Jak naprawić błąd 0x83200100

Nie można połączyć się z siecią Wi-Fi za pomocą odtwarzacza zdalnego PlayStation Portal™.

Być może występuje problem z ustawieniami sieci Wi-Fi lub ustawieniami punktu dostępu Wi-Fi.

  • Sprawdź na innym urządzeniu, czy sieć Wi-Fi jest dostępna. Jeśli nie możesz połączyć się z siecią Wi-Fi na żadnym z urządzeń, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.
  • Jeśli problem z połączeniem Wi-Fi występuje tylko w odtwarzaczu PS Portal, sprawdź ustawienia Wi-Fi lub punkt dostępu Wi-Fi.
  1. Przesuń palcem w lewo z prawego górnego rogu ekranu odtwarzacza PS Portal, aby wyświetlić menu podręczne.
  2. Otwórz Ustawienia > Sieć > Konfiguracja połączenia internetowego i sprawdź ustawienia sieci Wi-Fi.
     

- Jeśli ten błąd się powtarza, uruchom ponownie odtwarzacz PS Portal.

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.
  2. Wybierz Uruchom ponownie.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej