Jak naprawić błąd 0x83200220

Wystąpił błąd systemowy odtwarzacza zdalnego PlayStation Portal™.

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.
  2. Wybierz Uruchom ponownie.

Jeśli ponowne uruchomienie nie rozwiąże problemu, spróbuj zresetować odtwarzacz PS Portal.
Uwaga: zresetowanie spowoduje wypisanie użytkownika oraz usunięcie wszystkich danych i ustawień niestandardowych.

  1. Przesuń palcem w lewo z prawego górnego rogu ekranu odtwarzacza PS Portal, aby wyświetlić menu podręczne.
  2. Wybierz Ustawienia > System > Oprogramowanie systemu > Opcje resetowania.
  3. Wybierz Zresetuj.

Jeśli nadal masz problemy, skontaktuj się z Obsługą klienta PlayStation, klikając łącze poniżej.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej