Slik løser du 0x83200111

Fjernspilleren PlayStation Portal™ kan ikke kobles til et Wi-Fi-nettverk.

Det kan være et problem med Wi-Fi-innstillingene / innstillingene for Wi-Fi-tilgangspunktet.

  • Kontroller om Wi-Fi er tilgjengelig på andre enheter. Hvis du har problemer med Wi-Fi-nettverket, kan du kontakte Internett-leverandøren din.
  • Prøv å tilbakestille Wi-Fi-innstillingene/Wi-Fi-tilgangspunktet.
  1. Sveip til venstre fra øverst til høyre på PS Portal-skjermbildet for å vise hurtigmenyen.
  2. Velg Innstillinger  >  Nettverk og sjekk Wi-Fi - og DHCP-innstillingene.

Hvis denne feilen fortsetter å skje, kan du koble til et annet Wi-Fi-nettverk og prøve igjen.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre