrollanpassning. Du kan flytta alla kommandon till olika kommandon på handkontrollen, inklusive att svepa på styrplattan och skaka handkontrollen.

Eftersom vissa kan ha svårt för att hålla in eller trycka snabbt på knappar har vi också alternativ för att göra att man bara behöver trycka istället för att hålla in, eller hålla in istället för att trycka snabbt. Precis som i UNCHARTED 4 finns det också många alternativ för kamera- och sikteshjälp.

Kontrollanpassningsmeny

Ändra styrning

Kontrollschema

 • Alternativ: Standard, endast höger hand, endast vänster hand, anpassat kontrollschema 1, anpassat kontrollschema 2, anpassat kontrollschema 3.
 • Bind om och anpassa alla kontroller.

Anpassa kontroller

 • Bind om och anpassa alla kontroller.

Byt namn på kontrollschema

 • Byt namn på ditt anpassade kontrollschema.

Kontrollriktning

 • Alternativ: Standard, vänster, höger, upp och ner
 • Välj hur du håller handkontrollen för att rotera riktningsknapparna och styrspakarna därefter.

Vänsterspaken och högerspaken

 • Alternativ: Standard, omvänt när du siktar, alltid omvänt
 • Kasta om vänster- och högerspakens funktioner.

Båtstyrning

 • Alternativ: Standard eller ändrad
 • Ändra hur du styr båten.
 • STANDARD: Använd |Left-Stick| för att gasa och styra, och |L2| för att backa. STANDARD rekommenderas för spelare som har nedsatt syn och använder navigeringshjälp för att orientera sig.
 • ÄNDRAD: Håll in |R2| för att gasa och |L2| för att backa. Använd |Left-Stick| för att styra.

Styrning på rep och stege

 • Alternativ: Karaktär eller kamera
 • Ändra hur du klättrar på stegar och rep.
 • KARAKTÄR: Klättra upp och ner med |Left-Stick|.
 • KAMERA: Klättra upp och ner med |Left-Stick|. Rekommenderas för spelare som har nedsatt syn och använder navigeringshjälp för att orientera sig.

Gitarrspelning

 • Alternativ: Vertikal horisontell, tryck
 • Ändra hur du spelar gitarr.
 • VERTIKAL (standard): Svep upp och ner på styrplattan för att spela på gitarrer.
 • HORISONTELL: Svep vänster och höger på styrplattan för att spela.
 • TRYCK: Tryck på |X| för att spela på gitarrer. Det här kan kopplas till en annan knapp i Anpassa kontroller under Ange siffra/Ändrad gitarrspelning.

Närstrid medan du siktar

 • Alternativ: På eller av
 • Tryck på |Square| medan du siktar för att göra närstridsattacker.
 • Det här gör att du inte kan byta axel eller använda |Square| till något annat när du siktar.

Håll in och tryck

Kontrollanpassningsmeny

Upprepade knapptryckningar

 • Alternativ: Tryck eller håll in
 • Ändra hur du utför knappkommandon.
 • TRYCK (standard): Tryck på knappen flera gånger för att fortsätta.
 • HÅLL IN: Håll in knappen för att fortsätta.

Närstridskombor

 • Alternativ: Tryck eller håll in
 • Ändra hur du utför närstridskombinationer.
 • TRYCK (standard): Tryck på |Square| flera gånger för en närstridskombo.
 • HÅLL IN: Håll in |Square| för en närstridskombo.

Siktesläge

 • Alternativ: Håll in eller växla
 • Ändra hur du siktar.
 • HÅLL IN (standard): Håll in |L2| för att sikta. Släpp för att sluta sikta.
 • VÄXLA: Håll in |L2| för att sikta. Tryck på |L2| igen för att sluta sikta.

Lyssningsläget

 • Alternativ: Håll in eller växla
 • Ändra hur du startar lyssningsläget.
 • HÅLL IN (standard): Håll in |R1| för att lyssna. Släpp för att sluta lyssna.
 • VÄXLA: Håll in |R1| en kort stund för att lyssna. Håll in |R1| en kort stund igen för att sluta lyssna.

Springa (tillgängligt i patch 1.01*)

 • Alternativ: Håll in eller växla
 • Ändra hur du springer.
 • HÅLL IN (standard): Håll in |L1| för att springa. Släpp för att sluta springa.
 • VÄXLA: Håll in |L1| en kort stund för att börja springa. Håll in |L1| en kort stund igen för att sluta springa.

*Internetanslutning krävs.

Tillverkning

 • Alternativ: Håll in eller växla
 • Ändra hur du tillverkar och uppgraderar.
 • HÅLL IN (standard): Håll in |X| för att börja tillverka och släpp för att sluta.
 • VÄXLA: Tryck på |X| för att börja tillverka och tryck igen för att sluta.

Byt vapen i ryggsäcken

 • Alternativ: Håll in eller växla
 • Ändra hur du byter ut vapen i dina hölster.
 • HÅLL IN (standard): Håll in |square| för att visa vapenväxlaren och släpp för att gå ur.
 • VÄXLA: Håll in |square| för att visa vapenväxlaren och tryck för att gå ur.

Bågskytte

 • Alternativ: Håll in eller tryck
 • Ändra hur du avfyrar pilbågen.
 • HÅLL IN (standard): Håll in |R2| medan du siktar för att spänna bågen och släpp för att skjuta.
 • TRYCK: Håll in |R2| medan du siktar för att spänna bågen och släpp för att skjuta.

Andhållningsläge

 • Alternativ: Håll in eller växla
 • Ändra hur du håller andan när du siktar. Håll andan är en färdighet som du låser upp som spelaruppgradering.
 • HÅLL IN: Håll in |L3| när du siktar för att hålla andan.
 • VÄXLA (standard): Håll in |L3| när du siktar för att hålla andan. Tryck på |L3| igen eller sluta sikta för att fortsätta andas.

Hjälp

Kamerahjälp

 • Alternativ: På, av, horisontell, vertikal
 • Riktar automatiskt kameran åt det håll du rör dig. Välj HORISONTELL eller VERTIKAL för att endast justera kameran längs en axel. 
 • Det här är till för dig som inte spelat actionspel förr eller har svårt för att använda vänsterspaken och högerspaken samtidigt.

Byt vapen automatiskt

 • Alternativ: På eller av
 • Byt automatiskt till ett annat vapen i hölstret när du får slut på ammunition.

Automatisk insamling

 • Alternativ: På eller av
 • Plocka automatiskt upp ammunition och material i närheten.

Sikteslås

 • Alternativ: Av, på, autosikte
 • Lås automatiskt siktet på fiender när du siktar.
 • Siktar mitt på fiendens kropp som standard. Använd |Right-Stick| för att sikta på huvudet eller benen.
 • Om det är inställt på AUTOSIKTE låser du siktet på nästa fiende automatiskt, även om den inte är inom ditt synfält.

Sikteslåsstyrka

 • Alternativ: Reglage från 1 till 10
 • Ändra hur stark dragningskraft sikteslåset har.

Lås lobbkast

 • Alternativ: På eller av
 • Lås automatiskt siktet på fiender när du |L2|-siktar på ett kastföremål.
 • Om du smyger siktar du automatiskt en bit ifrån fienderna för att lättare distrahera dem. Använd |Right-Stick| för att sikta direkt på fienden i stället.

Låsstyrka för lobbkast

 • Alternativ: Reglage från 1 till 10
 • Ändra hur stark dragningskraft sikteslås för lobbkast har.

Förstoring och synhjälpmedel

Det kan vara frustrerande när text, gränssnitt och spelelement är för små och svåra att läsa. För att åtgärda detta har vi skapat alternativ för att finjustera gränssnittets storlek, färg och kontrast.

Vårt nya högkontrastläge ger mer kontrast till spelelement, och det finns en skärmförstorare som gör att du kan zooma in var som helst på skärmen med styrplattan på DUALSHOCK®4.

Aktiverat innehåll: Skärmförstorare

Gränssnittets storlek

 • Alternativ: Standard, stort
 • Ändrar storleken på gränssnittet i spelet.

Gränssnittets bakgrundsmörker

 • Alternativ: Standard, ljust, mörkt
 • Gör gränssnittsbakgrunden mörkare eller ljusare.

Gränssnittsfärg

 • Alternativ: Vitt, gult, blått, rött, grönt
 • Ändrar färg på text och gränssnittselement.

Gränssnitt för färgblinda

 • Alternativ: Av, protanopi, deuteranopi, tritanopi
 • Ändrar gränssnittets färgpalett.

Blinkande gränssnitt

 • Alternativ: På eller av
 • Aktiverar blinkande gränssnittsanimationer.

Högkontrastläge

 • Alternativ: Av, inställning 1, inställning 2, inställning 3
 • Dämpar färger i omgivningen och ger starka färger till allierade, fiender, föremål och interaktiva objekt.
 • När detta är aktiverat kan du använda |Touchpad-Swipe-Left| för att starta och stänga av högkontrastläget.

Skärmförstorare

 • Alternativ: Av, låg, medel, hög
 • Förstorar en del av skärmen.
 • Dubbelnudda styrplattan för att snabbt zooma in eller ut. Håll kvar det andra trycket för att zooma långsamt och släpp för att låsa zoomnivån.
 • Använd styrplattan för att flytta förstoringsvyn över olika delar av skärmen. Dubbelnudda igen för att zooma ut.

Översättning

 • Alternativ: Av, på, automatiskt
 • Gör att du med |Triangle| kan översätta text i spelet.
 • När detta är inställt på AUTOMATISKT aktiveras funktionen automatiskt om du spelar på ett annat språk än engelska eller använder text till tal.
Aktiverat innehåll: Olika högkontrastlägen och ljudsignaler

Åksjuka

Simulerade 3D-rörelser kan ge många spelare åksjuka. För att skapa en mer behagligt visuell upplevelse kan du välja alternativ för att ändra kameraskakighet, rörelseoskärpa, kameraavstånd och till och med synfält. Du kan också välja att alltid visa en vit prick i mitten av skärmen, vilket kan bidra till att lindra åksjuka.

Kameraskakighet

 • Alternativ: Reglage från 1 till 10
 • Ändra hur intensivt kameran skakar.

Rörelseoskärpa

 • Alternativ: Reglage från 1 till 10
 • Ändra hur intensiv rörelseoskärpan är.

Dollyzoom

 • Alternativ: På eller av
 • Slår av eller på rörelser där kameran rör sig bakåt och zoomar in på samma gång för att skapa en svindeleffekt.

Synfält

 • Alternativ: Reglage från -5 till +5
 • Ändra tredjepersonskamerans synfält.
 • Öka värdet för att få ett bredare synfält.
 • Minska värdet för att få ett smalare synfält.

Kameraavstånd

 • Alternativ: Reglage från -5 till +5
 • Ändra hur långt borta tredjepersonskameran är.
 • Öka värdet för att flytta kameran längre bort.
 • Minska värdet för att flytta kameran närmare.

Helskärmseffekter

 • Alternativ: På eller av
 • Aktivera skärmeffekter som indikerar hälsotillstånd.

Beständig mittpunkt

 • Alternativ: På eller av
 • Visar alltid ett hårkors mitt i skärmen utom under filmsekvenser och när du siktar.

Navigering och utforskning

För att spelet ska vara tillgängligt för blinda och personer med nedsatt syn måste det finnas nya sätt att ta sig fram i spelvärlden.

Navigeringshjälp kan användas för att leda dig på det spår som tar dig vidare i berättelsen, och du kan använda förbättrat lyssningsläge för att hitta fiender och föremål. Det finns också alternativ för att enklare ta dig förbi hinder, hjälpa dig att inte falla av kanter och till och med hoppa över pussel helt och hållet.

Aktiverat innehåll: Förbättrat lyssningsläge

Navigeringshjälp

 • Alternativ: På eller av
 • Tryck på |L3| för att markera vägen och vända kameran åt det håll du ska gå för att komma vidare i spelet.
 • Om Förbättrat lyssningsläge också är aktiverat kan du trycka på |L3| i lyssningsläget (håll in |R1|) för att i stället rikta dig mot det senast skannade målet.

Färdhjälp

 • Alternativ: På eller av
 • Aktiverar förenklad färdhjälp.
 • Tryck på |X| för att utföra svåra hopp automatiskt.
 • Klättra automatiskt upp på kanter och kläm dig in i trånga öppningar.
 • Hoppa automatiskt över små hinder när du rider.
 • Börja automatiskt springa i vissa strider.

Kantskydd

 • Alternativ: På eller av
 • Ljudsignaler och vibrationer hjälper dig att inte falla av kanter.
 • Hindrar dig att falla från dödliga höjder.

Oändliga lungor

 • Alternativ: På eller av
 • Gör att du kan vara under vattnet hur länge som helst utan att behöva andas.

Alternativ för att hoppa över pussel

 • Alternativ: På eller av
 • I pussel kan du välja HOPPA ÖVER PUSSEL från pausmenyn för att fortsätta spelet efter pusslet.
 • Den här inställningen rekommenderas för spelare med nedsatt syn eftersom vissa pussel inte är så tillgängliga.
 • Ytterligare hjälpmedel för pussel är tillgängliga i patch 1.01 och 1.02.

Förbättrat lyssningsläge

 • Alternativ: På eller av
 • Gör att du kan skanna efter föremål |Circle| och fiender |Square| i lyssningsläget.
 • Skicka ut en skanning som utlöser ljudsignaler från målet. Ljudets tonhöjd ändras beroende på målets höjd i förhållande till dig.
 • Om Navigeringshjälp också är aktiverat kan du trycka på |L3| i lyssningsläget för att rikta dig mot det senast skannade målet.

Skanningsområde

 • Alternativ: Reglage från 10 till 30 meter
 • Ändra hur långt en skanning i förbättrat lyssningsläge räcker.

Skanningstid

 • Alternativ: Reglage från 1 till 5 sekunder
 • Ändra hur lång tid det tar för en skanning i förbättrat lyssningsläge att nå hela vägen.

Text till tal och ljudsignaler

Information som bara representeras grafiskt är inte tillgänglig för spelare som är blinda eller har nedsatt syn. För att lösa detta har Naughty Dog skapat flera alternativ för att istället förmedla informationen genom ljudsignaler och handkontrollsvibrationer.

Ljudsignaler för utforskning och strid kompletterar spelets vanliga ljud med distinkta signaler för vanliga handlingar som att samla föremål, hoppa över stup, undvika fienders attacker med mera. Ljudsignalerna finns samlade i en lista så du alltid kan leta upp vad de betyder.

Du kan också få menyer och annan skärmtext uppläst med text till tal*. Om konsolen är inställd på engelska med text till tal** aktiverat så kommer det automatiskt att vara aktivt i The Last of Us Part II.

*Text till tal finns tillgängligt för alla spelets språk utom thailändska

**Kompatibla språk är: amerikansk engelska, brittisk engelska, franska, italienska, tyska, danska, turkiska, ryska, tjeckiska, tyska, grekiska, finska, svenska, norska, ungerska, polska, portugisiska, europeisk spanska, nederländska, traditionell kinesiska, förenklad kinesiska, japanska, koreanska, kroatiska, latinamerikansk spanska och brasiliansk portugisiska.
Aktiverat innehåll: Förbättrat lyssningsläge och text till tal

Text till tal

 • Alternativ: På eller av
 • Aktiverar uppläsning av skärmtext.
 • När det här är aktiverat kan du använda |Touchpad-Swipe-Up| för att få ditt nuvarande tillstånd uppläst.
 • Du kan ändra volymen på text till tal i menyn Ljudvolym .

Färdhjälp

 • Alternativ: På eller av
 • Aktiverar ljudsignaler som underlättar utforskning och orientering. Spelar en ljudsignal för
 • avgrunder som går att hoppa över, kanter som går att klättra på och utrymmen som går att klämma sig in i
 • områden som du måste huka under eller krypa igenom
 • föremål du kan interagera med eller plocka upp
 • glas som kan krossas
 • när du tappar eller återfår kontroll
 •  kantskydd , om det är aktiverat

För mer information om ljudsignalerna kan du gå till ljudsignalslistan.

Ljudsignaler i strid

 • Alternativ: På och av
 • Aktiverar ljudsignaler som underlättar i strider och smygning. Spelar en ljudsignal när
 • det går att greppa och slå fienden
 • fienden är på väg att attackera
 • du blir träffad av en pil
 • du siktar på en fiende
 • du träffar en fiende

För mer information om ljudsignalerna kan du gå till ljudsignalslistan.

Aktiverat innehåll: Ljudsignaler vid utforskning

Vibrationssignaler i strid

 • Alternativ: På eller av
 • Aktiverar ljudsignaler som underlättar i strider och smygning. Spelar en ljudsignal när
 • fienden är på väg att attackera
 • du siktar på en fiende
 • du träffar en fiende

Vibrationssignaler för gitarr

 • Alternativ: På eller av
 • Spelar en vibrationssignal när du väljer rätt gitarrton.
Aktiverat innehåll: Förbättrat lyssningsläge, navigationshjälp och ljudsignaler

Ljudvolym

Effekter

 • Alternativ: Reglage från 1 till 100
 • Ändra volymen på ljudeffekter.

Dialog

 • Alternativ: Reglage från 1 till 100
 • Ändra volymen på dialoger.

Musik

 • Alternativ: Reglage från 1 till 100
 • Ändra volymen på musik.

Filmsekvenser

 • Alternativ: Reglage från 1 till 100
 • Ändra volymen på filmsekvenser.

Hjälpande ljudsignaler

 • Alternativ: Reglage från 1 till 100
 • Ändra volymen på ljudsignaler.
 • Ljudsignaler för utforskning och strid kan aktiveras från menyn Hjälpmedel.

Text till tal

 • Alternativ: Reglage från 1 till 100
 • Ändra volymen på text till tal.

Ljudsignalslista

 • Bläddra mellan och lyssna på olika ljudsignaler som kan höras under spelet.

Stridshjälpmedel

Eftersom vi vill att alla ska kunna spela striderna i The Last of Us Part II finns det flera alternativ som kan påverka spelupplevelsen. Till exempel kan man använda Osynlig på marken för att smyga mer än vad som annars varit möjligt. Har man svårt att sikta kan man aktivera slowmotion när man siktar för att få mer tid. De här funktionerna ger dig allt du behöver för att göra striderna roliga och lagom svåra.

Aktivera stridshjälpmedel

 • Alternativ: På eller av
 • Aktivera hjälpmedel för strider.
 • De här inställningarna är till för att göra striderna mer tillgängliga för alla spelare, och kan därmed påverka spelupplevelsen avsevärt.

Gisslan flyr inte

 • Alternativ: På eller av
 • Fiender du greppar kommer inte att kunna ta sig loss.

Ingen kamratgisslan

 • Alternativ: På eller av
 • Allierade flyr automatiskt när fiender greppar dem.
 • Den här inställningen fungerar inte i vissa strider.

Fiender flankerar inte

 • Alternativ: På eller av
 • Fiender försöker inte ta sig in bakom dig.

Mindre uppmärksamma fiender

 • Alternativ: På eller av
 • Fiender har svårare att hitta dig när du smyger.
 • Den här inställningen är relativ svårighetsgraden.

Mindre träffsäkra fiender

 • Alternativ: På eller av
 • Fiender missar oftare när de skjuter.
 • Den här inställningen är relativ svårighetsgraden.

Bättre undvikningar

 • Alternativ: På eller av
 • Det blir lättare att undvika fienders attacker med |L1|.

Osynlig på marken

 • Alternativ: Av, begränsad, obegränsad
 • Fiender kan inte se dig när du ligger raklång och inte siktar. Den här inställningen fungerar inte under vissa strider där smygning inte är ett alternativ.
 • Om du ställer in detta på BEGRÄNSAD kommer tidsgränsen baseras på svårighetsinställningarna för smygning.

Vapenkrängning

 • Alternativ: På eller av
 • Aktiverar kamerasvaj när du siktar med vapen.

Slow motion

 • Alternativ: Av, när du siktar, växla
 • Saktar ner spelet när det aktiveras.
 • När detta är inställt på VÄXLA kan du använda |Touchpad-Swipe-Right| för att slå av och på slow motion.

Gränssnitt

Information som bara förmedlas auditivt är inte tillgänglig för spelare som är döva eller har nedsatt hörsel (eller måste spela på låg volym).

För att lösa detta finns flera alternativ som presenterar den här informationen visuellt i stället. Upptäcktsmarkörer hjälper dig se om fienden upptäcker dig när du smyger. De kan också användas i strid för att peka mot farliga fiender.

Skademarkörer

 • Alternativ: På eller av
 • Markeringar på skärmen visar från vilket håll du blev skadad.

Upptäcktsmarkörer

 • Alternativ: Av, smygning, alltid
 • Aktivera markeringar på skärmen som varnar dig när fiender är på väg att upptäcka dig och från vilket håll.
 • SMYGNING: Markeringarna visas tills du blir upptäckt.
 • ALLTID: Markeringarna visas även i strid. Den här inställningen rekommenderas för spelare med nedsatt hörsel. (Tillgängligt i patch 1.01*)
*Internetanslutning krävs.

Ledtrådar

 • Alternativ: Av, ibland, ofta
 • Aktivera ledtrådar som visas när du varit vilse på en plats tillräckligt länge.
 • Tryck på |L3| för att få ledtrådar.

Samlingsnotiser

 • Alternativ: På eller av
 • Visar ett meddelande på skärmen när du tar upp ammunition, material eller andra resurser.

Undvikningskommando

 • Alternativ: Av, ibland, ofta
 • Ändrar hur ofta du ser kommandot för att |L1|-undvika när en fiende inleder en attack.

Undertext

Undertext är ett populärt hjälpmedel och i The Last of Us Part II kan du anpassa undertexten på flera sätt.

Du kan ändra storlek och färg, lägga till en mörk bakgrund för att få högre kontrast, visa talarens namn och till och med pilar som visar var talaren är. För första gången i ett Naughty Dog-spel kan du aktivera undertext även för systemisk fiendedialog när du smyger och slåss.

Aktiverat innehåll: Olika inställningar för undertextvisningar

Undertext

 • Alternativ: Av, berättelsedialog, berättelse- och stridsdialog
 • Visar undertext för talad dialog.
 • BERÄTTELSEDIALOG: Visar undertext för huvudpersoner, viktiga fiender och filmsekvenser.
 • STRIDSDIALOG: Visar även undertext för fiendernas dialog i strid och när du smyger.

Storlek

 • Alternativ: Liten, medel, stor
 • Ändra storleken på undertexten.

Bakgrund

 • Alternativ: Av, standard, mörk
 • Visar en mörk bakgrund bakom undertexten för att göra den lättare att läsa.

Namn

 • Alternativ: På eller av
 • Visar namnet på den person som talar.

Namnfärger

 • Alternativ: På eller av
 • När Namn är aktiverade för undertext visas namnen med en unik färg för varje talare.

Riktning

 • Alternativ: På eller av
 • Bredvid undertexten visas en pil som pekar mot den som talar.
 • Visas inte för talare i bild.

Färg

 • Alternativ: Vitt, gult, blått, rött, grönt
 • Ändrar färg på text och gränssnittselement.

Spelsvårighet

För att komplettera hjälpmedlen har The Last of Us Part II också många alternativ för att finjustera svårighetsgraden. När du startar spelet får du fem olika utmaningsnivåer: mycket lätt, lätt, medel, svårt och överlevare.

Det går också att anpassa vissa aspekter av svårighetsgraden för att få den upplevelse du vill ha. Du kan ändra individuella svårighetsinställningar som påverkar hur mycket skada fienden orsakar på dig, hur effektiva fiender och allierade är, hur effektivt du smyger och hur mycket resurser det finns. Trophies begränsas inte av svårighetsgraden.

Utmaning

 • Alternativ: Mycket lätt, lätt, medel, svår, överlevare, anpassad
 • Ändrar spelets svårighetsgrad.

Spelare

 • Alternativ: Mycket lätt, lätt, medel, svår, överlevare
 • Ändrar svårighetsinställningar som gäller
 • hur mycket skada fiender gör på spelaren
 • hur ofta spelet sparas under strider

Fiender

 • Alternativ: Mycket lätt, lätt, medel, svår, överlevare
 • Ändrar svårighetsinställningar som gäller
 • hur träffsäkra fiender är och hur ofta de använder projektiler
 • hur aggressiva fiender är med att angripa och flankera
 • hur smart fiender kämpar på nära håll
 • hur snabbt vissa farliga fiender rör sig
 • finjustering av specifika strider

Allierade

 • Alternativ: Mycket lätt, lätt, medel, svår, överlevare
 • Ändrar svårighetsinställningar som gäller
 • hur effektiva allierade är i strid
 • hur ofta allierade dödar fiender

Smygning

 • Alternativ: Mycket lätt, lätt, medel, svår, överlevare
 • Ändrar svårighetsinställningar som gäller
 • fiendens förmåga att upptäcka dig med syn, hörsel och luktsinne
 • hur lång tid det tar innan fiender varnar andra
 • villkoren för att greppa fiender när du smyger

Resurser

 • Alternativ: Mycket lätt, lätt, medel, svår, överlevare
 • Ändrar svårighetsinställningar som gäller
 • hur mycket ammunition och material som finns i världen
 • hur hållbara närstridsvapen som fiender tappar är
 • hur mycket av en resurs du tillverkar

Nytt med The Last of Us Part II Grounded-uppdatering (version 1.05)*

Nya funktioner

 • Ny inställning för sikte med rörelsedetektor-funktionen.
 • Ny inställning för att justera grynigheten.

Text till tal-förbättringar

 • När text till tal läser upp en journalsida kan du svepa upp på styrplattan för att hoppa över till nästa anteckning.
 • Flera text till tal-buggar har fixats, inklusive buggar som gör att sparfilers speltid inte kan avläsas och att pilräknaren visar felaktiga siffror.

Andra fixar

 • Bosstriden i Ground Zero har gjorts betydligt enklare på svårighetsgraden ”Väldigt lätt”.
 • Interaktiva konversationshöjdpunkter som ligger kvar för länge i Högkontrastläge har fixats.
 • Samla föremål automatiskt samlar automatiskt närstridsvapen om spelaren inte har något.
 • Ytterligare knappflyttningsproblem har fixats.
 • Flera problem med att hotmätare inte alltid är på har fixats.

Förbättringar har gjorts för navigeringshjälpen och färdhjälpen.

 • Småfixar har gjorts med målpositioner i Navigeringshjälp i hela spelet.
 • Navigeringshjälp kommer att ge säkrare navigeringsmål under bosstriden i Ground Zero.
 • Färdhjälp kommer inte längre att aktivera automatiskt springande under bosstriden i Ground Zero.
 • Om du aktiverar Färdhjälp kommer du nu att hoppa automatiskt när ett rep befinner sig högst upp.

Ljudsignaler och förbättrat lyssningsläge

 • Ljudsignaler vid utforskning fungerar nu annorlunda i pussel där det svingas i rep.
 • När Spåra samlarobjekt är aktiverat i gränssnittsmenyn under Nytt spel+ ger samlarobjekt som tagits i tidigare genomspelningar varken pingningar i Förbättrat lyssningsläge eller ljudsignaler med Ljudsignaler vid utforskning.
 • Fixade problem med att pingningar i Förbättrat lyssningsläge inte höjdes/sänktes i röstläge korrekt för fiender som var ovanför eller under dig.
 • Justerat hur vissa föremål upptäcks i Förbättrat lyssningsläge, så att vissa samlarobjekt/sidområden blir enklare att hitta. Gäller för följande kapitel: Patrol, Capitol Hill, Downtown, The Seraphites, Road to the Aquarium, The Flooded City
 • Förbättrat lyssningsläge kommer inte längre att pinga närstridsvapen som är sämre än ditt nuvarande vapen.
 • Anteckningar klassificeras nu som ”särskilda” för pingningar i Förbättrat lyssningsläge; inspekterade föremål och närstridsvapen klassificeras inte längre som ”särskilda”.

*Tillgänglig via patch 1.05. Internetanslutning och konto för PlayStation Network krävs.

Vi hoppas spelare ska ha glädje av de här hjälpmedlen och kommer fortsätta arbeta för att spel ska bli mer tillgängliga för alla.

Vi vill tacka alla som hjälpt till att göra de här funktionerna möjliga: våra vänner på PlayStation, Worldwide Studios och våra konsulter: Brandon Cole, James Rath, Paul Lane, Josh Straub, Steve Saylor, Morgan Baker och Ian Hamilton. Tack för ert fantastiska stöd och all vägledning.