Updated 6. mars 2017

PS4: Støtte for ekstern HDD

Hvis PS4-systemet ditt ikke har nok plass på HDD-en til å installere spillet, kan du bruke en ekstern USB HDD for å legge til mer lagringsplass.

 
 

Du kan laste ned spill og tilleggsprogrammer fra PlayStation℠Store direkte til det utvidede lagringsområdet og flytte spillene fra PS4-systemets lagringsområde til HDD-en.

Dette trenger du for å komme i gang

Når du formaterer en USB-lagringsenhet som skal brukes som utvidet lagring, kan du bruke den til å installere programmene dine. Du kan også flytte programmer fra systemlagringen for PS4™ til utvidet lagringsområde.

 1. PS4™-system
 • PS4™-systemets systemprogramvare må være versjon 4.50 eller nyere.
 1. USB-harddisk (HDD)
 • USB 3.0 eller nyere
 • Kapasitet på minimum 250 GB og maksimum 8 TB

Dette kan du lagre på den formaterte USB HDD-en

 • Du kan bare installere programmer og tilleggsprogrammer i det utvidede lagringsområdet.
 • Du kan laste ned tilleggsprogrammer til det utvidede lagringsområdet, selv om det relaterte programmet er installert i systemlagringen.
 • Oppdateringer blir lastet ned til der deres tilsvarende programmer er installert.
 • Du kan ikke lagre programlagret data, temaer eller skjermbilde-/videoklipp til det utvidede lagringsområdet.

Slik finner du programmer på USB HDD-en

 • Programmer som er installert i det utvidede lagringsområdet, vises i innholdsområdet som normale.
 • Programmer som er installert i det utvidede lagringsområdet, forsvinner ikke fra innholdsområdet når du kobler fra enheten for utvidet lagring.
 • En feilmelding vil vises hvis du starter et program som er installert i det utvidede lagringsområdet, når enheten for utvidet lagringsområde er frakoblet.

Viktig informasjon om tilkobling

 • Du kan bare bruke én enhet for det utvidede lagringsområdet om gangen. Selv om du har koblet til to enheter som er formatert for å brukes som utvidet lagringsområde, kan bare én være aktiv som utvidet lagringsområde.
 • Du kan koble til enda en HDD for å brukes med Media Player, men du kan ikke koble til to HDD-er for spill, apper og tilleggsprogrammer.
 • Tilkobling via en USB-hub støttes ikke. Du må koble USB-lagringsenheten direkte til PS4-systemet.
 • Pass på at du ikke kobler fra under avslåingsprosessen eller setter PS4 i hvilemodus.

Slik formaterer du USB HDD-en som et utvidet lagringsområde

 1. Gå til   [Innstillinger] > [Enheter] > [USB-lagringsenheter].
 2. Velg den USB-lagringsenheten du vil formatere, og velg [Formater som utvidet lagringsområde].

Slik endrer du installasjonsstedet for programmer

Hvis du vil endre installasjonsstedet til programmene dine, må du velge hvor du vil lagre dem. Du kan ikke endre installasjonsstedet for programmer under en nedlasting.

 1. Velg [Innstillinger] > [Lagring], og trykk deretter på OPTIONS-knappen.
 2. Velg [Installasjonssted for program] > [Utvidet lagringsområde].
 1. Programmer blir nå satt til å bli installert i det utvidede lagringsområdet.

Slik flytter du programmer

Du kan flytte lagrede programmer mellom PS4™-systemlagringen og det utvidede lagringsområdet.

Påminnelser: Hvis et program finnes både i systemlagring og i utvidet lagringsområde, må du slette det fra enten systemlagring eller utvidet lagringsområde for å kunne bruke enheten for utvidet lagringsområde. Du kan installere tilleggsprogrammer i utvidet lagringsområde, selv om det relaterte programmet er installert i systemlagringen.

 1. Velg [Innstillinger] > [Lagring].
 2. Velg det lagringsområdet der programmet du vil flytte, befinner seg, og velg deretter [Programmer].
 3. Trykk på OPTIONS-knappen og velg [Flytt til utvidet lagringsområde] -eller- [Flytt til systemlagring]. 
 4. Merk programmene du vil flytte og velg [Flytt].

Slik kobler du fra det utvidede lagringsområdet

Når du vil koble fra en enhet for utvidet lagringsområde mens PS4™-systemet er på, går du frem på følgende måte for å være sikker på at det er trygt å fjerne enheten.

Påminnelse: Hvis du kobler fra enheten for utvidet lagringsområde uten å følge trinnene nedenfor, kan det forårsake ødelagte data eller tap av data når du kobler den til igjen.

 1. Velg [Lyd/enheter] > [Slutt å bruke utvidet lagringsområde] på hurtigmenyen.
 1. Velg enheten for utvidet lagringsområde til å koble fra i [Innstillinger] > [Enheter] > [USB-lagringsenheter], og velg deretter [Slutt å bruke dette utvidede lagringsområdet].

Har du problemer?

 • Jeg har problemer med å koble til Wi-Fi og/eller Bluetooth når den eksterne USB-lagringsenheten er koblet til min PS4.

Vi anbefaler at du plasserer den eksterne USB-lagringsenheten lengre vekk fra PS4 hvis du har tilkoblingsproblemer.

 • Jeg får feilmeldingen “Dataoverføringshastigheten til denne enheten er kanskje ikke rask nok til at enheten kan brukes til utvidet lagring. Er du sikker på at du vil formatere denne enheten?

Hvis du får denne feilmeldingen, anbefaler vi at du bruker en annen ekstern USB-lagringsenhet.

 • Jeg får feilmeldingen “Følgende programmer er tilgjengelige både i utvidet lagringsområde og systemlagring. Hvis du vil bruke utvidet lagringsområde, må du slette ett av programmene.”

Hvis det samme spillet er installert i både utvidet lagringsområde og systemlagring, må ett av dem fjernes for å kunne bruke HDD-en.

 • Jeg får en melding som sier at mitt utvidede lagringsområde må repareres?

Dette kan skje hvis enheten ble koblet fra på feil måte. Når du kobler fra det utvidede lagringsområdet, må du være sikker på at du gjør det på riktig måte.

Feilkoder  
CE-41901-5

Bruk en ekstern USB-lagringsenhet som oppfyller følgende krav:

 • Kapasitet på minimum 250 GB og maksimum 8 TB
CE-41902-6

Bruk en ekstern USB-lagringsenhet som oppfyller følgende krav:

 • USB 3.0 eller nyere
 • Hvis du er sikker på at den HDD-en du har er en USB 3.0, kan du få denne feilmeldingen hvis du kobler til for sakte. Koble til den eksterne USB-lagringsenheten raskt og bestemt, men forsiktig.
CE-41899-1 Koble den eksterne USB-lagringsenheten direkte til PS4.
CE-30002-5 Prøv å formatere HDD-en på nytt.
CE-30022-7
 1. Formater HDD-en på nytt.
 2. Hvis feilen vedvarer, starter du PS4 på nytt og prøver deretter å formatere.
CE-30006-9

Koble til HDD-en igjen, og reparer filsystemet ved å følge instruksjonene.

 1. Formater HDD-en på nytt.
 2. Hvis feilen vedvarer, må du kanskje bruke en annen HDD.