Je PULSE Explore draadloze oordopjes verbinden met andere apparaten

Ontdek hoe je je PULSE Explore™ draadloze oordopjes kunt verbinden met een compatibele pc, Mac® of mobiel apparaat.

Je PULSE Explore draadloze oordopjes verbinden met een pc of Mac

Verbind je PULSE Explore draadloze oordopjes met compatibele pc's (Windows) of Macs (MacOS) die USB-audio-uitvoer ondersteunen met de meegeleverde PlayStation Link™ USB-adapter. De meegeleverde USB-adapter is direct uit de verpakking aan je oordopjes gekoppeld.

 1. Zorg dat je pc of Mac is ingeschakeld.
 2. Zorg ervoor dat beide oordopjes in het oplaadetui zitten.
 3. Sluit de USB-adapter aan op een USB Type-A-aansluiting op je pc/Mac.
 4. Haal beide oordopjes uit het etui om ze met je pc/Mac te verbinden.
  Zodra er verbinding is gemaakt, wordt de statusindicator op de adapter wit.
 • De oordopjes zoeken gedurende 30 seconden naar verbinding. Als de oordopjes geen beschikbare verbinding detecteren, worden ze uitgeschakeld. Druk op de PlayStation Link™-toets op een van je oordopjes om opnieuw naar een verbinding te zoeken.
 • Je kunt het volume van de PS Link-audio regelen via je oordopjes.
 • Mogelijk moet je 'PlayStation Link Adapter' selecteren als het actieve audioapparaat op je pc of Mac.
 • Raadpleeg de instructies die bij je apparaat zijn meegeleverd voor informatie over de compatibiliteit en het gebruik van het apparaat. Niet alle apparaten zijn compatibel met je oordopjes.

De PULSE Explore draadloze oordopjes koppelen en verbinden met een nieuwe PlayStation Link USB-adapter 

Je kunt een tweede PlayStation Link USB-adapter (afzonderlijk verkrijgbaar) gebruiken om een andere PS Link-verbinding in te stellen met een USB-audioapparaat zonder dat je de eerste USB-adapter hoeft los te koppelen. Je kunt bijvoorbeeld de ene adapter aansluiten op je PlayStation®5-systeem en een tweede adapter op je pc of Mac.

Een nieuwe, standalone USB-adapter is niet meteen gekoppeld met je oordopjes, dus je moet deze eerst koppelen.

 1. Zorg ervoor dat je pc/Mac of PS5®-systeem is ingeschakeld.
 2. Sluit de USB-adapter aan op een USB Type-A-aansluiting op je pc/Mac of PS5-systeem.
 3. Zorg ervoor dat beide oordopjes in het oplaadetui zitten.
 4. Houd de PS Link-toets op het etui ingedrukt en laat deze los wanneer de statusindicator op het etui snel blauw knippert (ongeveer 8 seconden).
  Je oordopjes staan in de koppelingsmodus wanneer de indicator snel blauw knippert. 
 1. Druk op de PS Link-toets op de USB-adapter.
  De statusindicator op de adapter knippert wit tijdens het zoeken naar een PS Link-apparaat.

Nadat je oordopjes gekoppeld en verbonden zijn, wordt de indicator op het oplaadetui blauw en de indicator op de adapter wit.

 • Nadat je de oordopjes met je USB-adapter hebt gekoppeld, zoeken de oordopjes ook naar gekoppelde Bluetooth-apparaten waarmee verbinding kan worden gemaakt. De indicator op het etui knippert gedurende enkele seconden langzaam van licht naar donker tijdens het zoeken. Je kunt je mobiele apparaat nu verbinden met je oordopjes om tegelijkertijd naar de audio van beide apparaten te luisteren. De vertraging van PS Link-audio wordt niet beïnvloed door gelijktijdige verbinding met Bluetooth-audio. 
 • Je oordopjes blijven maximaal 30 seconden in de koppelingsmodus. Als de oordopjes geen beschikbare verbinding detecteren, worden ze uitgeschakeld. Houd de PS Link-toets op het etui ongeveer 8 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus opnieuw te starten.
 • De USB-adapter zoekt maximaal 30 seconden naar een PS Link-verbinding. Als de adapter geen beschikbare verbinding detecteert, wordt deze uitgeschakeld. Druk op de PS Link-toets op de adapter om opnieuw naar een verbinding te zoeken.
 • Je oordopjes kunnen worden gekoppeld met maximaal acht PS Link USB-adapters, maar kunnen met slechts één adapter tegelijk worden verbonden en audio afspelen. Eén USB-adapter kan worden gekoppeld met maximaal acht PS Link-apparaten.
 • Je kunt het volume van de PS Link-audio regelen via je oordopjes.
 • Mogelijk moet je 'PlayStation Link Adapter' selecteren als het actieve audioapparaat op je pc of Mac.
 • Raadpleeg de instructies die bij je apparaat zijn meegeleverd voor informatie over de compatibiliteit en het gebruik van het apparaat. Niet alle apparaten zijn compatibel met je oordopjes.

Schakelen tussen de verbindingen van de PlayStation Link USB-adapter

Als je de PULSE Explore draadloze oordopjes gebruikt op je PlayStation5-console en je wilt overschakelen naar de audio op je pc/Mac (of vice versa), volg je deze stappen om te schakelen tussen de PlayStation Link-verbindingen. Je oordopjes moeten zijn gekoppeld met de adapters die zijn aangesloten op je PS5-console en je pc/Mac. 

 1. Zorg ervoor dat je pc/Mac is ingeschakeld en dat er een PS Link USB-adapter is aangesloten op de USB Type-A-poort van de pc/Mac. 
 2. Haal een of beide oordopjes uit het oplaadetui.
  Je oordopjes maken automatisch verbinding met het laatst verbonden apparaat.
 3. Houd de PS Link-toets op een van de oordopjes ongeveer 2 seconden ingedrukt.
 4. Druk op de PS Link-toets op de USB-adapter die is aangesloten op je pc/Mac.
  De statusindicator op de adapter knippert wit tijdens het zoeken naar een PS Link-apparaat. Wanneer er verbinding is gemaakt, brandt de statusindicator continu wit.

Bekijk de onderstaande afbeelding als voorbeeld. De USB-adapter die is aangesloten op je console, is 'adapter A'. De USB-adapter die is aangesloten op je pc, is 'adapter B'. 

 1. Zorg ervoor dat je PS5-console is ingeschakeld en dat er een PS Link USB-adapter is aangesloten op een van de USB-A-poorten van de console.
 2. Haal een of beide oordopjes uit het oplaadetui.
  Je oordopjes maken automatisch verbinding met het laatst verbonden apparaat.
 3. Houd de PS Link-toets op een van de oordopjes ongeveer 2 seconden ingedrukt.
 1. Volg de aanwijzingen op het scherm wanneer de melding PS Link-apparaat in de buurt wordt weergegeven op het scherm dat met je console is verbonden. 
 • Als je PS5-console of pc/Mac is uitgeschakeld wanneer je de verbindingen probeert te wijzigen, kunnen je oordopjes er geen verbinding mee maken. Je oordopjes maken opnieuw verbinding met het laatst verbonden apparaat.
 • Wanneer de oordopjes zijn gekoppeld met twee of meer PS Link USB-adapters, kun je slechts één PS Link-verbinding tegelijk maken en beluisteren. 
 • Je kunt het volume regelen met je oordopjes, console of pc/Mac. 
 • De melding PS Link-apparaat in de buurt wordt alleen weergegeven als je gekoppelde USB-adapter is aangesloten op je PS5-console. Als de melding niet op het scherm wordt weergegeven, druk je op de PS Link-toets op de adapter. 
 • Je kunt ook schakelen tussen de audioverbindingen van je PS5-console en je PlayStation Portal™ Remote Player. 

De PlayStation Link-toetsen op je PULSE Explore draadloze oordopjes en op het oplaadetui gebruiken.

Gebruik de PS Link-toets op je PULSE Explore draadloze oordopjes en op het oplaadetui voor verschillende functies die je kunt activeren door ze kort en lang ingedrukt te houden.

Functies van de PS Link-toets op de PULSE Explore draadloze oordopjes

Haal een of beide oordopjes uit het oplaadetui om de volgende functies te activeren. Als je beide oordopjes gebruikt, hoef je maar op één PS Link-toets op een van de oordopjes te drukken.

 • Schakel je oordopje(s) in om te zoeken en verbinding te maken met het apparaat dat je het laatst hebt verbonden (PS Link- of Bluetooth-apparaat).
 • Annuleer het zoeken naar een bestaande verbinding of nieuwe koppeling. Je oordopjes maken opnieuw verbinding met het laatst verbonden apparaat.
 • Toont de geluidsbediening van het controlecentrum. 

 • Deactiveer de huidige verbinding en breng een verbinding tot stand met een eerder gekoppeld PS Link- of Bluetooth-apparaat.

 • Stel je oordopjes opnieuw in (koppelingen of instellingen worden niet verwijderd).

Functies van de PS Link-toets op het oplaadetui

Afhankelijk van het drukken, moeten een of beide oordopjes in het oplaadetui zijn geplaatst om de meeste van de volgende functies te activeren.

Er moet ten minste één oordopje in het oplaadetui zijn geplaatst.

 • Schakel je oordopje(s) in om te zoeken en verbinding te maken met het apparaat dat je het laatst hebt verbonden (PS Link- of Bluetooth-apparaat).
 • Annuleer het zoeken naar een bestaande verbinding of nieuwe koppeling. Je oordopjes maken opnieuw verbinding met het laatst verbonden apparaat.

Er moet ten minste één oordopje in het oplaadetui zijn geplaatst.

 • Deactiveer de huidige verbinding en breng een verbinding tot stand met een eerder gekoppeld PS Link- of Bluetooth-apparaat.

Beide oordopjes moeten in het oplaadetui zijn geplaatst.

 • Koppel ze met een nieuw PS Link- of Bluetooth-apparaat. 

Beide oordopjes moeten in het oplaadetui zijn geplaatst.

 • Wis alle gekoppelde verbindingen van je oordopjes. Wees voorzichtig, hiermee worden alle PS Link- en Bluetooth-koppelingen en audio-instellingen verwijderd.

Beide oordopjes moeten in het oplaadetui zijn geplaatst.

 • Stel je oplaadetui opnieuw in (koppelingen of instellingen worden niet verwijderd).

De PlayStation Link USB-adapter (CFI-ZWA2) heeft ook een PS Link-toets met verschillende functies.

 • Zoek naar een PS Link-verbinding.
 • Stel je adapter opnieuw in (hierdoor worden alle PS Link-koppelingen verwijderd).

De PULSE Explore draadloze oordopjes koppelen en verbinden met mobiele apparaten met Bluetooth

Verbind je PULSE Explore draadloze oordopjes met compatibele mobiele apparaten die een Bluetooth-verbinding ondersteunen.

Je moet eerst je oordopjes met je mobiele apparaat koppelen om een Bluetooth-verbinding in te stellen.

 1. Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld in de Bluetooth-instellingen van je mobiele apparaat.
 2. Zorg ervoor dat beide oordopjes in het oplaadetui zitten.
 3. Houd de PS Link-toets op het etui ingedrukt en laat deze los wanneer de statusindicator op het etui snel blauw knippert (ongeveer 8 seconden).
  Je oordopjes staan in de koppelingsmodus wanneer de indicator snel blauw knippert.
 1. Ga op je mobiele apparaat naar de Bluetooth-instellingen en selecteer vervolgens 'PULSE Explore' in de lijst met Bluetooth-apparaten.
  Wanneer de oordopjes zijn gekoppeld en verbonden, wordt de indicator op het oplaadetui blauw.
 • Nadat je de oordopjes met het mobiele apparaat hebt gekoppeld, zoeken de oordopjes ook naar gekoppelde PS Link-apparaten waarmee verbinding kan worden gemaakt. De indicator knippert gedurende enkele seconden langzaam tijdens het zoeken. Je kunt nu je PS5-systeem of pc verbinden met je oordopjes om tegelijkertijd naar de audio van beide apparaten te luisteren. De vertraging van PS Link-audio wordt niet beïnvloed door gelijktijdige verbinding met Bluetooth-audio.
 • Je oordopjes blijven maximaal 30 seconden in de koppelingsmodus. Als de oordopjes geen beschikbare verbinding detecteren, worden ze uitgeschakeld. Houd de PS Link-toets op het etui ongeveer 8 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus opnieuw te starten.
 • Je oordopjes kunnen worden gekoppeld met maximaal tien Bluetooth-apparaten, maar kunnen met slechts één Bluetooth-apparaat tegelijk worden verbonden en audio afspelen. 
 • De volumeknop bedient alleen de PS Link-audio van je systeem of pc/Mac. Als je oordopjes zijn verbonden met een Bluetooth-apparaat, moet je het volume vanaf je mobiele apparaat bedienen. Wanneer je tegelijkertijd naar twee audiobronnen luistert, van zowel een PS Link- als Bluetooth-apparaat, regel je met de volumetoetsen alleen de PS Link-audio. 
 • Raadpleeg de instructies die bij je apparaat zijn meegeleverd voor informatie over de compatibiliteit en het gebruik van het apparaat. Niet alle apparaten zijn compatibel met je oordopjes. 

Je PULSE Explore draadloze oordopjes verbinden met je PS Portal

Je kunt je oordopjes koppelen en verbinden met je PlayStation Portal™ Remote Player en schakelen tussen audioverbindingen van je PS Portal en PS5-systeem via PlayStation Link-verbindingen. 

Hulp nodig? 

Neem contact op met onze ondersteuningsmedewerkers