Updated 26 sierpnia 2015

Mój system PlayStation Vita nie rozpoznaje karty SIM 3G, co mogę zrobić?

Dowiedz się, co zrobić, jeśli Twój system PlayStation Vita nie rozpoznaje kart SIM 3G.

 
 

Zacznij od próby wyłączenia systemu. W tym celu naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez dwie sekundy, a następnie wskaż opcję „Wyłącz” na ekranie. Gdy system wyłączy się: 

  1. Sprawdź, czy karta SIM jest zainstalowana prawidłowo, otwierając gniazdo kart SIM i wyjmując ramkę na kartę SIM. 
  2. Wyjmij kartę SIM z ramki i włóż ją do niej ponownie, upewniając się, że płytka z obwodami jest skierowana do góry. 
  3. Następnie zainstaluj ramkę z powrotem w konsoli PlayStation Vita i włącz urządzenie.

Jeśli system PlayStation Vita nadal nie będzie rozpoznawać karty SIM, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług sieciowych.

Uwaga: Wyjęcie karty SIM z pracującego systemu może spowodować utratę danych. Zanim wyjmiesz kartę SIM upewnij się więc, że system PlayStation Vita jest wyłączony.