Updated 18 sierpnia 2015

Mój system PlayStation Vita zawiesił się, co mogę zrobić?

Jeśli Twój system PlayStation Vita zawiesił się w czasie pracy, w tym artykule wymienione są czynności, które należy wykonać, aby rozwiązać problem.

 
 

Wyłącz system

W celu wyłączenia systemu naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk zasilania. Gdy na ekranie pojawi się opcja „Wyłącz”, wybierz ją. Jeśli system nie wyłącza się lub opcja „Wyłącz” nie jest wyświetlana, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad 30 sekund aż do wyłączenia się ekranu. Odczekaj kilka sekund, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund przycisk zasilania, aby włączyć system.

W przypadku oprogramowania systemu PlayStation Vita w wersji 1.60 lub nowszej po zrestartowaniu systemu wyłączonego w ten sposób ukaże się menu trybu bezpiecznego. Jest to całkowicie normalne. Wybierając pierwszą opcję, możesz teraz uruchomić system PlayStation Vita ponownie w zwykły sposób.

Aktualizowanie oprogramowania systemowego

Jeśli do tej pory tego nie zrobiono, zaktualizuj oprogramowanie swojego systemu PlayStation Vita do najnowszej wersji. Aktualizację systemu PlayStation Vita możesz przeprowadzić następującymi metodami: