Przesyłanie danych między dwoma systemami PS4

Przesyłanie danych między dwoma systemami PS4

Dowiedz się, jak przesyłać dane z jednego systemu PlayStation®4 do innego za pośrednictwem połączenia przewodowego lub bezprzewodowego.

Zanim rozpoczniesz:

 • Przesłanie danych z jednego systemu PS4 do drugiego spowoduje usunięcie wszystkich danych z systemu PS4, do którego przesyłane są dane. Nie dotyczy to systemu PS4, z którego przesyłane są dane.
 • W obu systemach PS4 musi być zainstalowane najnowsza wersja oprogramowania systemu.

Dane, które można przenosić

 • Wszyscy istniejący użytkownicy i ustawienia w systemie.
 • Gry i zapisane dane gier.
 • Zrzuty ekranu i klipy wideo zapisane w systemie.
Dane, których nie można przenosić
 • Zapisane dane użytkowników, którzy nigdy nie logowali się do PlayStation Network.
 • Informacje o trofeach, które nie są zsynchronizowane z PlayStation Network.
 • Wszelkie dane haseł — na przykład hasła PSN, Netflix lub Amazon. Po zalogowaniu musisz ponownie wprowadzić te dane w nowym systemie PS4.

Przesyłanie danych PS4

Do przesyłania danych przez sieć bezprzewodową potrzebny jest jeden przewód Ethernet (LAN).

 1. Podłącz system PS4, z którego przesyłasz dane do sieci bezprzewodowej i zaloguj się do PSN za pomocą swojego konta. 

 2. Połącz oba systemy PS4 za pomocą przewodu Ethernet.

 3. Podłącz system PS4, do którego chcesz przesłać dane, do telewizora. Połącz się z tą samą siecią bezprzewodową co drugi system PS4 i zaloguj się do PSN za pomocą tego samego konta. 

 4. Jeśli korzystasz z tego systemu po raz pierwszy, po zalogowaniu się do konta zostanie wyświetlony monit Prześlij dane z innego systemu PS4 .

 5. Jeśli system nie jest używany po raz pierwszy, otwórz Ustawienia > System > Prześlij dane z innego systemu PS4 i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Nie wyłączaj żadnego z systemów PS4 podczas przesyłania danych. Może to spowodować uszkodzenie systemu.

 1. Podłącz system PS4, z którego przesyłane są dane, do routera za pomocą przewodu Ethernet (LAN) i zaloguj się do PSN za pomocą swojego konta.

 2. Podłącz system PS4, do którego chcesz przesłać dane, do telewizora. Połącz się z tym samym routerem co drugi system PS4 za pomocą przewodu Ethernet i zaloguj się do PSN za pomocą tego samego konta.

 3. Jeśli korzystasz z tego systemu po raz pierwszy, po zalogowaniu się do konta zostanie wyświetlony monit Prześlij dane z innego systemu PS4 .

 4. Jeśli system nie jest używany po raz pierwszy, przejdź do menu Ustawienia > System > Prześlij dane z innego systemu PS4 i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Nie wyłączaj żadnego z systemów PS4 podczas przesyłania danych. Może to spowodować uszkodzenie systemu.

Połączenie nie działa lub zostało przerwane

 • Sprawdź stan usługi PlayStation Network na stronie PlayStation.com. 

Jeśli w PlayStation Network występują problemy lub trwa konserwacja, poczekaj i spróbuj ponownie. 

 • Zresetuj swoje połączenie internetowe. 

Wyłącz zasilanie modemu lub routera i uruchom go ponownie. Jeśli korzystasz z połączenia bezprzewodowego, spróbuj przełączyć się na połączenie przewodowe. 

 • Usuń dane. 

Jeśli przesył danych zostanie przerwany przed zakończeniem, spróbuj usunąć jak najwięcej niepotrzebnych danych i aplikacji. Zmniejszenie ilości przesyłanych danych powinno poprawić transfer danych.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej