Získaj najnovšiu aktualizáciu

Softvér pre systém PS Vita

 
 
 
 

Aktualizácia funkcií

Aktualizácia systémového softvéru 3.73

Aktualizácia systémového softvéru pre systémy PlayStation Vita a PlayStation TV bola vydaná 16/10/19. Pomocou nej môžeš aktualizovať svoj systémový softvér na verziu 3.73.

Systém vždy aktualizuj na najnovšiu verziu systémového softvéru. Aktualizáciou získaš ďalšie funkcie, vylepšenú použiteľnosť a rozšírené zabezpečenie.

Hlavné funkcie v aktualizácii systémového softvéru verzie 3.73

 • Táto aktualizácia systémového softvéru zlepšuje kvalitu výkonnosti systému.

Upozornenia

 • Aktualizáciu si nesťahuj ani neinštaluj inak než pomocou súboru s oficiálnou aktualizáciou, ktorý poskytuje online alebo na karte PS Vita spoločnosť Sony Interactive Entertainment. Aktualizácie nesťahuj ani neinštaluj inak než spôsobom, ktorý je opísaný v dokumentácii k systému alebo na tomto webe. Ak si aktualizáciu stiahneš alebo nainštaluješ z iného zdroja, iným spôsobom alebo na systéme PS Vita, ktorý bol akokoľvek upravený alebo zmenený, systém PS Vita nemusí fungovať správne a nemusí byť možné nainštalovať oficiálnu aktualizáciu. Každá takáto činnosť môže mať za následok zneplatnenie záruky systému PS Vita a stratu nároku na záručný servis a opravy od spoločnosti Sony Interactive Entertainment.
 • Počas priebehu aktualizácie nevypínaj napájanie ani nevyberaj pamäťovú kartu zo systému PS Vita. Prerušenie aktualizácie môže viesť k poškodeniu systému.
 • Aktualizáciu nebude možné začať, ak je úroveň nabitia batérie nízka.
 • Je možné, že niektoré aplikácie a obsah bude možné používať až po aktualizácii systémového softvéru.

Systémový softvér

Aktualizácie softvéru systémov PS Vita a PS TV nainštalované v systéme podliehajú obmedzenej licencii spoločnosti Sony Interactive Entertainment Inc. Podrobnosti nájdeš na lokalite http://www.scei.co.jp/psvita-eula/.

 
 

Tvoje možnosti

Postup aktualizácie

Softvér systémov PS Vita a PS TV môžeš aktualizovať ľubovoľným z nižšie uvedených spôsobov.

Systém PS Vita

 • Aktualizácia pomocou funkcie Wi-Fi

  Použi funkciu Wi-Fi systému PS Vita a aktualizuj systém cez internet.

  Na aktualizáciu budeš potrebovať:

  • Systém PS Vita
  • Internetové pripojenie (bezdrôtové)

  Musíš nakonfigurovať sieťové nastavenia systému PS Vita. Podrobnosti nájdeš v používateľskej príručke systému PS Vita.

  Ak chceš aktualizáciu vykonať pomocou funkcie Wi-Fi, vyber položky (Settings) (Nastavenia) > [Start] (Štart) > [System Update] (Aktualizácia systému) > [Update Using Wi-Fi] (Aktualizovať pomocou funkcie Wi-Fi) na mieste, ktoré má prístupový bod vhodný na použitie. Systém PS Vita automaticky cez internet skontroluje, či máš najnovšiu verziu systémového softvéru. Ak je k dispozícii súbor aktualizácie s novšou verziou, stiahne sa do systému. Podľa pokynov na obrazovke vykonaj aktualizáciu.

  Aktualizáciu nie je možné vykonať použitím prenosu údajov cez mobilnú sieť (3G).

 • Aktualizácia pripojením k systému PS3

  Použi sieťovú funkciu systému PS3 a aktualizuj systém cez internet.

  Na aktualizáciu budeš potrebovať:

  • Systém PS Vita
  • Systém PS3

  – Verzia systémového softvéru musí byť 4.00 alebo novšia.

  – Priprav pripojenie k internetu.

  Musíš nakonfigurovať sieťové nastavenia systému PS3. Podrobnosti nájdeš v používateľskej príručke systému PS3.

  1. Pripoj systém PS Vita k systému PS3 pomocou kábla USB.
  2. Zatvor všetky otvorené aplikácie a stlač tlačidlo (User) (Používateľ).
  3. Na systéme PS Vita vyber položky (Settings) (Nastavenia) > [Start] (Štart) > [System Update] (Aktualizácia systému) > [Update by Connecting to a PS3 system] (Aktualizovať pripojením k systému PS3).

  Systém PS Vita automaticky cez internet skontroluje, či máš najnovšiu verziu systémového softvéru. Ak je k dispozícii súbor aktualizácie s novšou verziou, stiahne sa do systému. Podľa pokynov na obrazovke vykonaj aktualizáciu.

 • Aktualizácia pripojením k počítaču

  Použi sieťovú funkciu počítača (Windows®/Mac) a aktualizuj systém cez internet.

  Na aktualizáciu budeš potrebovať:

  • Systém PS Vita
  • Počítač (Windows®/Mac)

  – Pripoj sa na internet.

  – Stiahni a nainštaluj v počítači aplikáciu Content Manager Assistant for PlayStation.

  Môžeš ju stiahnuť z nasledujúcej lokality:

  http://cma.dl.playstation.net/cma/‎

  1. Skontroluj, či je aplikácia Content Manager Assistant v počítači otvorená.

  Windows:
  Vyhľadaj ikonu aplikácie Content Manager Assistant v oblasti oznámení na paneli úloh.

  Mac:
  Vyhľadaj ikonu aplikácie Content Manager Assistant na lište ponuky.

  2. Pripoj systém PS Vita k počítaču pomocou kábla USB.

  3. Na systéme PS Vita vyber položky (Settings) (Nastavenia) > [Start] (Štart) > [System Update] (Aktualizácia systému) > [Update by Connecting to a PC] (Aktualizovať pripojením k počítaču).

  ‎Systém PS Vita automaticky cez internet skontroluje, či máš najnovšiu verziu systémového softvéru. Ak je k dispozícii súbor aktualizácie s novšou verziou, stiahne sa do systému. Podľa pokynov na obrazovke vykonaj aktualizáciu.

 • Aktualizácia pomocou karty PS Vita

  Systém aktualizuj pomocou súboru aktualizácie, ktorý je uložený na karte PS Vita.

  Na aktualizáciu budeš potrebovať:

  • Systém PS Vita/PS TV
  • Karta PS Vita so súborom aktualizácie

  Keď spustíš hru, ktorá obsahuje súbor aktualizácie na novšiu verziu, zobrazí sa obrazovka so sprievodcom aktualizáciou. Podľa pokynov na obrazovke vykonaj aktualizáciu.

Systém PS TV

 • Aktualizácia pripojením na internet

  Použi sieťovú funkciu systému PS TV a aktualizuj systém cez internet.

  Na aktualizáciu budeš potrebovať:

  • Systém PS TV
  • internetové pripojenie (káblové alebo bezdrôtové).

  Musíš nakonfigurovať sieťové nastavenia systému PS TV. Podrobnosti nájdeš v používateľskej príručke systému PS TV.

  Keď vyberieš položky (Settings) (Nastavenia) > [Start] (Štart) > [System Update] (Aktualizácia systému), systém PS TV automaticky cez internet skontroluje, či máš najnovšiu verziu systémového softvéru. Ak je k dispozícii súbor aktualizácie s novšou verziou, stiahne sa do systému. Podľa pokynov na obrazovke vykonaj aktualizáciu.

 • Aktualizácia pomocou karty PS Vita

  Stiahni súbor aktualizácie do počítača a potom ho ulož na pamäťovú jednotku USB. Skopíruj uložený súbor do systému PS TV a aktualizuj systém.

  Na aktualizáciu budeš potrebovať:

  • Systém PS TV
  • Počítač (Windows/Mac)
   Pripojenie na internet
  • Pamäťová jednotka USB
   150 MB voľného miesta
  1. Na pamäťovej jednotke USB vytvor priečinky na uloženie súboru aktualizácie.
   V počítači vytvor na pamäťovej jednotke USB priečinok s názvom „PSVITA“. Vnútri tohto priečinka vytvor ďalší priečinok s názvom „UPDATE“ (Aktualizácia).
  2. Stiahni si súbor aktualizácie a ulož ho do priečinka „UPDATE“ vytvoreného v prvom kroku.
   Súbor ulož pod názvom „PSVUPDAT.PUP“.
   [STIAHNUŤ TERAZ] Kliknutím spustíš sťahovanie.
  3. Úplne vypni napájanie systému PS TV.
  4. Stlač a podrž tlačidlo napájania na systéme PS TV aspoň sedem sekúnd, aby sa zaplo napájanie.
   Systém sa spustí v núdzovom režime.
  5. Pripoj ovládač pomocou kábla USB a potom stlač tlačidlo PS.
  6. Vyber položky [Update System Software] (Aktualizovať systémový softvér) > [Update from USB Storage Device] (Aktualizovať z úložného zariadenia USB).
  7. Pripoj pamäťovú jednotku USB, na ktorej je uložený súbor aktualizácie, do systému PS TV.

  Podľa pokynov na obrazovke vykonaj aktualizáciu.

  Ak systém PS TV nerozpozná súbor aktualizácie, skontroluj, či sú názvy priečinkov a názov súboru správne. Názvy priečinkov a názov súboru zadaj pomocou jednobajtových znakov a veľkých písmen.