80710016

Błąd połączenia.

  1. Jeżeli łączysz się z Internetem za pośrednictwem serwera proxy, wyłącz go.
  2. Sprawdź połączenie sieciowe na innym urządzeniu bezprzewodowym. Jeśli problemy z łącznością występują też na innych urządzeniach, sieć może działać nieprawidłowo. Skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych, aby uzyskać więcej informacji.
  3. Upewnij się, że wszystkie urządzenia sieciowe obsługują protokół łączności bezprzewodowej 802.11b lub 802.11g.
  4. Jeśli sieć bezprzewodowa jest chroniona hasłem WEP lub WPA, sprawdź, czy zostało ono wpisane poprawnie.
  5. Funkcja Media Server Connection (Połączenie z serwerem multimediów) może powodować zakłócenia w łączności systemu PS3 z Internetem. Wyłącz ją, otwierając menu XMB i wybierając Ustawienia > Ustawienia sieci > Połączenie z serwerem multimediów > Wyłącz, zanim spróbujesz połączyć się z PSN.
  6. Upewnij się, że oprogramowanie sprzętowe i sterowniki urządzeń sieciowych działają i są aktualne. Odwiedź witrynę internetową producenta w celu uzyskania instrukcji dotyczących aktualizacji ustawień routera.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej