Wymiana pokrywy konsoli PS5

Jak zdjąć i wymienić pokrywy konsoli PS5

Dowiedz się, jak zmienić pokrywę konsoli PlayStation®5.

Jak zdjąć i założyć z powrotem górną pokrywę konsoli PS5™ 

Górna pokrywa konsoli PS5 ma logo PlayStation. 

 1. Wyłącz konsolę PS5. Odłącz wszystkie przewody i urządzenia od konsoli PS5. Poczekaj chwilę, aż konsola ostygnie. 
 2. Umieść konsolę PS5 na płaskiej powierzchni przykrytej materiałem ochronnym i zdejmij podstawę. 
 3. Ustaw konsolę tak, aby logo PS było skierowane w górę, a przycisk zasilania był skierowany w stronę od Ciebie. 
 4. Chwyć lewy dolny róg pokrywy i zdejmij ją, lekko ciągnąc w górę i w prawo.
  Pokrywa uniesie się.
 1. Załóż nową pokrywę górną, przesuwając ją od prawej do lewej strony.
  Po zamocowaniu pokrywy usłyszysz kliknięcie.
 1. Podłącz kabel zasilania sieciowego, przewody i podstawę, a następnie włącz zasilanie.
  Aby założyć nową pokrywę dolną, wykonaj czynności opisane poniżej.

Jak zdjąć i założyć z powrotem dolną pokrywę konsoli PS5™

Dolna pokrywa konsoli PS5 nie ma logo PlayStation.

 1. Wyłącz konsolę PS5. Następnie odłącz wszystkie przewody i urządzenia od konsoli PS5. Odczekaj chwilę, aż konsola ostygnie.
 2. Umieść konsolę PS5 na płaskiej powierzchni przykrytej materiałem ochronnym i zdejmij podstawę. 
 3. Ustaw konsolę tak, aby logo PS było skierowane w dół, a przycisk zasilania był skierowany w stronę do Ciebie. 
 4. Chwyć lewy górny róg pokrywy i zdejmij ją, lekko ciągnąc w górę i w prawo.
  Pokrywa uniesie się.
 1. Załóż nową dolną pokrywę, przesuwając ją od prawej do lewej strony.
  Po zamocowaniu pokrywy usłyszysz kliknięcie.
 1. Podłącz kabel zasilania sieciowego, przewody i podstawę, a następnie włącz zasilanie.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej