Jak dostosować ustawienia dźwięku w bezprzewodowym zestawie słuchawkowym PULSE Elite

Dowiedz się, jak zmienić ustawienia dźwięku i sterować głośnością i mikrofonem bezprzewodowego zestawu słuchawkowego PULSE Elite™.

Jak zmienić ustawienia dźwięku bezprzewodowego zestawu słuchawkowego PULSE Elite

Dostosuj korektor, głośność samosłyszalności, dźwięk 3D i inne elementy, aby Twój bezprzewodowy zestaw słuchawkowy brzmiał tak, jak chcesz. Ustawienia dźwięku zestawu można zmieniać tylko za pomocą konsoli PlayStation®5.

  • Ustawienia korektora i głośności samosłyszalności są zapisywane w zestawie słuchawkowym po skonfigurowaniu ich za pomocą konsoli PS5®. Jeśli podłączysz zestaw do innych urządzeń, zachowa te same ustawienia. 

Jak wyregulować głośność PlayStation Link w bezprzewodowym zestawie słuchawkowym PULSE Elite

Użyj przycisku głośności po prawej stronie zestawu słuchawkowego, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności PlayStation Link™.

Wyczuwalna kropka po stronie znaku „+” na przycisku głośności pozwala dostosować głośność bez zdejmowania zestawu.

Głośność można również regulować na konsoli PS5 za pomocą elementów sterujących dźwiękiem w centrum sterowania

  • Przycisk głośności steruje tylko dźwiękiem PS Link z konsoli lub komputera PC/Mac. Gdy słuchawki są podłączone do urządzenia Bluetooth, musisz sterować głośnością z urządzenia mobilnego. Gdy słuchasz jednocześnie dwóch źródeł dźwięku z urządzenia PS Link i urządzenia Bluetooth, przycisk głośności steruje tylko dźwiękiem z PS Link.

Jak używać mikrofonu w bezprzewodowym zestawie słuchawkowym PULSE Elite

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy PULSE Elite jest wyposażony w wysuwany mikrofon po lewej stronie. 

  1. Wysuń mikrofon, aby korzystać z niego podczas rozmów z innymi graczami. 
  2. Wsuń mikrofon z powrotem, aby go zabezpieczyć podczas przechowywania zestawu słuchawkowego.


Możesz także nacisnąć przycisk wyciszania na mikrofonie, aby go wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie. 

  • Gdy wskaźnik wyciszenia świeci, mikrofon jest wyciszony. Inni gracze cię nie słyszą. 
  • Gdy wskaźnik wyciszenia nie świeci, mikrofon jest włączony. Inni gracze mogą cię usłyszeć. 
  • Aby szybko wyciszyć mikrofony w zestawie słuchawkowym, naciśnij przycisk wyciszenia na kontrolerze bezprzewodowym DualSense™ lub DualSense Edge™. 
  • Ustawienia mikrofonu można dostosować za pomocą elementów sterujących dźwiękiem w centrum sterowania

Jak uzyskać dostęp do elementów sterujących dźwiękiem w bezprzewodowym zestawie słuchawkowym PULSE Elite

Aby uzyskać dostęp do skrótu do elementów sterujących dźwiękiem w centrum sterowania, naciśnij szybko trzy razy przycisk PlayStation Link. 

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej