Slik konfigurerer du PS VR2

Slik konfigurerer du PS VR2

Finn ut hvordan du konfigurerer PlayStation®VR2 og oppdaterer PlayStation VR2-innstillingene.

Slik kobler du til PS VR2

 1. Bruk USB Type-C-kabelen (A) som følger med PS VR2-systemet til å koble hodesettet til USB-C-porten (B) foran på PlayStation®5-konsollen.
 1. Trykk på av/på-knappen på PS5™-konsollen.

 2. Trykk på av/på-knappen (C) på PS VR2-hodesettet.

 1. Sørg for at du har det nødvendige tilbehøret til konfigureringen.

 1. Følg instruksjonene på skjermen med din DualSense™ trådløs kontroller som følger med PS5-konsollen.

Kontroller at systemprogramvaren til PlayStation 5-konsollen er oppdatert.

 1. Sjekk hodesettet.
  Koble stereoøretelefonene til VR-hodesettet. Du kan også koble til andre hodesett som støttes. 
 2. Par kontrollerne.
  Koble den høyre PlayStation VR2 Sense™-kontrolleren til PS5-konsollen med USB-kabelen som følger med, og slå på konsollen. Gjenta samme prosess med venstre PS VR2 Sense-kontroller.
 1. Koble fra kontrollerne, og trykk på funksjonsknappen.
  Når kontrollerne er paret og ladet, fjerner du USB-kabelen og trykker på funksjonsknappen på VR-hodesettet.
 2. Rydd litt plass.
  Rydd litt plass rundt deg, slik at det ikke er noen ting du kan støte borti eller snuble i innenfor spilleområdet.
 3. Juster lysstyrken i rommet.
  Slå på lyset i rommet slik at VR-hodesettet kan spore omgivelsene dine. Hold gardinene lukket for å unngå direkte sollys. Trykk på funksjonsknappen for å sjekke lysnivåene.
 4. Ta på VR-hodesettet.
  Følg instruksjonene på skjermen for å trekke ut visiret, løsne hodebåndet og ta på VR-hodesettet. Deretter kan du stramme hodesettet og justere visiret.
 1. Juster linsene.
  For å sikre at du kan se skjermen klart og tydelig, må du justere linseavstanden slik at øynene er plassert midt i linsene. Trykk på funksjonsknappen når du er ferdig.
 1. Hold i kontrollerne.
  Plukk opp kontrollerne og fest stroppene på håndleddene. Følg instruksjonene på skjermen for å finne ut mer om kontrollerfunksjonene.
 2. Kalibrer øyesporing.
  Følg prikken på skjermen for å kalibrere øyesporing. Prøv å ikke bevege på hodet under kalibreringen.
 3. Angi spilleområdet.
  Velg et område du trygt kan spille spill i. Skann rommet ved hjelp av VR-hodesettkameraet. Du kan også justere gulvhøyden.
 4. Angi strømsparingsinnstillinger for hodesettet.

Slik angir du et PS VR2-spilleområde 

 1. Slå på PS VR2, gå til hjem-skjermen, og velg Innstillinger > Tilbehør > PlayStation VR2.
  Du kan også få tilgang til denne menyen fra kontrollsenteret.
 2. Angi Spilleområde og velg blant følgende innstillinger.
 • Angi spilleområdet
  Dette alternativet tilbakestiller spilleområdet når du trenger å endre eller velge et midlertidig spilleområde.
 • Angi gulvhøyde
 • Følsomhet for visning av grenser
  Velg følsomheten for hvor snart grensene for spilleområdet vises når du nærmer deg dem. Hvis du vil se grensene tidligere, setter du følsomheten til Høy. Hvis du setter følsomheten til Lav, ser du ikke grensene før du er nær kanten til spilleområdet.
 • Fjern data om spilleområdet
  Hvis spillet ikke fortsetter som forventet etter å ha tilbakestilt spilleområdet, kan du prøve å fjerne data om spilleområdet. Deretter tilbakestiller du spilleområdet ved å velge Angi spilleområdet.

Slik aktiverer og justerer du øyesporing

Intelligent øyesporing bruker bevegelsen til øynene til å forbedre PS VR2-opplevelsen.

 1. Slå på PS VR2, gå til hjem-skjermen, og velg Innstillinger > Tilbehør > PlayStation VR2.
 2. Velg Øyesporing > Aktiver øyesporing.
  VR-spillet gjenspeiler synslinjen din, når du blunker med mer.

Hvis du slår på Aktiver øyesporing og det ikke ser ut til å fungere som det skal, kan du foreta justeringer ved å velge Juster øyesporing.

Slik kan du justere innstillingene for VR-hodesettet

 1. Slå på PS VR2, gå til hjem-skjermen, og velg Innstillinger > Tilbehør > PlayStation VR2.
 2. Velg VR-hodesettet og velg blant følgende alternativer.
 • Se hvordan du tar på VR-hodesettet
 • Juster linsedistansen og posisjonen til VR-hodesettet
  For å sikre at du kan se VR-skjermen klart og tydelig, justerer du linseavstanden slik at øynene er plassert midt i linsene.
 • Skjermlysstyrke
 • Vibrering i VR-hodesettet
 • Funksjonsknapptildeling
 • Kalibrering av sporingskamera
  Kalibrer kameraet slik at du kan spore omgivelsene dine nøyaktig.

Få tilgang til de viktigste innstillingene for PS VR2 raskt ved hjelp av kontrollsenteret.

 1. Når du bruker PS VR2, trykker du på PS-knappen for å komme til kontrollsenteret.

 2. Velg hurtiginnstillingskortet for PlayStation VR2 for raskt å justere følgende innstillinger:

 • Vise omgivelser 
 • Skjermlysstyrke
 • Skjermstørrelse for system
 • Vibrering i VR-hodesettet
 • Angi spilleområdet
 • Justere synligheten
 • Øyesporing
 • Andre innstillinger

Slik aktiverer du PS VR2-modusen for visning av omgivelsene

Direktesikt gjør at du kan se omgivelsene rundt deg mens du har VR2-hodesettet på.

Som standard aktiverer funksjonsknappen direktesikt.

 • Du kan også velge direktesikt fra hurtiginnstillingskortet for PS VR2 i kontrollsenteret.

Slik justerer du funksjonsknapptildelingen

Hvis du trykker på funksjonsknappen, bytter VR-hodesettet til direktesikt, slik at du kan se omgivelsene dine mens du bruker VR-hodesettet. 

Du kan også endre funksjonsknapptildelingen fra Innstillinger.

 1. Slå på PS VR2, gå til hjem-skjermen, og velg Innstillinger > Tilbehør > PlayStation VR2.
 2. Velg VR-hodesett > Funksjonsknapptildeling.
  Du kan angi funksjonsknappen til Vis omgivelser eller til Demp mikrofonen.

Slik angir du når hodesettet skal slås av

Angi hvor lenge du kan la PS VR2-hodesettet være uten å bruke det før det slås av automatisk. Denne funksjonen er deaktivert når du spiller et VR-spill.

 1. Fra hjem-skjermen velger du Innstillinger > System > Strømsparing.
 2. Velg Angi tid til PlayStation VR2 slår seg av.

Denne innstillingen vises bare når PS VR2 er tilkoblet og slått på.

Trenger du hjelp? 

Få hjelp og støtte til dine PlayStation-produkter