Jak naprawić błąd 0x8320011D

Wystąpił błąd systemowy odtwarzacza zdalnego PlayStation Portal™.

Sprawdź ustawienia internetowe, otwierając Ustawienia > Sieć > Konfiguracja połączenia internetowego > Skonfiguruj ręcznie.

W razie konieczności zwróć się o pomoc do producenta routera lub dostawcy usług internetowych (ISP).

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej