Updated 18. februar 2020

Støtte for tilbehøret bakre knapp på DUALSHOCK 4

Finn ut hvordan du kommer i gang med tilbehøret bakre knapp på DUALSHOCK 4.

Konfigurering av tilbehøret bakre knapp for DUALSHOCK 4

Tilbehøret bakre knapp for DUALSHOCK 4 er kun kompatibelt med en trådløs DUALSHOCK 4-kontroller.

  1. Slå av din trådløse DUALSHOCK 4-kontroller ved å holde nede PS-knappen > [Lyd/Enheter] > [Slå av enhet] > [DUALSHOCK 4].
  2. Med tilbehørets stereoplugg og kontrollerens stereohodesettkontakt plassert mot hverandre trykker du tilbehøret mot kontrolleren for å feste det.
  3. Trykk på PS-knappen for å slå på kontrolleren din.
  4. Trykk på skjermknappen på tilbehøret to ganger for å bytte mellom de tre standardprofilene.
 
 

Tilpasse tilordningene til tilbehøret bakre knapp på DUALSHOCK 4

  1. Hold skjermknappen nede i ett sekund for å gå inn i programmeringsmodus. Profilnummeret midt på skjermen blinker for å gi deg beskjed om at du er i programmeringsmodus.
  2. Trykk på venstre og høyre bakknapper for å velge en knapptilordning. Trykk på og hold nede en bakre knapp for å bla gjennom de mulige tilordningene.
  3. Klikk på skjermknappen én gang for å avslutte programmeringsmodus og lagre profilen din.

Hvis du vil tilpasse en annen profil, holder du skjermknappen nede i ett sekund for å gå inn i programmeringsmodus. Deretter trykker du to ganger for å programmere den neste profilen.

Tilbakestille tilbehøret bakre knapp for DUALSHOCK 4

Hvis du vil tilbakestille tilbehøret til standardprofilene, trykker du på og holder nede venstre bakre knapp, høyre bakre knapp og skjermknappen samtidig. Når ikonet for tilbakestilling vises på skjermen, fortsetter du å holde nede i fem sekunder. Når HJKL vises, er tilbakestillingen ferdig.