Updated 11. januar 2019

Slik bruker du en DS4-kontroller og endrer DS4-innstillinger

Finn ut hvordan å parer og lader en DUALSHOCK4 (DS4)-kontroller og hvordan du endrer DS4-innstillinger.

 
 

Hvis du har problemer med en DUALSHOCK 4-kontroller, kan du se feilsøkingsveiledningen:

 
 

Slik parer du en DS4-kontroller

 • Koble DS4-kontrolleren til PlayStation 4-systemet med en USB-kabel, og trykk på PS-knappen.

Du kan bruke opptil fire kontrollere samtidig. Når du trykker på PS-knappen, blir brukeren tildelt en farge, og lyslisten lyser. Hvilken farge brukeren blir tildelt, er avhengig av rekkefølgen som brukerne trykker på PS-knappen i.

Slik lader du en DUALSHOCK 4-kontroller

Når du kobler en DS4-kontroller til et PS4-system som er slått på, og som står i hvilemodus, begynner kontrollerens batteri å lade. For å sjekke DS4-ladenivået trykker du på og holder nede PS-knappen i minst ett sekund.

I standby-modus blinker lyslisten på DS4-kontrolleren sakte oransje. Når ladingen er fullført, slår lyslisten seg av. Det tar ca- to timer å lade kontrolleren fra tomt batteri.

DS4-ladeinnstillinger

PS4-systemer lader ikke DS4-kontrollere når de er slått av. Hvis du vil at DS4-kontrollerne skal lade når du ikke bruker et PS4-system, endrer du strømsparingsinnstillingene og setter PS4-systemet i hvilemodus.

 1. Gå til [Innstillinger] > [Strømsparingsinnstillinger] > [Still inn funksjoner som er tilgjengelige i hvilemodus] > [Forsyn strøm til USB-porter].
 2. Velg [Alltid] eller [3 timer].

DS4-lydinnstillinger

Hvis du har hodetelefoner koblet til hodetelefonkontakten på 3,5 mm på DUALSHOCK 4 og du ikke hører noen lyd, eller lyden fra hodetelefonene er svært svak, må du sjekke at hodetelefonkontakten er ordentlig koblet til. Koble fra og sett hodetelefonene inn i DS4-kontakten igjen.

Rute all lyd til hodetelefonene:

 1. Gå til [Innstillinger] > [Enheter] > [Lydenheter].
 2. Velg Utgang til hodetelefoner > [All lyd].
 3. Uthev alternativet Volumkontroll (Hodetelefoner), og trykk på høyre knapp for å å øke kontrollerens volum.

Hvis Utgang til hodetelefoner er utilgjengelig, betyr det at hodetelefonene ikke er registrert av kontrolleren og kanskje trenger å kobles ordentlig til.

DS4-vibrasjonsinnstillinger

Hvis DUALSHOCK®4 ikke vibrerer som forventet, kan det hende at kontrollerens vibrasjonsfunksjon er slått av. Slik slår du den på igjen:

 1. Gå til [Innstillinger] > [Enheter] > [Kontrollere] > [Aktiver vibrasjon].
 2. Hvis DS4-kontrolleren fremdeles har problemer, kan du prøve å tilbakestille den.
 
 

DUALSHOCK 4-knappene forklart

 • DS4-knappetyper

  Foran

  A

  Retningsknapper

  B

  SHARE-knapp

  C

  Styreplate/styreplateknapp
  Styreplaten fungerer når styre-
  platen blir trykket på.

  D

  Høyttaler

  E

  OPTIONS-knappen

  F

    -knapp / -knapp / -knapp / -knapp

  G

  Høyre spak /R3-knapp R3-knappen
  fungerer når spaken trykkes ned.

  H

  PS-knapp

  I

  Kontakt for stereohodesett

  J

  Tilleggsport

  K

  Venstre spak/L3-knapp L3-knappen
  fungerer når spaken trykkes ned.
  Topp

  A

  R1-knapp

  B

  R2-knapp

  C

  Lyslist

  D

  L1-knapp

  E

  L2-knapp

  F

  USB-port
 • DS4-knappefunksjoner

  PS-knapp Slå PlayStation 4-system på (når PlayStation 4-systemet er avslått eller står i standby-modus). Vise hjemskjermen (når PlayStation 4-systemet er slått på).
  PS-knapp (dobbelttrykk) Veksle mellom programmene som er i bruk.
  PS-knapp (hold lenge inne) Lukke et program, logge av eller slå av PlayStation 4-systemet. Handlinger du kan utføre, vises. Tilgjengelige handlinger varierer fra spill til spill.
  Retningsknapper/venstre spak Velge elementer.
  -knapp Bekrefte det valgte elementet.
  -knapp Avbryte en handling.
  SHARE-knapp Vise menyen for SHARE-funksjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke SHARE-knappen.
  OPTIONS-knapp Vise alternativer.
 • DS4-styreplatefunksjoner

  Trykk Trykk forsiktig på styreplaten.
  Dobbelttrykk Trykk to ganger raskt etter hverandre.
  Dra Dra fingeren mens du berører styreplaten, og løft deretter fingeren.
  Flikk Trykk på styreplaten, og fjern fingeren raskt og bestemt fra styreplaten igjen.
  Sveip Sveip fingeren raskt over styreplaten, og fjern fingeren raskt fra styreplaten.
  Trykk og hold nede Trykk uten å løfte fingeren.
  Klyp inn og klyp ut Plasser to fingre på styreplaten og flytt dem nærmere eller lenger fra hverandre.
  Klikk Trykk på styreplateknappen.
  Dobbeltklikk Trykk to ganger på styreplaten raskt etter hverandre.