Updated 6 marca 2017

PS4: obsługa zewnętrznego dysku twardego

Jeśli na dysku twardym PS4 nie ma dość miejsca, by zainstalować grę, możesz powiększyć dostępne miejsce, używając zewnętrznego dysku twardego USB.

 
 

Gdy i dodatki ze sklepu PlayStation℠Store można zainstalować bezpośrednio w rozszerzonej pamięci masowej, można także przenieść na dysk twardy gry z pamięci masowej systemu PS4.

Czego potrzebujesz na początek

Po sformatowaniu urządzenia pamięci masowej USB do użycia jako rozszerzonej pamięci masowej można instalować na nim aplikacje. Do rozszerzonej pamięci masowej można też przenieść aplikacje z pamięci masowej systemu PS4™.

 1. System PS4™
 • W systemie PS4™ musi być zainstalowane oprogramowanie systemu w wersji 4.50 lub nowszej.
 1. Dysk twardy USB
 • Interfejs USB 3.0 lub nowszy
 • Pojemność minimum 250 GB, maksimum 8 TB

Co można przechowywać na sformatowanym dysku twardym USB

 • W rozszerzonej pamięci masowej można instalować jedynie aplikacje i dodatki.
 • Dodatki można pobrać do rozszerzonej pamięci masowej, nawet jeśli powiązana aplikacja jest zainstalowana w pamięci masowej systemu.
 • Aktualizacje są pobierane tam, gdzie zainstalowano powiązane aplikacje.
 • W rozszerzonej pamięci masowej nie można zapisywać zapisanych danych aplikacji, zrzutów ekranu ani klipów wideo.

Gdzie na dysku twardym USB znajdują się aplikacje

 • Aplikacje zainstalowane w rozszerzonej pamięci masowej są wyświetlane w obszarze zawartości tak jak zwykle.
 • Aplikacje zainstalowane w rozszerzonej pamięci masowej nie znikają z obszaru zawartości po odłączeniu urządzenia rozszerzonej pamięci masowej
 • Jeśli aplikacja zainstalowana w rozszerzonej pamięci masowej zostanie uruchomiona, gdy urządzenie rozszerzonej pamięci masowej jest odłączone, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Ważne informacje o podłączaniu

 • Jako rozszerzonej pamięci masowej można używać tylko jednego urządzenia naraz. Nawet jeśli zostaną podłączone dwa urządzenia sformatowane do użycia jako rozszerzona pamięć masowa, tylko jedno z nich może być aktywne w tej roli.
 • Drugi dysk twardy można podłączyć do użytku z odtwarzaczem multimediów, nie można jednak podłączyć dwóch dysków twardych, by korzystać z gier, aplikacji i dodatków.
 • Podłączenie przez koncentrator USB nie jest obsługiwane. Urządzenie pamięci masowej USB należy podłączyć bezpośrednio do systemu PS4.
 • Dysku nie wolno odłączać podczas procesu zamykania systemu ani podczas przełączania PS4 w tryb spoczynku.

Jak sformatować dysk twardy USB jako rozszerzoną pamięć masową

 1. Wybierz pozycje   [Ustawienia] > [Urządzenia] > [Urządzenia pamięci masowej USB].
 2. Zaznacz urządzenie pamięci masowej USB do sformatowania i wybierz pozycję [Sformatuj jako rozszerzoną pamięć masową].

Jak zmienić miejsce instalowania aplikacji

Aby zmienić miejsce instalowania aplikacji, należy wybrać, gdzie mają być one zapisywane. Miejsca instalowania aplikacji nie można zmieniać podczas pobierania.

 1. Wybierz pozycje   [Ustawienia] > [Pamięć masowa] i naciśnij przycisk OPTIONS.
 2. Wybierz pozycje [Miejsce instalowania aplikacji] > [Rozszerzona pamięć masowa].
 1. Aplikacje będą od teraz instalowane w rozszerzonej pamięci masowej.

Jak przenosić aplikacje

Zapisane aplikacje można przenosić pomiędzy pamięcią masową systemu PS4™ i rozszerzoną pamięcią masową.

Przypomnienia: Jeśli jakaś aplikacja znajduje się zarówno w pamięci masowej systemu, jak i w rozszerzonej pamięci masowej, aby używać urządzenia rozszerzonej pamięci masowej, trzeba usunąć daną aplikację z jednego z tych miejsc. Dodatki można zainstalować w rozszerzonej pamięci masowej, nawet jeśli powiązana aplikacja jest zainstalowana w pamięci masowej systemu.

 1. Wybierz pozycje [Ustawienia] > [Pamięć masowa].
 2. Wybierz pamięć masową, w której znajduje się aplikacja do przeniesienia, a następnie wybierz pozycję [Aplikacje].
 3. Naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz pozycję [Przenieś do rozszerzonej pamięci masowej] -lub- [Przenieś do pamięci masowej systemu]. 
 4. Zaznacz aplikacje, które chcesz przenieść i wybierz pozycję [Przenieś].

Jak odłączyć rozszerzoną pamięć masową

Jeśli chcesz odłączyć urządzenie rozszerzonej pamięci masowej, gdy system PS4™ jest włączony, użyj jednej z następujących metod, by bezpiecznie odłączyć urządzenie.

Przypomnienie: Jeśli odłączysz urządzenie rozszerzonej pamięci masowej bez wykonania opisanych poniżej czynności, może to spowodować uszkodzenie lub utratę danych po jego ponownym podłączeniu.

 1. W menu podręcznym wybierz pozycje [Dźwięk/urządzenia] > [Przestań używać rozszerzonej pamięci masowej].
 1. W obszarze [Ustawienia] > [Urządzenia] > [Urządzenia pamięci masowej USB] wybierz urządzenie rozszerzonej pamięci masowej do odłączenia, a następnie wybierz pozycję [Przestań używać tej rozszerzonej pamięci masowej].

Masz problemy?

 • Mam problemy z połączeniem Wi-Fi lub Bluetooth, gdy do PS4 jest podłączone urządzenie zewnętrznej pamięci masowej USB.

W przypadku problemów z połączeniem zalecamy umieszczenie urządzenia zewnętrznej pamięci masowej dalej od PS4.

 • Wyświetlany jest błąd „Szybkość transferu danych tego urządzenia może być za mała, by użyć go jako rozszerzonej pamięci masowej. Czy na pewno chcesz sformatować to urządzenie?”.

Jeśli wyświetlany jest ten błąd, zalecamy użyć innego urządzenia zewnętrznej pamięci masowej USB.

 • Wyświetlany jest błąd „Następujące aplikacje są dostępne zarówno w rozszerzonej pamięci masowej, jak i w pamięci masowej systemu. Aby używać rozszerzonej pamięci masowej, musisz usunąć jedną z aplikacji”.

Jeśli ta sama gra jest zainstalowana zarówno w rozszerzonej pamięci masowej, jak i w pamięci masowej systemu, jedna z nich musi zostać usunięta, by używać dysku twardego.

 • Wyświetlany jest komunikat, że rozszerzona pamięć masowa wymaga naprawy.

Może tak się zdarzyć, jeśli urządzenie zostało nieprawidłowo odłączone. Pamiętaj, by odłączać rozszerzoną pamięć masową, posługując się właściwymi metodami.

Kody błędów  
CE-41901-5

Użyj urządzenia zewnętrznej pamięci masowej USB, które spełnia następujące wymagania:

 • Pojemność minimum 250 GB, maksimum 8 TB
CE-41902-6

Użyj urządzenia zewnętrznej pamięci masowej USB, które spełnia następujące wymagania:

 • Interfejs USB 3.0 lub nowszy
 • Jeśli dysk twardy jest z pewnością wyposażony w interfejs USB 3.0, komunikat o błędzie może być spowodowany zbyt wolnym podłączeniem. Podłącz urządzenie zewnętrznej pamięci masowej USB szybko i pewnie, ale ostrożnie.
CE-41899-1 Podłącz urządzenie zewnętrznej pamięci masowej USB bezpośrednio do PS4.
CE-30002-5 Spróbuj ponownie sformatować dysk twardy.
CE-30022-7
 1. Sformatuj ponownie dysk twardy.
 2. Jeśli błąd będzie się powtarzał, uruchom PS4 ponownie i spróbuj sformatować dysk.
CE-30006-9

Podłącz ponownie dysk twardy i napraw system plików zgodnie z instrukcjami.

 1. Sformatuj ponownie dysk twardy.
 2. Jeśli błąd będzie się powtarzał, może być konieczne użycie innego dysku twardego.