Toegankelijkheidsinstellingen op PS5-systemen

Toegankelijkheidsinstellingen gebruiken op PS5-systemen

Leer hoe je de instellingen van je controller kunt aanpassen, de zoomfunctie voor het beeldscherm kunt instellen en ondertiteling kunt inschakelen met behulp van toegankelijkheidsinstellingen op PlayStation®5-systemen.

De toegankelijkheidsinstellingen van het PS5-systeem wijzigen

 1. Ga naar het beginscherm en selecteer Instellingen Toegankelijkheid.
 2. Selecteer een toegankelijkheidsinstelling om deze in te schakelen of aan te passen.

Als je Toegankelijkheid toevoegt aan het controlecentrum, kun je deze instellingen vanaf hier ook aanpassen.

De toegankelijkheidsfuncties van een game op PS5-systemen weergeven

 1. Ga naar je Games-beginscherm en selecteer PlayStation Store
 2. Selecteer een game om de gamehub te openen.
 3. Druk op de driehoek-toets of selecteer het zijpaneel om de toegankelijkheidsfuncties voor de game weer te geven.

Haptische feedback gebruiken op PS5-systemen

Dankzij haptische feedback trilt je controller op een unieke manier na bepaalde acties die je uitvoert tijdens het navigeren op je systeem. 

 1. Ga naar Instellingen > Toegankelijkheid> Controllers
 2. Schakel Haptische feedback tijdens systeemnavigatie in.
 • Een schuifregelaar verplaatsen/je focus wijzigen
 • Een selectievakje selecteren/een instelling in- of uitschakelen
 • Een melding ontvangen
 • Een gemarkeerd item selecteren/een opdracht annuleren
 • Het schermtoetsenbord gebruiken
 • Deze instelling is alleen beschikbaar als een niveau voor Intensiteit van de trilling is geselecteerd. 
 • De instelling voor haptische feedback van je PS5-systeem is alleen beschikbaar voor het navigeren op je systeem.
 • Haptische feedback is alleen beschikbaar voor je DualSense draadloze controller, DualSense Edge draadloze controller en PlayStation VR2 Sense-controller.

De toetstoewijzingen van de Dualsense draadloze controller aanpassen

 1. Ga naar Instellingen > Toegankelijkheid
 2. SelecteerControllers > Aangepaste toetstoewijzingen voor DualSense draadloze controller aanpassen.
 3. Selecteer de toets die je wilt wijzigen en selecteer vervolgens de functie die je aan de toets wilt toewijzen. 
 4. Selecteer Toepassen.

Zoomen inschakelen op PS5-systemen

 1. Ga naar Instellingen > Toegankelijkheid > Beeldscherm en geluid > Zoom.
 2. Schakel Zoom inschakelen in.

Als je Weergavegebied aanpassen aan bewegingen inschakelt, beweegt het weergavegebied automatisch mee met jouw bewegingen als je ingezoomd bent.

 1. Druk als je je in het scherm bevindt dat je wilt vergroten, tegelijkertijd op de PS-toets en de vierkant-toets.
  Je kunt beginnen met het aanpassen van de zoom.
 2. Druk tegelijkertijd op de PS-toets en de vierkant-toets totdat de zoomvergroting naar wens is.
  De zoominstellingen veranderen bij elke druk op de toets. Als je Weergavegebied aanpassen aan bewegingenhebt uitgeschakeld, gebruik dan de rechter joystick om het weergavegebied aan te passen.
 3. Druk op de kruis-toets.
  De zoominstellingen en het weergavegebied zijn ingesteld en je kunt ingezoomd verder gaan.

De zoomfunctie is niet beschikbaar bij sommige functies of apps, zoals:

 • tijdens Remote Play;
 • terwijl je uitzendt;
 • terwijl je een scherm deelt via Gedeeld scherm of Share Play. 
 • terwijl je PlayStation VR gebruikt.

Wanneer je bepaalde functies gebruikt, bijvoorbeeld als je een game speelt of media vanaf een disc afspeelt, beweegt het weergavegebied niet, zelfs niet als Weergavegebied aanpassen aan beweging is ingeschakeld.

 1. Druk, terwijl je bent ingezoomd, tegelijkertijd op de PS-toets en de vierkant-toets.
  Je keert terug naar het scherm voor het aanpassen van de vergroting en het weergavegebied.
 2. Druk op de cirkel-toets om het zoomen te beëindigen.

Je kunt de content van kaarten die op webpagina's worden weergegeven uitvergroten. Druk op de options-toets en selecteer Zoomen of Uitvergroten.

Zoomen
Tekst of afbeeldingen vergroten zonder de grootte van het venster te wijzigen. De pagina-indeling wijzigt mogelijk.
Druk op de L3-toets en de R3-toets om in of uit te zoomen.

Uitvergroten
De content van het scherm vergroten zonder de pagina-indeling te wijzigen. Om de hele pagina te zien, moet je mogelijk omhoog, omlaag, naar links of naar rechts scrollen.

Beeldscherm en tekstinstellingen op PS5-systemen aanpassen

 1. Ga naar Instellingen > Toegankelijkheid > Beeldscherm en geluid.
 2. Maak een keuze uit de volgende beeldscherm- en tekstinstellingen

Tekst- en achtergrondkleuren op het scherm omkeren. Als deze instelling is ingeschakeld, wordt HDR (high dynamic range) uitgeschakeld.

Schakel Kleurenfilter inschakelen in en kies een Kleurenfilter om alternatieve kleuropties te bieden. 

Versleep de schuifregelaar om de kleurintensiteit aan te passen.

Tekstgrootte wijzigen.

Schakel deze optie in om tekst vet weer te geven.

Schakel deze optie in om de kleur van tekst en achtergronden te wijzigen om het contrast en de leesbaarheid te verbeteren.

Er staat een vinkje bij de ingeschakelde instellingen, zodat je eenvoudig kunt zien of ze zijn ingeschakeld.

Stel de horizontale tekstschuifsnelheid in.

Schakel deze optie in om bewegingseffecten en beweging van het scherm te verminderen.

De schermlezer inschakelen op PS5-systeem 

De schermlezer leest tekst op het scherm hardop. Het biedt ook gesproken aanwijzingen voor het bedienen van het systeem.

Let op: de schermlezer is alleen beschikbaar in bepaalde talen. De taal die door de schermlezer wordt gesproken, is gekoppeld aan de taal van je systeem.

 1. Ga naar het beginscherm en selecteer Instellingen > Toegankelijkheid> Schermlezer.  
 2.  Schermlezer inschakelen.

Je kunt de volgende handelingen uitvoeren wanneer tekst hardop wordt voorgelezen.

 • Pauzeren/Spelen
  Druk tegelijkertijd op de PS-toets en de driehoek-toets.
 • Begin met lezen vanaf het begin
  Druk tegelijkertijd op de PS-toets en de R1-toets.

Spraaksnelheid
Stel de snelheid van de spraak in.

Spraaktype
Kies een stem.

Spraakvolume
Versleep de schuifregelaar om het volume van gesproken tekst aan te passen.

De schermlezer is momenteel beschikbaar in de volgende talen:

Arabisch

Japans

Nederlands

Koreaans

Engels

Pools

Frans

Portugees

Duits

Russisch

Italiaans

Spaans

Ondertiteling inschakelen bij media op PS5-systemen

De ondertiteling beschrijft wat er op je scherm wordt gezegd en geeft tekst weer voor audiosignalen wanneer je bepaalde content kijkt. 

 1. Ga naar Instellingen> Toegankelijkheid> Ondertiteling
 2. Schakel Ondertiteling weergevenin.

Wat je bekijkt, bepaalt standaard de manier waarop ondertiteling wordt weergegeven.

Als je wilt aanpassen hoe ondertiteling er op het scherm uitziet, selecteer je Instellingen voor ondertitels voor slechthorenden en schakel je Aangepaste ondertitelingsstijl in en configureer je het volgende:

 • Lettergrootte, kleur, randen en opaciteit.

 • Achtergrondkleur en matheid, vensterkleur en ondoorschijnendheid.

Chattranscriptie inschakelen op PS5-systemen

De functie chattranscriptie (spraak-naar-tekst en tekst-naar-spraak) converteert de stemmen van andere spelers in spraakchat in party's en ondersteunde games, en leest de tekst die je invoert hardop voor aan andere spelers. Chattranscriptie in de gamechat is alleen beschikbaar in games die dit ondersteunen.

 1. Ga naar Instellingen > Toegankelijkheid > Chattranscriptie.
 2. Chattranscriptie inschakelen:

Schakel chattranscriptie in of uit.

Kies een van de beschikbare talen. De tekst die je invoert, wordt hardop voorgelezen en de tekst die je hardop spreekt, wordt in deze taal getranscribeerd naar andere spelers als ze ook gebruikmaken van chattranscriptie. Standaard wordt de taal van je systeem gebruikt als je gesproken taal. Als je systeemtaal niet wordt ondersteund, wordt de gesproken taal standaard ingesteld op Engels.

Chattranscriptie is beschikbaar in de volgende talen:

Engels Italiaans
Frans Japans
Duits Spaans

Kies een spraaktype om je te vertegenwoordigen. Andere spelers in de spraakchat horen deze stem wanneer de tekst die je invoert hardop voor hen wordt voorgelezen.

Als je chattranscriptie wilt gebruiken, moet je deelnemen aan een spraakchat.

Nadat je chattranscriptie hebt ingesteld, worden de stemmen van andere spelers omgezet in tekst en verschijnen ze aan de rechterkant van de spraakchatkaart.

Je kunt je toetsenbord voor je laten praten. Selecteer Iets zeggen en gebruik het toetsenbord op het scherm om tekst in te voeren. De tekst die je invoert wordt hardop voorgelezen aan de andere spelers in het Stemtype dat je tijdens de configuratie hebt ingesteld.

Gebruik Multitasken om te zien wat andere spelers in je spraakchat zeggen terwijl je ook ergens anders mee bezig bent.

 1. Druk op de Options-toets of selecteer Multitasken op de kaart spraakchat en selecteer vervolgens Beeld-in-beeld of Vastmaken aan zijkant.
 2. Druk tweemaal snel op de PS-toets om chattranscriptie te gebruiken om tekst in te voeren in de schermindeling Beeld-in-beeld of Vastmaken aan zijkant in een spraakchat.

Mono-audio voor hoofdtelefoons inschakelen

Met mono-audio voor hoofdtelefoons kun je dezelfde audio afspelen via zowel de linker- als de rechterkant van je hoofdtelefoon.

 1. Ga naar Instellingen > Geluid > Audio-uitvoer.

 2. Selecteer Hoofdtelefoon > Mono-audio voor hoofdtelefoons.

Hulp nodig? 

Neem contact op met onze ondersteuningsmedewerkers