Jak naprawić błąd 0x83200219

Wystąpił błąd systemowy odtwarzacza zdalnego PlayStation Portal™.

W odtwarzaczu PS Portal mógł wystąpić błąd systemowy.

 • Uruchom ponownie odtwarzacz PS Portal.
  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.
  2. Wybierz Uruchom ponownie.
 • Jeśli ponowne uruchomienie nie rozwiąże problemu, spróbuj zresetować odtwarzacz PS Portal.
  Uwaga: zresetowanie spowoduje wypisanie użytkownika z odtwarzacza PS Portal, a także usunięcie wszystkich danych i ustawień niestandardowych.
  1. Przesuń palcem w lewo z prawego górnego rogu ekranu odtwarzacza PS Portal, aby wyświetlić menu podręczne.
  2. Otwórz Ustawienia > System > Oprogramowanie systemu > Opcje resetowania.
  3. Wybierz Zresetuj.

– Jeśli ten błąd będzie się powtarzał, skontaktuj się z Obsługą klienta PlayStation, korzystając z łącza poniżej.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej