Jak zdejmować i zakładać pokrywy konsoli PS5

Dowiedz się, jak zmieniać pokrywy konsoli PlayStation®5.

Pokrywy trzeba zdjąć podczas instalowania dysku M.2 SSD, podłączania napędu optycznego lub wymiany pokryw.

Bezpieczeństwo

Przed zdjęciem lub założeniem pokryw należy zapoznać się ze środkami ostrożności poniżej.

Uwaga

 • Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci. Małe dzieci mogą połknąć małe części, które mogą spowodować obrażenia. 
 • Po wyłączeniu konsoli PS5® i odłączeniu kabla zasilania sieciowego poczekaj, aż konsola ostygnie, zanim zdejmiesz i założysz pokrywy. Zaraz po użyciu jednostka główna konsoli PS5 może być nadal gorąca, a dalsze korzystanie z konsoli może spowodować poparzenia. 
 • Należy uważać, aby nie przyciąć sobie palców w szczelinach między częściami i nie zranić rąk i palców na ostrych krawędziach części. 
 • Włączając konsolę upewnij się, czy pokrywy są prawidłowo zainstalowane. Jeśli pokrywy nie zostaną prawidłowo zamontowane, może to spowodować przegrzanie jednostki centralnej.

Jak zdejmować i zakładać pokrywy konsoli PS5

Najpierw sprawdź numer modelu swojej konsoli PS5®.

Aby uzyskać instrukcje, z listy poniżej wybierz swój model konsoli PS5.

Przed zdjęciem lub założeniem pokryw umieść konsolę na miękkiej szmatce rozłożonej na płaskiej powierzchni.

Każda pokrywa ma inny kształt. Aby mieć pewność, że pokrywa jest prawidłowo zamocowana, kieruj się oznaczeniami po jej wewnętrznej stronie.

Wszystkie pokrywy zdejmuje się i zakłada w ten sam sposób.

 1. Przejdź do centrum sterowania i wybierz Zasilanie > Wyłącz konsolę PS5.
  Ekran zgaśnie, wskaźnik zasilania zacznie migać na biało, a następnie również zgaśnie. 
 2. Odłącz kabel zasilania sieciowego i przewody i poczekaj, aż konsola PS5 ostygnie.
  Zaraz po użyciu jednostka główna konsoli jest gorąca. 
 3. Umieść konsolę spodem do góry i przednią stroną do siebie, a następnie zdejmij stopki. 
 4. Zdejmij pokrywę.
  Lekko unieś pokrywę konsoli, aby odłączyć zaciski i ją zdjąć.
 1. Załóż pokrywę.
  Dopasuj zaciski pokrywy do właściwych otworów w konsoli i wciśnij, aż usłyszysz kliknięcie.
 1. Zamocuj stopki, podłącz kabel zasilania sieciowego i przewody, a następnie włącz zasilanie.

Zdejmowanie górnej pokrywy

Górna pokrywa konsoli PS5 ma logo PlayStation. 

 1. Przejdź do centrum sterowania i wybierz Zasilanie > Wyłącz konsolę PS5.
  Ekran zgaśnie, wskaźnik zasilania zacznie migać na biało, a następnie również zgaśnie.
 2. Odłącz kabel zasilania sieciowego i przewody i poczekaj, aż konsola PS5 ostygnie.
  Zaraz po użyciu jednostka główna konsoli jest gorąca.
 3. Odłącz podstawę.
 4. Ustaw konsolę tak, aby logo PS było skierowane w górę, a przycisk zasilania był skierowany w stronę od Ciebie. 
 5. Chwyć lewy dolny róg pokrywy i zdejmij ją, lekko ciągnąc w górę i w prawo.
  Pokrywa uniesie się.
 1. Załóż nową pokrywę górną, przesuwając ją od prawej do lewej strony.
  Po zamocowaniu pokrywy usłyszysz kliknięcie.
 1. Podłącz kabel zasilania sieciowego, przewody i podstawę, a następnie włącz zasilanie.
  Aby założyć nową pokrywę dolną, wykonaj czynności opisane poniżej.

Zdejmowanie dolnej pokrywy

Dolna pokrywa konsoli PS5 nie ma logo PlayStation.

 1. Przejdź do centrum sterowania i wybierz Zasilanie Wyłącz konsolę PS5.
  Ekran zgaśnie, wskaźnik zasilania zacznie migać na biało, a następnie również zgaśnie.
 2. Odłącz kabel zasilania sieciowego i przewody i poczekaj, aż konsola PS5 ostygnie.
  Zaraz po użyciu jednostka główna konsoli jest gorąca.
 3. Odłącz podstawę.
 4. Ustaw konsolę PS5 tak, aby logo PlayStation było skierowane w dół, a przycisk zasilania był skierowany do Ciebie.
 5. Chwyć lewy górny róg pokrywy i zdejmij ją, lekko ciągnąc w górę i w prawo.
  Pokrywa uniesie się.
 1. Załóż nową dolną pokrywę, przesuwając ją od prawej do lewej strony.
  Po zamocowaniu pokrywy usłyszysz kliknięcie.
 1. Podłącz kabel zasilania sieciowego, przewody i podstawę, a następnie włącz zasilanie.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej