Updated 1 marca 2017

Jak rozwiązać problemy z odtwarzaniem płyt w systemie PlayStation 2?

W tym artykule dowiesz się jakie są ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów z odtwarzaniem płyt w systemie PlayStation 2

 
 

Upewnij się, że płyta jest prawidłowo włożona do systemu PlayStation 2 (gdy system PlayStation 2 stoi poziomo, powinna być zwrócona stroną z etykietą do góry).

  • Upewnij się, że płyta jest czysta.  Aby wyczyścić płytę, użyj gładkiej szmatki przeznaczonej specjalnie do czyszczenia płyt CD/DVD. Można ją zazwyczaj nabyć w sklepach z oprogramowaniem komputerowym. Zalecamy, aby czyszcząc płytę, zacząć od środka, a następnie po linii prostej przesuwać szmatkę w kierunku krawędzi.  Nie zalecamy czyszczenia ruchem okrężnym, ponieważ może to spowodować powstanie nowych rys na płycie.  [Uwaga: inne materiały, takie jak papierowy ręcznik lub T-shirt, mogą porysować płytę.  Jeśli na płycie są jakiekolwiek rysy, plamy czy odciski palców, może to spowodować, że nie będzie ona działała poprawnie].
  • Spróbuj odtworzyć różne płyty CD, DVD i gry w systemie Playstation 2, aby sprawdzić, czy problem występuje także w przypadku innych płyt.
  • Aby określić, czy problem dotyczy tylko danej płyty, spróbuj odtworzyć ją w innym systemie Playstation 2 (lub w systemie PS one albo w niezależnym odtwarzaczu płyt CD/DVD).
  • Upewnij się, że nie używasz żadnych urządzeń modyfikujących gry.  Nielicencjonowane urządzenia, takie jak urządzenia modyfikujące gry, mogą zakłócać prawidłowe funkcjonowanie oprogramowania.  Nie zalecamy używania jakichkolwiek urządzeń modyfikujących gry lub produktów nielicencjonowanych[1].
  • Upewnij się, że włożona płyta jest nośnikiem typu, który jest obsługiwany przez system PlayStation 2.  Więcej informacji podano poniżej.

Obsługiwane formaty nośników

Modele systemu PlayStation 2

SCPH-30003
SCPH-35003
SCPH-30003R
SCPH-39003

Obsługiwane formaty nośników

DVD-ROM w formacie PlayStation 2
CD-ROM w formacie PlayStation 2
CD-ROM w formacie PlayStation
Audio CD[2]
Filmy DVD[2]

Modele systemu PlayStation 2

SCPH-50003   
SCPH-70003
SCPH-70003CB   
SCPH-75003   
SCPH-77003CB
SCPH-77003SS*    
*Edycja limitowana

Obsługiwane formaty nośników

DVD-ROM w formacie PlayStation 2
CD-ROM w formacie PlayStation 2
CD-ROM w formacie PlayStation
Audio CD
Filmy DVD
DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW[3]
CDR/CDRW[3]

Informacje od firmy Macrovision

Jeśli twój system PlayStation 2 jest podłączony do telewizji za pośrednictwem urządzenia VCR, odtwarzanie filmów DVD może być niemożliwe.  Jest to spowodowane kodami związanymi z ochroną praw autorskich, które są zapisywane na płytach przez producentów DVD.  Jeśli twój system PlayStation 2 jest podłączony bezpośrednio do urządzenia VCR lub zestawu telewizor/VCR, spróbuj podłączyć system PlayStation 2 bezpośrednio do wejść wideo/audio telewizora, aby umożliwić odtwarzanie filmów DVD.

Kody regionów

Upewnij się, że kod regionu oprogramowania odpowiada parametrom systemu PlayStation 2.  W systemach PlayStation 2 przeznaczonych dla Europy będą działać tylko płyty (z grami i filmami) o kodzie regionu 2 lub All.

Elektryczność statyczna

Elektryczność statyczna i inne czynniki mogą wpływać na działanie systemu PlayStation 2. Wyłącz system głównym wyłącznikiem (tylnym przełącznikiem zasilania) i włącz go ponownie.

Dodatkowa pomoc

Jeśli nadal będą występowały problemy lub jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, skontaktuj się z działem obsługi klienta.  Zanim zadzwonisz, upewnij się, że zostały wykonane opisane czynności naprawcze, ponieważ mogą one rozwiązać problem.

Sprawdzanie środowiska

Przechowuj system PlayStation 2 z dala od miejsc, w których byłyby on narażony na kontakt z dużymi ilościami kurzu, dymu, pary, ekstremalnymi temperaturami, wilgocią czy bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.  Szczegółowy opis zasad bezpieczeństwa korzystania z systemu oraz jego obsługi znajduje się w instrukcji obsługi systemu PlayStation 2.

Przypisy

[1] Firma Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) zaleca korzystanie jedynie z produktów, które są licencjonowane do użytku z produktami PlayStation.  Jeśli używany produkt nie jest ani wyprodukowany przez firmę SIEE, ani licencjonowany przez nią do użytku z systemem PlayStation 2, sugerujemy, aby przestać go używać.  Pamiętaj, że produkty, które nie spełniają surowych norm jakości obowiązujących produkty SIEE mogą od razu albo po dłuższym okresie ich użytkowania spowodować uszkodzenia systemu PlayStation 2.  Firma SIEE nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z nietestowanych, nielicencjonowanych produktów. Ich użycie spowoduje uchylenie ograniczonej gwarancji Sony na dany produkt.  Za uszkodzenie produktu firmy SIEE przez nielicencjonowany produkt i odszkodowanie z tego tytułu odpowiada firma, która wyprodukowała ten nielicencjonowany produkt.

[2] Nie dotyczy to nagrywanych płyt w formatach CDR/CDRW/DVDR/DVDRW.

[3] Należy pamiętać, że odtworzenie niektórych płyt nagrywanych za pomocą nagrywarek płyt DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW/CDR/CDRW może nie dać się odtworzyć ze względu na zadrapania, brud, kurz, odciski palców lub problemy, które pojawiły się w trakcie nagrywania, a także ze względu na stan nośnika w chwili tworzenia nagrania.  Odtwarzać można tylko płyty, które po nagraniu zostały sfinalizowane (jest to proces kończący nagrywanie).  W przypadku filmów nagranych na płytach DVD-RW zgodnych ze standardem CPRM (Content Protection for Recordable Media) przy użyciu funkcji jednorazowego kopiowania część filmu objęta ochroną nie będzie odtwarzana.