Problemy z uwierzytelnianiem płatności 3DS2 w PlayStation™Store

Czy problemy z płatnością wystąpiły, ponieważ podczas transakcji poproszono Cię o podanie informacji dotyczących zabezpieczeń? Mogło to być na przykład jednorazowe hasło (otrzymane na telefon komórkowy) lub odpowiedź na pytanie zabezpieczające.

Dzieje się tak w efekcie nowych przepisów pochodzących z „poprawionej dyrektywy w sprawie usług płatniczych” (zwanej również „PSD2”). PSD2 ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa płatności online poprzez potwierdzenie, że osoba dokonująca transakcji online jest posiadaczem metody płatności.

Banki, wydawcy kart kredytowych i instytucje płatnicze są w trakcie dostosowywania swoich środków bezpieczeństwa do standardów PSD2. Nowy standard zabezpieczeń nosi nazwę 3DS. To właśnie ze względu na 3DS prosimy Cię o podanie dodatkowych informacji.

Niestety, mimo tego, że te zmiany są wprowadzane, niepowodzenie uwierzytelniania 3DS może spowodować odrzucenie płatności dokonywanych na konsolach do gier, w tym na PlayStation®5 i PlayStation®4. 

Jeśli tak się stało, skontaktuj się bezpośrednio z bankiem lub wydawcą karty kredytowej, aby dowiedzieć się, dlaczego płatność została odrzucona. Skontaktuj się z nimi również po to, aby dowiedzieć się, kiedy ich wdrożenie 3DS będzie działać na konsolach do gier.

Spodziewamy się, że wpłynie to w większym stopniu na płatności kartami kredytowymi i debetowymi niż na PayPal i inne akceptowane przez nas metody płatności. Nie będzie natomiast miało wpływu na wykorzystanie kodu kuponu.

Jak kupić materiały cyfrowe na PS4 lub PS5?

Nadal powinna być dostępna możliwość sfinalizowania transakcji za pomocą serwisu PayPal lub innej alternatywnej formy płatności. Możesz także kupić kupony do uzupełniania środków w portfelu i zrealizować je za pomocą konsoli, a następnie wykorzystać środki z portfela na zakupy.

Ponadto wersja PlayStation Store niedziałająca na konsoli – czyli taka, która jest dostępna na komputerze lub urządzeniu mobilnym – nie powinna być narażona na takie same problemy wynikające z procesu wdrażania 3DS. Można więc spróbować zrobić zakupy za pomocą karty kredytowej lub debetowej w a przeglądarce internetowej.

Po zalogowaniu się w PlayStation Store i zakupieniu materiałów możesz wrócić do konsoli, aby je pobrać.

Co należy zrobić, jeśli płatność z uwierzytelnianiem 3DS nie powiedzie się?

Obecnie wersja online PlayStation Store – do której dostęp można uzyskać na komputerze lub urządzeniu mobilnym – nie powinna być narażona na takie same problemy wynikające z procesu wdrażania 3DS. Jeżeli nie możesz zapłacić za materiały w  PlayStation Store na konsoli, spróbuj kupić zawartość cyfrową na PS4 lub PS5, taką jak gry, dodatki i subskrypcje, w przeglądarce internetowej.

Po zalogowaniu się do  PlayStation Store na komputerze lub urządzeniu mobilnym i zakupie treści można je pobrać na konsolę.

Moja płatność jest odrzucana zarówno na mojej konsoli, jak i na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Co mam zrobić? Jak długo to potrwa?

Skontaktuj się bezpośrednio z bankiem lub wydawcą karty kredytowej, jeśli chcesz zapytać, dlaczego płatność została odrzucona. Skontaktuj się z nimi również po to, aby dowiedzieć się, kiedy ich wdrożenie 3DS będzie działać na konsolach do gier.

Więcej informacji

Druga dyrektywa w sprawie usług płatniczych (PSD2) jest nowym rozporządzeniem Unii Europejskiej, które zawiera nowe wymogi w zakresie bezpieczeństwa płatności. Dotyczy ona działalności internetowej, w ramach której akceptowane są płatności kartą, w tym PlayStation Store na konsoli. Będzie obowiązywać we wszystkich krajach UE i będzie wprowadzana stopniowo.

Silne uwierzytelnianie klientów (SCA) to nowy standard prawny, który zwiększa bezpieczeństwo płatności online. Żeby spełnić jego wymogi, wielu usługodawców będzie używać 3DS 2.0. W ramach 3DS wymagane będzie podanie dodatkowych informacji, które przed przetworzeniem płatności potwierdzą, że jesteś właścicielem metody płatności. Może to być na przykład jednorazowe hasło wysłane na telefon komórkowy lub odpowiedź na pytanie zabezpieczające. Od 31 grudnia 2020 r. kraje europejskie – z pewnymi zmianami lokalnymi – będą musiały korzystać ze standardu SCA.

Fala 1: Styczeń 2021: 100% transakcji

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Finlandia, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia*, Włochy*, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania i Szwecja

Fala 2: Marzec 2021: 100% transakcji

Dania i Niemcy

Fala 3: Lipiec 2021: 100% transakcji 

Francja

Fala 4: Wrzesień 2021: 100% transakcji

Wielka Brytania 

* Daty wejścia w życie w Irlandii i we Włoszech są jeszcze przedmiotem dyskusji. PlayStation zaktualizuje je po otrzymaniu powiadomienia od lokalnych organów nadzorujących.

3DS 2.0 to nowy protokół zabezpieczeń, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa zakupów online poprzez pomoc w weryfikacji, czy nabywca jest posiadaczem metody płatności. Przed sfinalizowaniem transakcji zostanie wyświetlony ekran z prośbą o podanie dodatkowych informacji. Może to być na przykład hasło jednorazowe (OTP) wysłane przez bank, które należy wpisać na ekranie przed zatwierdzeniem płatności. Banki mogą oferować różne metody uwierzytelniania, w tym połączenia z telefonów stacjonarnych, aplikacji bankowości mobilnej, rozpoznawanie twarzy itp.

Najczęściej stosowane metody uwierzytelniania na rynkach UE to:

OTP – hasło jednorazowe.

OOB – uwierzytelnianie poza pasmem. Do uwierzytelnienia transakcji poza pasmem można użyć urządzenia mobilnego lub aplikacji bankowości mobilnej.

HW – token sprzętowy.

Wielka Brytania

 • Hasło jednorazowe przesłane SMS-em + hasło
 • Aplikacja OOB

Francja

 • Hasło jednorazowe przesłane SMS-em + pytanie bezpieczeństwa
 • Aplikacja OOB

Austria

 • Hasło jednorazowe przesłane SMS-em + pytanie bezpieczeństwa
 • Aplikacja OOB

Belgia

 • Krajowy dowód tożsamości
 • Hasło jednorazowe przesłane SMS-em + hasło

Włochy

 • Hasło jednorazowe przesłane SMS-em + hasło
 • Aplikacja OOB

Szwecja

 • Hasło jednorazowe przesłane SMS-em + pytanie bezpieczeństwa
 • Weryfikacja dowodu tożsamości w aplikacji

Holandia

 • Aplikacja OOB
 • Token sprzętowy
 • Przesyłanie hasła jednorazowego SMS-em jest wycofywane

Niemcy

 • Hasło jednorazowe przesłane SMS-em + pytanie bezpieczeństwa
 • Aplikacja OOB
 • Hasło jednorazowe

Hiszpania

 • Hasło jednorazowe przesłane SMS-em + pytanie bezpieczeństwa
 • Aplikacja OOB

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej