Updated 11. januar 2019

Slik løser du problemer med DUALSHOCK 4-kontrollere

Finn ut hvordan du tilbakestiller en DUALSHOCK4 (DS4)-kontroller, parer (tilkobler) en DS4-kontroller med PS4-systemet, og hvordan du kan få hjelp med en garantireparasjon av en ødelagt DS4-kontroller.

Hvis du har problemer med DS4-innstillingene, for eksempel lydutgangen til hodetelefoner, volum, vibrasjon eller ladetid, kan du gå til innstillingsveiledningen for DS4.

DS4-kontrollerlyset blinker oransje

Hvis DS4-kontrolleren blinker oransje og ikke slår seg på, følger du trinnene nedenfor.

DS4-knapper/-utløsere sitter fast

For å sjekke om du har rett på en reparasjon som dekkes av garantien, kan du gå til Reparer og erstatt-diagnostikkverktøyet.

DS4-kontrolleren kobles ikke til PS4-systemet

Hvis du har problemer med å pare en DS4-kontroller med PS4-systemet, kan du prøve feilsøkingstrinnene nedenfor.

DS4-kontrolleren slår seg ikke på

Hvis DS4-kontrolleren ikke slår seg på, kan du prøve en annen USB-kabel og justere DS4-innstillingene.

 
 

Koble til DS4-kontrolleren med en annen USB-kabel

 1. Prøv å koble DS4-kontrolleren til PS4-systemet med en annen USB-kabel.
 2. Prøv å koble DS4-kontrolleren til hver av USB-portene på PS4-systemet.
 3. Hvis du har en annen DS4-kontroller, kan du prøve å koble den til PS4-systemet.
 4. Prøv å koble kontrolleren til et annet PS4-system, eller en datamaskin med PlayStation Now, for å sjekke at det ikke er PS4-systemet som er problemet.

Hvis det virker som at DS4-kontrolleren eller en USB-port på PS4-systemet er problemet, kan du gå til Reparer og erstatt-diagnostikkverktøyet for å sjekke om maskinvaren er kvalifisert for en garantireparasjon.

 
 

Glemme DS4-kontrolleren og pare med PS4-systemet

Hvis DS4-kontrolleren ikke vil pares med PS4-systemet, følger du trinnene nedenfor for å pare på nytt.

 1. Gå til [Innstillinger] > [Enheter] > [Bluetooth-enheter].
 2. Uthev enheten du vil pare, og trykk på x-knappen og deretter på Options-knappen > [Glem Enhet].
 3. Koble kontrolleren direkte til PS4-systemet ved hjelp av en USB-kabel.
 4. Trykk på PS-knappen for å logge på PS4-systemet.
 5. Lyslisten blir blå for å indikere at DS4-kontrolleren er paret.
 
 

Tilbakestille DS4-kontrolleren

 1. Slå av og koble fra PS4-systemet. 
 2. Finn den lille tilbakestillingsknappen på baksiden av DS4-kontrolleren nær L2-knappen.
 3. Bruk et lite verktøy til å trykke inn knappen i det lille hullet. Hold knappen nede i ca. 3–5 sekunder.
 4. Koble DS4-kontrolleren til PS4-systemet med en USB-kabel, og trykk på PS-knappen.
 5. Hvis lyslisten blir blå, er DS4-kontrolleren paret.

Hvis kontrollenheten ikke svarer, eller er i stand til å koble til en annen USB-port eller et annet system, kan du gå til Reparer og erstatt-diagnostikkverktøyet for å sjekke om maskinvaren er kvalifisert for en garantireparasjon.