Talechat i Discord på PS5-konsoller

Slik bruker du talechat i Discord på PS5-konsoller

Talechat med spillere på andre plattformer i Discord på PlayStation®5-konsollen.

Slik starter eller blir du med i en talechat i Discord 

For å bruke Discord på PS5™-konsoller må du koble kontoen for Discord til kontoen for PlayStation™Network. Koble Discord-kontoen din til PlayStation Network.

 1. Åpne Discord-appen på en mobilenhet eller datamaskin, logg på Discord-kontoen din, og start eller bli med i en talekanal.
 2. Velg alternativet for å bli med på PlayStation, og velg deretter PS5-konsollen* din fra listen som vises.
  Når PS5-konsollen er koblet til talekanalen, vises det et varsel på PS5-konsollskjermen.
 3. Velg Vis talechat i Discord fra varselet på PS5-konsollskjermen for å åpne Talechat i Discord-kortet.
  Du kan administrere talechatkortet i kontrollsenteret.
  Bruk den innebygde mikrofonen på kontrolleren eller et hodesett til å snakke med de andre medlemmene i talechatten.

*Oppdater PS5-konsollen med den nyeste systemprogramvaren for å bruke talechatfunksjonen for Discord.

 • Talechat i Discord er ikke det samme som talechat i selskap. Med sistnevnte kan du bruke funksjoner som «Delt skjerm» og «Delingsspill».
 • Du kan ikke være i en talechat i Discord og en talechat i selskap samtidig.

Slik aktiverer du PS5-konsollen fra Discord-appen

Du kan starte en talechat i Discord-appen samtidig som du aktiverer konsollen fra hvilemodus.

 1. Gå til Innstillinger > System > Strømsparing > Funksjoner som er tilgjengelige i hvilemodus, og slå på Aktiver påslåing av PS5-enheten fra nettverk
 2. Når du åpner Discord-appen og velger alternativet for å bli med på PlayStation, slås PS5-konsollen på.
 3. Velg Vis talechat i Discord fra varselet på PS5-konsollskjermen for å åpne Talechat i Discord-kortet.
  Du kan administrere talechatkortet i kontrollsenteret.
  Bruk den innebygde mikrofonen på kontrolleren eller et hodesett til å snakke med de andre medlemmene i talechatten.

Endre innstillinger for talechat i Discord

Når du starter eller blir med i en talekanal i Discord, vises den på talechatkortet i kontrollsenteret. 

A) Type talechat

 

Se hvilken type talechat du bruker. Talechatter som starter i Discord, kalles talechat i Discord.
B) Bytt mellom talechat i Discord og talechat i spill

Det er enkelt å hoppe mellom talechatten din i Discord til en talechat i et spill.

Du kan se hvor mange talechatter du er med i, over din gjeldende talechat.

Bla gjennom de pågående talechattene dine hvis du vil bytte til en annen chat. Velg talechatten du vil bli med i, for å bytte.

C) Funksjoner for talechat i Discord

Lydbalanse
Juster lydbalansen mellom talechat og andre lyder på konsollen.

Demp alle
Demp alle andre medlemmer i talechatten.

Mer …

Innstillinger for talechat
Juster mikrofonvolumet, eller la stemmen din bli brukt i andre medlemmers sendinger og videoklipp.

Rapporter
Hvis du har et problem med et talechatmedlem, kan du sende en rapport til Discords moderatorteam.

Forlat
Forlat talechatten du er med i.

D) Medlemsliste

Navnet og avataren medlemmet bruker på Discord, vises her. Når et medlem har koblet PlayStation Network-kontoen sin til Discord-kontoen sin, vises PlayStation-symbolet sammen med medlemmets faktiske navn eller online-ID.

Velg et medlem for å dempe vedkommende, se PSN-profilen til vedkommende (hvis vedkommende har koblet til kontoen sin) eller utføre andre handlinger. 

Følgende vises når de gjelder for spilleren:

Gjeldende spill og konsoll
Se hva vedkommende spiller akkurat nå. Ikoner viser også hvilken konsoll spilleren bruker.

Mikrofonstatus
Se når medlemmet snakker eller om vedkommende har dempet mikrofonen. Når et medlem snakker, lyser avataren til vedkommende opp. Når et medlem er dempet, kan du se dempeikonet på avataren til vedkommende.

Legg til venn

Spill man kan bli med i
Spilleren spiller for øyeblikket et spill du kan bli med i. Hvis du vil bli med i spilløkten, velger du spilleren og deretter Bli med.

Kan man ta opp eller sende lyd fra Discord?

Nei. Lyd fra talechat i Discord tas ikke opp på PS5-konsoller i opptak eller sendinger. 

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre