Spille ikke-PS VR2-spill på PS VR2 (kinomodus)

Slik spiller du ikke-PS VR2-spill på PS VR2 (kinomodus)

Finn ut hvordan du bruker PlayStation®VR2-systemet til å vise ikke-VR-spill og medieprogrammer.

Slik starter du kinomodus på PS VR2

 1. Slå på PlayStation®5-konsollen og PS VR2-systemet.

 1. Velg et ikke-PS VR2-spill eller medieprogram.
  Du ser spillet eller medieprogrammet på en virtuell skjerm gjennom hodesettet.

 • I kinomodus er den sosiale skjermen (bildet som vises på TV-en) deaktivert.

Slik får du tilgang til hurtiginnstillinger i kinomodus 

Få tilgang til de viktigste innstillingene for PS VR2 raskt ved hjelp av kontrollsenteret.

 1. Når du er i kinomodus, trykker du på PS-knappen for å komme til kontrollsenteret.

 2. Velg kortet for PS VR2-hurtiginnstillinger for raskt å justere følgende innstillinger:

 • Se omgivelser (direktesikt)
 • Skjermlysstyrke
 • Skjermstørrelse
 • Vibrering i VR-hodesettet 
 • Angi spilleområde
 • Justere synligheten
 • Øyesporing
 • Andre innstillinger

Slik kan du endre innstillingene for kinomodus

 1. Slå på PS VR2, gå til hjem-skjermen og velg Innstillinger > Tilbehør > PlayStation VR2.

 2. Velg Kinomodus og velg blant følgende alternativer:

Endre størrelsen på skjermen i kinomodus.  Denne innstillingen er også tilgjengelig via PlayStation VR2-kortet i kontrollsenteret.

Når den er slått av, kommer lydkilden fra der hvor skjermen er i det virtuelle rommet. Slå på for å låse lydposisjonen slik at lydkilden samsvarer med retningen VR-hodesettet vender mot.

Sørg for å slå på Innstillinger > Lyd > 3D-lyd for øretelefoner > Aktiver 3D-lyd for øretelefoner.

Slik endrer du skjermbildet for kinomodus

Trykk på og hold nede valgknappen på PlayStation VR2 Sense™-kontrolleren for å tilbakestille posisjonen til skjermen.

H) Valgknapp

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre