PS VR-feilsøking

PlayStation VR-feilsøking

Finn ut hvordan du løser vanlige problemer du kan oppleve med PlayStation®VR.

Ingen lys lyser før spillingen starter 

Ettersom frontlysene ikke trenger å spores i ikke-VR-modus, er det normalt at bare de to baklysene slås på hvis du spiller et spill som ikke er VR-kompatibelt, eller ser på en video via VR-hodesettet. Frontlysene begynner å lyse når du starter VR-modus. 

Hvis du er i VR-modus og ingen av lysene lyser, må du kontrollere følgende: 

 1. Kontroller at alle kablene er ordentlig tilkoblet, og at hodesettet og prosessorenheten er slått på via den innebygde fjernkontrollen. 
 2. Koble VR-hodesettet fra tilkoblingskabelen for VR-hodesettet, og koble det til igjen. 
 3. Prøv en annen USB-port på konsollen. 
 4. Prøv å droppe tilkoblingskabelen for VR-hodesettet og koble hodesettet direkte til prosessorenheten. Hvis dette løser problemet, kan det være et problem med tilkoblingskabelen for VR-hodesettet. 
 5. Hvis du fremdeles har problemer, kan det hende PS VR-hodesettet må repareres.

Ingen lys lyser etter at spillingen har startet 

Hvis hodesettet slås av under spillingen, kan hodesettet være for varmt. Prøv å slå av konsollen, prosessorenheten og VR-hodesettet, og prøv igjen etter 30 minutter. 

Hvis VR-hodesettet ofte slås av, kan det hende at det må returneres for reparasjon.

PlayStation VR er ikke riktig tilkoblet 

 1. Følg instruksjonene for konfigurering av PS VR for å få informasjon om hvordan du kobler til PlayStation VR. 
 1. All lyd og alle videoer sendes via prosessorenheten, så sørg for at den er slått på. Indikatorlampen på prosessorenheten lyser kontinuerlig hvitt når den er slått på. 
 2. PlayStation VR støtter ikke HDMI-overganger. Koble PlayStation VR direkte til skjermenheten. 
 3. Kontroller at alle kontaktene er rene og støvfrie med en tørr klut. 
 4. Slå av prosessorenheten ved å holde nede av/på-knappen på den innebygde fjernkontrollen til VR-hodesettet i sju sekunder. Deretter slår du den på igjen. 
 5. Hvis du fremdeles har problemer etter å ha gått gjennom de forrige trinnene, kan det hende PlayStation VR-hodesettet må repareres.

VR-hodesettlysene er på, men spores ikke som de skal

Hvis du er i filmmodus, er det bare lysene på baksiden som lyser. Start et VR-spill for å slå på alle lysene.

For å løse sporingsproblemer må du kalibrere VR-hodesettet.

PS VR-bildeforflytning i filmmodus

Hvis skjermen ikke står midt i bildet, kan du trykke på og holde nede OPTIONS-knappen på kontrolleren for å sentrere skjermen.

PS VR-bildeforflytning i VR-modus 

Hvis kontrolleren er koblet til konsollen med ladekabelen, kan dette noen ganger forstyrre visningen av lyslisten på PlayStation Camera. Spill trådløst for å stoppe dette problemet. 

 • Den anbefalte avstanden fra kameraet for å få en optimal spillopplevelse er ca. 1,5–2 m. 
 • Plasser kameraet på et sted som ikke vibrerer. 
 • Juster høyden, retningen og vinkelen til kameraet. 
 • Spill rett foran kameraet. 

Hvis problemet vedvarer, må du ta av deg VR-hodesettet og la strømmen stå på. Plasser VR-hodesettet på et sted som er stabilt, og som ikke vibrerer, i ca. 10 sekunder.

VR-hodesettet viser et HDMI-ikon med kryss over 

 1. Koble HDMI-kabelen fra på baksiden av prosessorenheten. 
 2. Koble HDMI-kabelen direkte til TV-en, og bytt HDMI-kanalen.
  Nå skal du kunne se konsollvisningen på TV-en. 
 3. Oppdater systemprogramvaren og PS VR-fastvaren. 
 4. Koble HDMI-kabelen direkte til PS VR-prosessorenheten.

VR-hodesettet viser et uklart bilde eller forstyrrelser

 1. Koble VR-hodesettet fra tilkoblingskabelen for VR-hodesettet, og koble det til igjen.
 2. Prøv å droppe tilkoblingskabelen for VR-hodesettet og koble hodesettet direkte til prosessorenheten. Hvis dette løser problemet, kan det være et problem med tilkoblingskabelen for VR-hodesettet. 
 3. Hvis du bruker hodesettet for første gang, må du sørge for å fjerne skjermbeskytterne.
 4. Det kan hende at kantene på skjermen er litt uklare for å etterligne sidesyn. Beveg på hodet for å se disse områdene tydeligere.
 5. Er hodesettet og prosessorenheten ordentlig tilkoblet?
 1. Bruk den medfølgende mikrofiberkluten til å rengjøre linsene til PS VR-hodesettet.

 2. Kalibrer VR-hodesettet.

 3. Kontroller at alle kontaktene er rene og støvfrie med en tørr klut.

 4. Hvis du fremdeles har problemer etter å ha gått gjennom de forrige trinnene, kan det hende PlayStation VR-hodesettet må repareres.

VR-hodesettet viser ikke noe bilde 

 1. Koble VR-hodesettet fra tilkoblingskabelen for VR-hodesettet, og koble det til igjen. 
 2. Prøv å droppe tilkoblingskabelen for VR-hodesettet og koble hodesettet direkte til prosessorenheten. Hvis dette løser problemet, kan det være et problem med tilkoblingskabelen for VR-hodesettet. 
 3. Hvis VR-hodesettet slås av rett etter at du har slått det på, må du se om TV-skjermen viser en melding om at hodesettet er avslått. Hvis du ser denne meldingen, kan det være noe feil med tilkoblingskabelen for VR-hodesettet. 
 4. Kontroller at TV-skjermen står på riktig inngang. 
 5. Er VR-hodesettet og prosessorenheten ordentlig tilkoblet?
 1. All lyd og alle videoer sendes via prosessorenheten, så sørg for at den er slått på. Lysindikatoren skal lyse kontinuerlig hvitt. 

 2. Kontroller at alle kontaktene er rene og støvfrie med en tørr klut. 

 3. Hvis du fremdeles har problemer etter å ha gått gjennom de forrige trinnene, kan det hende PlayStation VR-hodesettet må repareres.

PlayStation VR-bildet er i feil størrelse

 1. Endre skjermstørrelsen på konsollen.

Velg Innstillinger > Tilbehør > PlayStation VR > Skjerm Størrelse.

Hold nede PS-knappen på kontrolleren i tre sekunder for å åpne hurtigmenyen, og velg Juster PlayStation VR > Skjermstørrelse.

 1. Hvis du merker at bildet ikke er klart under spilling, kalibrerer du VR-hodesettet.

Det vises ikke noe bilde på TV-en 

 1. Kontroller at TV-skjermen står på riktig inngang. 
 2. Er prosessorenheten ordentlig tilkoblet?
 1. All lyd og alle videoer sendes via prosessorenheten, så sørg for at den er slått på. Lysindikatoren skal lyse kontinuerlig hvitt.
 2. Hvis du fremdeles har problemer etter å ha gått gjennom de forrige trinnene, kan det hende PlayStation VR-hodesettet må repareres.

TV-skjermen viser svarte linjer

PS VR-spill gjengis i et sideforhold på 4:3 på TV-skjermen. Hvis du vil fjerne de vertikale svarte linjene, bruker du TV-ens størrelsesforhold-meny og zoomer inn. Enhver endring i sideforholdet på TV-en kan føre til at noe klippes i toppen og bunnen av bildet.

Slik kalibrerer du PlayStation VR

 1. Gå til Innstillinger > Tilbehør > PlayStation VR > Juster plasseringen av VR-hodesettet, og flytt hodesettet til bildet er klart. 
 2. Fra PlayStation VR-menyen velger du Juster PlayStation Camera.
 1. Hold nede PS-knappen på kontrolleren i tre sekunder for å åpne Hurtigmeny. 
 2. Velg Juster PlayStation VR > Juster plasseringen av hodesettet, og flytt hodesettet til bildet er klart. 
 3. Gå til Innstillinger > Enheter > PlayStation VR > Juster PlayStation Camera.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre