Updated 27. april 2017

Bruke DUALSHOCK®4-kontrolleren

Denne artikkelen beskriver hvordan du bruker den trådløse DUALSHOCK 4-kontrolleren sammen med PlayStation 4-systemet.

 
 

Hvilke knapper er det på DUALSHOCK 4-kontrolleren?

Foran

A

Retningsknapper

B

SHARE-knapp

C

Styreplate/styreplateknapp Styreplaten fungerer når den trykkes på.

D

Høyttaler

E

OPTIONS-knapp

F

  -knapp / -knapp / -knapp / -knapp

G

Høyre spak/R3-knapp R3-knappen fungerer når du trykker spaken ned.

H

PS-knapp

I

Kontakt for stereohodesett

J

Tilleggsport

K

Venstre spak/L3-knapp L3-knappen fungerer når du trykker spaken ned.
Topp

A

R1-knapp

B

R2-knapp

C

Lyslist

D

L1-knapp

E

L2-knapp

F

USB-port

Hvordan registrerer (parer) jeg kontrolleren?

Første gang du bruker en kontroller, eller når du vil bruke kontrolleren på et annet PlayStation 4-system, må du utføre enhetsregistrering (paring). Koble sammen PlayStation 4-systemet og kontrolleren med en USB-kabel når PlayStation 4-systemet er slått på.

  • Hvis du vil bruke to eller flere kontrollere, må du utføre enhetsregistrering for hver kontroller.
  • Du kan bruke opptil fire kontrollere samtidig. Når du trykker på PS-knappen, blir brukeren tildelt en farge, og lyslisten lyser. Hvilken farge brukeren blir tildelt, er avhengig av rekkefølgen som brukerne trykker på PS-knappen i. Den første brukeren er blå, den andre er rød, den tredje er grønn og den fjerde er rosa.

Hvordan lader jeg DUALSHOCK 4-kontrolleren?

Når du kobler sammen PlayStation 4-systemet og kontrolleren med en USB-kabel, og systemet er slått på eller står i standby-modus, begynner kontrollerens batteri å lade. Du kan følge med på ladenivået til batteriet på skjermen som vises når du trykker på og holder nede PS-knappen i minst ett sekund.

For å lade i standby-modus må du merke av under (Innstillinger) > [Strømsparingsinnstillinger] > [Innstill funksjoner som er tilgjengelige i standby-modus] > [Forsyn strøm fra USB-porter].

I standby-modus blinker lyslisten sakte oransje. Når ladingen er fullført, slår lyslisten seg av.

Tilleggsmerknader

  • Det tar ca. to timer å lade kontrolleren når batteriet er helt utladet.
  • Selv om du ikke bruker kontrolleren i en lengre periode, bør du lade den helt opp minst én gang i året for at den fortsatt skal fungere.
  • Batterilevetiden til kontrolleren varierer etter hvordan du bruker kontrolleren, og miljøet som kontrolleren brukes og oppbevares i.

Hva er de grunnleggende knappehandlingene?

PS-knapp Slå PlayStation 4-system på (når PlayStation 4-systemet er avslått eller står i standby-modus). Vise hjemskjermen (når PlayStation 4-systemet er slått på).
PS-knapp (dobbelttrykk) Veksle mellom programmene som er i bruk.
PS-knapp (hold lenge inne) Lukke et program, logge av eller slå av PlayStation 4-systemet. Handlinger du kan utføre, vises. Tilgjengelige handlinger varierer fra spill til spill.
Retningsknapper/venstre spak Velge elementer.
-knapp Bekrefte det valgte elementet.
-knapp Avbryte en handling.
SHARE-knapp Vise menyen for SHARE-funksjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke SHARE-knappen.
OPTIONS-knapp Vise alternativer.

Hva er de grunnleggende knappehandlingene?

Trykk Trykk forsiktig på styreplaten.
Dobbelttrykk Trykk to ganger raskt etter hverandre.
Dra Dra fingeren mens du berører styreplaten, og løft deretter fingeren.
Flikk Trykk på styreplaten, og fjern fingeren raskt og bestemt fra styreplaten igjen.
Sveip Sveip fingeren raskt over styreplaten, og fjern fingeren raskt fra styreplaten.
Trykk og hold nede Trykk uten å løfte fingeren.
Klyp inn og klyp ut Plasser to fingre på styreplaten og flytt dem nærmere eller lenger fra hverandre.
Klikk Trykk på styreplateknappen.
Dobbeltklikk Trykk to ganger på styreplaten raskt etter hverandre.

Hvordan endrer jeg kontrollerens innstillinger?

Du kan justere innstillingene for vibreringsfunksjonen og høyttalervolumet til kontrolleren. Velg (Innstillinger) fra funksjonsskjermbildet, og velg deretter [Tilbehør] > [Kontrollere].

Tilleggsmerknader

  • Lyd som chatlyd og lydeffekter kan komme ut fra høyttaleren på kontrolleren avhengig av hvilket spill eller program som benyttes.
  • Du kan justere høyttalervolumet ved å trykke på og holde nede PS-knappen i minst ett sekund og deretter velge [Juster enheter] på skjermbildet som vises.

Hvordan feilsøker jeg DUALSHOCK 4?

Hvis du har problemer med kontrolleren, kan du prøve å bruke reparer og erstatt-verktøyet for å få hjelp.