Updated 11. november 2019

PS4 – koble til og sammenkoble den trådløse DUALSHOCK 4-kontrolleren

Finn ut hvordan du sammenkobler og lader en trådløs DUALSHOCK 4-kontroller med et PS4-system, og hvordan du endrer innstillingene for den trådløse DUALSHOCK 4-kontrolleren.

 
 

PS4 – sammenkoble den trådløse DUALSHOCK 4-kontrolleren

 • Slå på PS4-systemet, koble til kontrolleren ved hjelp av en USB-mikrokabel, og trykk deretter på PS-knappen på kontrolleren. 
 • Når lampen på kontrolleren lyser, kan du fjerne kabelen og bruke kontrolleren trådløst.

Du kan bruke opptil fire kontrollere samtidig. Når du trykker på PS-knappen, blir en farge tildelt brukeren. 

Datamaskin og mobilenhet – sammenkoble den trådløse DUALSHOCK 4-kontrolleren

Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 4-kontrolleren borte fra PS4-systemet. Finn ut mer om kompatible enheter, programmer og funksjonsstøtte:
 
 

Lade den trådløse DUALSHOCK 4-kontrolleren

Når du kobler en trådløs DUALSHOCK 4-kontroller til et PS4-system som er slått på eller som står i hvilemodus, begynner kontrollerens batteri å lade. For å sjekke ladenivået til den trådløse DUALSHOCK 4-kontrolleren trykker du på og holder nede PS-knappen i minst ett sekund.

I hvilemodus blinker lyslisten på den trådløse DUALSHOCK 4-kontrolleren sakte oransje. Når ladingen er fullført, slår lyslisten seg av. Det tar ca. to timer å lade en kontroller med et tomt batteri.

Ladeinnstillinger på den trådløse DUALSHOCK 4-kontrolleren

PS4-systemer lader ikke kontrollere når de er slått av. Hvis du vil at den trådløse DUALSHOCK 4-kontrolleren skal lade når du ikke bruker PS4-systemet, endrer du strømsparingsinnstillingene og setter PS4-systemet i hvilemodus.

 1. Gå til [Innstillinger] > [Strømsparingsinnstillinger] > [Still inn funksjoner som er tilgjengelige i hvilemodus] > [Forsyn strøm til USB-porter].
 2. Velg [Alltid] eller [3 timer].

Lydinnstillinger på den trådløse DUALSHOCK 4-kontrolleren

Hvis du har hodetelefoner koblet til hodetelefonkontakten på 3,5 mm på den trådløse DUALSHOCK 4-kontrolleren, og du ikke hører noen lyd, eller lyden fra hodetelefonene er svært svak, må du sjekke at hodetelefonkontakten er ordentlig koblet til. Koble fra og sett hodetelefonene inn igjen.

Rute all lyd til hodetelefonene:

 1. Gå til [Innstillinger] > [Enheter] > [Lydenheter].
 2. Velg Utgang til hodetelefoner > [All lyd].
 3. Uthev alternativet Volumkontroll (Hodetelefoner), og trykk på høyre knapp for å øke kontrollerens volum.

Hvis Utgang til hodetelefoner er utilgjengelig, betyr det at hodetelefonene ikke er registrert av kontrolleren.

Vibrasjonsinnstillinger på den trådløse DUALSHOCK 4-kontrolleren

Hvis den trådløse DUALSHOCK 4-kontrolleren ikke vibrerer som forventet, kan det hende at kontrollerens vibrasjonsfunksjon er slått av. Slik slår du den på igjen:

 1. Gå til [Innstillinger] > [Enheter] > [Kontrollere] > [Aktiver vibrasjon].
 2. Hvis kontrolleren fremdeles har problemer, kan du prøve å tilbakestille den.  
 
 

Hva er knappene på den trådløse DUALSHOCK 4-kontrolleren?

 • DS4-knappetyper

  Foran

  A

  Retningsknapper

  B

  SHARE-knapp

  C

  Styreplate/styreplateknapp
  Styreplaten fungerer når styre-
  platen blir trykket på.

  D

  Høyttaler

  E

  OPTIONS-knappen

  F

    -knapp / -knapp / -knapp / -knapp

  G

  Høyre spak /R3-knapp R3-knappen
  fungerer når spaken trykkes ned.

  H

  PS-knapp

  I

  Kontakt for stereohodesett

  J

  Tilleggsport

  K

  Venstre spak/L3-knapp L3-knappen
  fungerer når spaken trykkes ned.
  Topp

  A

  R1-knapp

  B

  R2-knapp

  C

  Lyslist

  D

  L1-knapp

  E

  L2-knapp

  F

  USB-port
 • DS4-knappefunksjoner

  PS-knapp Slå PlayStation 4-system på (når PlayStation 4-systemet er avslått eller står i standby-modus). Vise hjemskjermen (når PlayStation 4-systemet er slått på).
  PS-knapp (dobbelttrykk) Veksle mellom programmene som er i bruk.
  PS-knapp (hold lenge inne) Lukke et program, logge av eller slå av PlayStation 4-systemet. Handlinger du kan utføre, vises. Tilgjengelige handlinger varierer fra spill til spill.
  Retningsknapper/venstre spak Velge elementer.
  -knapp Bekrefte det valgte elementet.
  -knapp Avbryte en handling.
  SHARE-knapp Vise menyen for SHARE-funksjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke SHARE-knappen.
  OPTIONS-knapp Vise alternativer.
 • DS4-styreplatefunksjoner

  Trykk Trykk forsiktig på styreplaten.
  Dobbelttrykk Trykk to ganger raskt etter hverandre.
  Dra Dra fingeren mens du berører styreplaten, og løft deretter fingeren.
  Flikk Trykk på styreplaten, og fjern fingeren raskt og bestemt fra styreplaten igjen.
  Sveip Sveip fingeren raskt over styreplaten, og fjern fingeren raskt fra styreplaten.
  Trykk og hold nede Trykk uten å løfte fingeren.
  Klyp inn og klyp ut Plasser to fingre på styreplaten og flytt dem nærmere eller lenger fra hverandre.
  Klikk Trykk på styreplateknappen.
  Dobbeltklikk Trykk to ganger på styreplaten raskt etter hverandre.