Przesyłanie muzyki i podcastów na konsoli PS5

Jak przesyłać muzykę i podcasty na konsoli PS5

Dowiedz się, jak słuchać ulubionej muzyki i podcastów na konsoli PlayStation®5.

Serwisy Spotify i Apple Music są dostępne tylko w niektórych krajach i regionach. Szczegółowe informacje na temat usług i kont można znaleźć na stronie internetowej Spotify lub Apple Music.

Jak pobrać aplikacje do strumieniowego przesyłania muzyki na konsoli PS5™ 

 1. Na ekranie głównym multimediów wybierz Wszystkie aplikacje
 2. Wybierz Spotify lub Apple Music
 3. Wybierz Pobierz
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zalogować się do konta w serwisie Spotify lub Apple Music lub zarejestrować nowe konto.
  Aplikacje łączą się z konsolą PS5.

Jak przesyłać muzykę i podcasty na konsoli PS5

 1. Naciśnij przycisk PS, aby wyświetlić centrum sterowania, i wybierz Muzykę.
 2. Wybierz utwór, album, listę odtwarzania lub podcast, a następnie Odtwórz.
  Odtwarzana muzyka lub podcast są wyświetlane jako karta w centrum sterowania. Można korzystać z funkcji odtwarzania, takich jak wstrzymanie, szybkie przewijanie do przodu i szybkie przewijanie do tyłu.
 • Aby przełączać się między usługami strumieniowania muzyki, wybierz Źródła muzyki.
 • Do sterowania funkcjami odtwarzania możesz użyć kontrolera bezprzewodowego lub dedykowanego pilota (seria CFI-ZMR, sprzedawana oddzielnie). To, jakie przyciski na kontrolerze bezprzewodowym są przypisane do funkcji odtwarzania, jest widoczne na karcie odtwarzanych multimediów.
 • Wzbogać brzmienie muzyki i podcastów, dostosowując ustawienia wyjścia audio, wybierając żądany poziom głośności itp. 

Jak przesyłać muzykę i podcasty podczas gry na konsoli PS5 

 1. Naciśnij przycisk PS, aby wyświetlić centrum sterowania, i wybierz Muzykę.
  Zostaną wyświetlone ostatnio odtwarzane utwory i podcasty.
 2. Wybierz utwór lub podcast, który chcesz odtworzyć.
  Rozpocznie się odtwarzanie. 
 • Odtwarzany utwór lub podcast jest wyświetlany jako karta w centrum sterowania. Wybierz tę kartę, aby wstrzymać odtwarzanie i uzyskać dostęp do innych elementów sterujących. Naciśnij przycisk PS, aby wrócić do ekranu gry. 
 • Na panelu sterowania wybierz kartę Teraz odtwarzane i naciśnij przycisk kwadrat na kontrolerze, aby wstrzymać lub rozpocząć odtwarzanie utworu. 
 • W trakcie gry lub korzystania z aplikacji możesz nacisnąć przycisk PS dwa razy, aby wrócić do ostatnio wyświetlanej karty bez konieczności przechodzenia przez centrum sterowania.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej