Pomoc PlayStation Dział pomocy PlayStation

 
 

Sprawdź, czy to pomoże...

Informacje o trybie bezpiecznym w systemie PlayStation 3

Czym jest tryb bezpieczny?

Tryb bezpieczny to funkcja pozwalająca na uruchomienie systemu PlayStation 3 z minimalnym zestawem wymaganych funkcji. Stosuje się ją, gdy system nie może zostać uruchomiony normalnie.

Uruchomienie systemu w tym trybie i użycie odpowiedniej opcji menu może pozwolić na przywrócenie systemowi zdolności do normalnego uruchamiania się.

Kiedy uruchomić tryb bezpieczny?

Tryb bezpieczny jest dostępny w oprogramowaniu systemowym PlayStation 3 od wersji 2.60.
Z trybu bezpiecznego należy korzystać, gdy system PlayStation 3 wykazuje takie objawy, jak:

 • Po uruchomieniu nie jest wyświetlane menu główne (pojawia się tylko tło z motywem fali).
 • Po uruchomieniu systemu PlayStation 3 ekran pozostaje pusty.
 • Po uruchomieniu systemu PlayStation 3 pojawia się komunikat [System plików dysku twardego jest uszkodzony i zostanie przywrócony]. Po wybraniu opcji [OK] system jest przywracany i uruchamia się ponownie. Pierwotny komunikat jest wyświetlany powtórnie lub proces przywracania zatrzymuje się.
 • Po uruchomieniu systemu PlayStation 3 pojawia się komunikat [Baza danych dysku twardego zostanie odbudowana]. Po wybraniu opcji [OK] operacja odbudowy rozpoczyna się i kończy niepowodzeniem. System zatrzymuje się podczas formatowania dysku twardego.
 • System zatrzymuje się w trakcie ponownego uruchamiania po aktualizacji lub w trakcie aktualizowania bądź odbudowywania bazy danych. Sytuacja nie poprawia się nawet po ponownym uruchomieniu systemu.

Jak uruchomić system PlayStation 3 w trybie bezpiecznym?

 1. Sprawdź, czy wskaźnik zasilania systemu PlayStation 3 świeci stałym światłem na czerwono, a następnie wyłącz przełącznik MAIN POWER.
 2. Włącz przełącznik MAIN POWER, a następnie dotknij i przytrzymaj przycisk zasilania.
 3. Trzymaj przycisk zasilania, nawet gdy po 5 sekundach rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy.
 4. Po 10 sekundach będzie słyszalny kolejny krótki sygnał dźwiękowy i system wyłączy się (w tym momencie możesz puścić przycisk).
 5. Ponownie dotknij i przytrzymaj przycisk zasilania.
 6. Trzymaj nadal przycisk zasilania, nawet gdy po 5 sekundach rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy.
 7. Zwolnij przycisk, gdy po 7 sekundach rozlegną się dwa krótkie sygnały dźwiękowe

Wyświetl pełny tekst artykułu

 
 

Jesteśmy w stanie naprawić Twój problem lub zorganizować wymianę