Toegankelijkheidsinstellingen op PS5-consoles

Toegankelijkheidsinstellingen gebruiken op PS5-consoles

Leer hoe je de instellingen van je controller kunt aanpassen, de zoomfunctie voor het beeldscherm kunt instellen en ondertiteling kunt inschakelen met behulp van toegankelijkheidsinstellingen op PlayStation®5-consoles.

Toegankelijkheidsinstellingen voor een PS5™-console

Als je deze instellingen wilt configureren, ga je naar het beginscherm en selecteer je Instellingen > Toegankelijkheid.

De controllerinstellingen op PS5-consoles aanpassen

Ga naar Instellingen > Toegankelijkheid > Controllers om de volgende controllerinstellingen te wijzigen:

 1. Zet Aangepaste toetstoewijzingen inschakelen aan om een aangepaste toetsindeling te gebruiken.

 2. Selecteer Toetstoewijzingen aanpassen en selecteer een controllertoets om de toetstoewijzingen aan te passen. 

 3. Als je klaar bent, selecteer je Bevestigen

Selecteer Reset om terug te gaan naar de standaardtoewijzingen.

Stel de intensiteit van de trilfunctie van de controller in.

Je kunt de intensiteit van het triggereffect instellen. Met het triggereffect voel je verschillende niveaus van spanning en weerstand op de L2- en R2-knoppen als reactie op je gameplay. Ervaar deze functie in games die dit ondersteunen.

Set the vertraging voor indrukken en vasthouden for the PS-toets or create-toets.

Het weergavegebied op PS5-consoles vergroten

Ga naar Instellingen > Toegankelijkheid > Scherm > Zoomen schakel vervolgens Zoom inschakelen in.

Als je weergavegebied aanpassen aan beweging inschakelt, beweegt het weergavegebied automatisch mee met jouw bewegingen als je ingezoomd bent.

 1. Druk als je je in het scherm bevindt dat je wilt vergroten, tegelijkertijd op de PS-toets en de vierkant-toets.
  De zoominstellingen veranderen bij elke druk op de knop. Je kunt de rechterjoystick gebruiken om het weergavegebied te verplaatsen.
 2. Wanneer de zoominstellingen naar wens zijn, druk je op de X-toets.
  De zoominstellingen en -weergave zijn ingesteld en je kunt ingezoomd verder gaan. Als je Weergavegebied aanpassen aan beweginghebt ingeschakeld, beweegt het weergavegebied automatisch mee met je bewegingen als je ingezoomd bent.

De zoomfunctie is niet beschikbaar bij sommige functies of apps, zoals  

 • tijdens Remote Play;
 • terwijl je uitzendt;
 • terwijl je een scherm deelt via Gedeeld scherm of Shared play.

Wanneer je bepaalde functies gebruikt, bijvoorbeeld als je een game speelt of media vanaf een disc afspeelt, beweegt het weergavegebied niet, zelfs niet als Weergavegebied aanpassen aan beweging is ingeschakeld.

 1. Druk, terwijl je bent ingezoomd, tegelijkertijd op de PS-toets en de vierkant-toets.
  Je keert terug naar het scherm voor het aanpassen van de vergroting en het weergavegebied.
 2. Druk op de cirkel-toets om het zoomen te beëindigen.

Beeldscherm en tekstinstellingen op PS5-consoles aanpassen

Ga naar Instellingen > Toegankelijkheid > Beeldscherm om de volgende beeldscherm- en tekstinstellingen te wijzigen:

Tekst- en achtergrondkleuren op het scherm omkeren. Als deze instelling is ingeschakeld, wordt HDR (high dynamic range) uitgeschakeld.

Schakel Kleurenfilter inschakelen in en kies een Kleurenfilter om alternatieve kleuropties te bieden. 

Versleep de schuifregelaar om de kleurintensiteit aan te passen.

Tekstgrootte wijzigen.

Schakel deze optie in om tekst vet weer te geven.

Schakel deze optie in om de kleur van tekst en achtergronden te wijzigen om het contrast en de leesbaarheid te verbeteren.

Stel de horizontale tekstschuifsnelheid in.

Schakel deze optie in om bewegingseffecten en beweging van het scherm te verminderen.

Schermlezer inschakelen op PS5-consoles 

Schermlezer leest tekst op het scherm hardop. Het biedt ook gesproken aanwijzingen voor het bedienen van de console.

Let op: de schermlezer is alleen beschikbaar in bepaalde talen. De taal die door de schermlezer wordt gesproken, is gekoppeld aan de taal van je console.

Als je de schermlezer wilt inschakelen en instellingen wilt configureren, ga je naar het beginscherm en selecteer je Instellingen > Toegankelijkheid > Schermlezer.

Je kan de volgende handelingen uitvoeren wanneer tekst hardop wordt voorgelezen.

 • Pauzeren/Spelen
  Druk tegelijkertijd op de PS-toets en de driehoek-toets.
 • Begin met lezen vanaf het begin
  Druk tegelijkertijd op de PS-toets en de R1-toets.

Schermlezer inschakelen
Schakel de schermlezer in of uit.

Spraaksnelheid
Stel de snelheid van de spraak in.

Spraaktype
Kies een stem.

Spraakvolume
Versleep de schuifregelaar om het volume van gesproken tekst aan te passen.

Ondertiteling inschakelen bij media op PS5-consoles

Met ondertiteling kan je volgen wat er op je scherm wordt gezegd. Er verschijnt tekst voor dialogen en audiosignalen. Ondertiteling inschakelen en configureren:

Ga naar  Instellingen > Toegankelijkheid> Ondertiteling en schakel Ondertiteling weergeven in.

Wat je bekijkt, bepaalt standaard de manier waarop ondertiteling wordt weergegeven.

Als je wil aanpassen hoe ondertiteling er op je scherm uitziet, selecteer je Instellingen voor ondertitels voor slechthorenden en schakel je Ondertitels voor slechthorenden weergeven zoals aangegeven door content uit en configureer je het volgende:

 • Lettergrootte, kleur, randen en opaciteit

 • Achtergrondkleur en opaciteit, vensterkleur en ondoorschijnendheid

Chattranscriptie inschakelen op PS5-consoles

De functie chattranscriptie (spraak-naar-tekst en tekst-naar-spraak) converteert de stemmen van andere spelers in spraakchat in party's en ondersteunde games, en leest de tekst die je invoert hardop voor aan andere spelers. Chattranscriptie in de gamechat is alleen beschikbaar in games die dit ondersteunen.

Om chattranscriptie in te schakelen en instellingen voor chattranscriptie te configureren, ga je naar Instellingen > Toegankelijkheid > Chattranscriptie:

Schakel chattranscriptie in of uit.

Kies een van de beschikbare talen. De tekst die je invoert wordt hardop voorgelezen en de tekst die je spreekt wordt in deze taal getranscribeerd. Standaard wordt de taal van je console gebruikt als je gesproken taal. Als je consoletaal niet wordt ondersteund, wordt de gesproken taal standaard ingesteld op Engels.

Kies een spraaktype om je te vertegenwoordigen. Andere spelers in de spraakchat horen deze stem wanneer de tekst die je invoert hardop voor hen wordt voorgelezen.

Als je chattranscriptie wilt gebruiken, moet je deelnemen aan een spraakchat.

Nadat je chattranscriptie hebt ingesteld, worden de stemmen van andere spelers omgezet in tekst en verschijnen ze aan de rechterkant van de spraakchatkaart.

Als je wilt kun je je toetsenbord voor je laten praten. Selecteer Zeg iets en gebruik het toetsenbord op het scherm om tekst in te voeren. De tekst die je invoert wordt hardop voorgelezen aan de andere spelers in het Spraaktype dat je hebt gekozen.

Gebruik Multitasken om te zien wat andere spelers in je spraakchat zeggen terwijl je ook ergens anders mee bezig bent.

 • Druk op de Options-toets of selecteer Multitasken op de kaart spraakchat en selecteer vervolgens Beeld-in-beeld of Vastmaken aan zijkant.
 • Druk tweemaal snel op de PS-toets om chattranscriptie te gebruiken om tekst in te voeren in de schermindeling Beeld-in-beeld of Vastmaken aan zijkant in een spraakchat.

Hulp nodig? 

Neem contact op met onze ondersteuningsmedewerkers