Toegankelijkheidsinstellingen op PlayStation®5-consoles

Toegankelijkheidsinstellingen op PlayStation®5-consoles

PlayStation®5-consoles zijn ontworpen met verschillende functies en features om te voldoen aan behoeften op het gebied van toegankelijkheid.

Toegankelijkheidsinstellingen voor PlayStation®5

Als je deze instellingen wilt configureren, ga je naar het beginscherm en selecteer je Instellingen > Toegankelijkheid.

De instellingen van de PS5-controller aanpassen

Ga naar Instellingen > Toegankelijkheid > Controllers om de volgende controllerinstellingen te wijzigen:

  1. Zet Aangepaste toetstoewijzingen inschakelen aan om een aangepaste toetsindeling te gebruiken.

  2. Selecteer Toetstoewijzingen aanpassen en selecteer een controllertoets om de toetstoewijzingen aan te passen. 

  3. Als je klaar bent, selecteer je Bevestigen

Selecteer Reset om terug te gaan naar de standaardtoewijzingen.

Stel de intensiteit van de trilfunctie van de controller in.

Je kunt de intensiteit van het triggereffect instellen. Met het triggereffect voel je verschillende niveaus van spanning en weerstand op de L2- en R2-knoppen als reactie op je gameplay. Ervaar deze functie in games die dit ondersteunen.

Set the vertraging voor indrukken en vasthouden for the PS-toets or create-toets.

Het PS5-beeldscherm en tekstinstellingen aanpassen

Ga naar Instellingen > Toegankelijkheid > Beeldscherm om de volgende beeldscherm- en tekstinstellingen te wijzigen:

Tekst- en achtergrondkleuren op het scherm omkeren. Als deze instelling is ingeschakeld, wordt HDR (high dynamic range) uitgeschakeld.

Schakel Kleurenfilter inschakelen in en kies een Kleurenfilter om alternatieve kleuropties te bieden. 

Versleep de schuifregelaar om de kleurintensiteit aan te passen.

Tekstgrootte wijzigen.

Schakel deze optie in om tekst vet weer te geven.

Schakel deze optie in om de kleur van tekst en achtergronden te wijzigen om het contrast en de leesbaarheid te verbeteren.

Stel de horizontale tekstschuifsnelheid in.

Schakel deze optie in om bewegingseffecten en beweging van het scherm te verminderen.

De PS5-schermlezer inschakelen 

Schermlezer leest tekst op het scherm hardop. Het biedt ook gesproken aanwijzingen voor het bedienen van de console.

Let op: schermlezer is alleen beschikbaar in bepaalde talen. The taal scherm reader speaks is tied to your console taal.

Als je de schermlezer wilt inschakelen en instellingen wilt configureren, ga je naar het beginscherm en selecteer je Instellingen > Toegankelijkheid > Schermlezer.

Schermlezer inschakelen
Schakel de schermlezer in of uit.

Spraaksnelheid
Stel de snelheid van de spraak in.

Spraaktype
Kies een stem.

Spraakvolume
Versleep de schuifregelaar om het volume van gesproken tekst aan te passen.

PS5-ondertiteling inschakelen in media

Met ondertiteling kan je volgen wat er op je scherm wordt gezegd. Er verschijnt tekst voor dialogen en audiosignalen. Ondertiteling inschakelen en configureren:

Ga naar  Instellingen > Toegankelijkheid> Ondertiteling en schakel Ondertiteling weergeven in.

Wat je bekijkt, bepaalt standaard de manier waarop ondertiteling wordt weergegeven.

Als je wil aanpassen hoe ondertiteling er op je scherm uitziet, selecteer je Instellingen voor ondertitels voor slechthorenden en schakel je Ondertitels voor slechthorenden weergeven zoals aangegeven door content uit en configureer je het volgende:

  • Lettergrootte, kleur, randen en opaciteit

  • Achtergrondkleur en opaciteit, vensterkleur en ondoorschijnendheid

Schakel PS5-chattranscriptie in

De functie chattranscriptie (spraak-naar-tekst en tekst-naar-spraak) converteert de stemmen van andere spelers in spraakchat in party's en ondersteunde games, en leest de tekst die je invoert hardop voor aan andere spelers. Chattranscriptie in de gamechat is alleen beschikbaar in games die dit ondersteunen.

Om chattranscriptie in te schakelen en instellingen voor chattranscriptie te configureren, ga je naar Instellingen > Toegankelijkheid > Chattranscriptie:

Chattranscriptie in- of uitschakelen.

Kies een van de beschikbare talen. De tekst die je invoert wordt hardop voorgelezen en de tekst die je spreekt wordt in deze taal getranscribeerd. Standaard wordt de taal van je console gebruikt als je gesproken taal. Als je consoletaal niet wordt ondersteund, wordt de gesproken taal standaard ingesteld op Engels.

Kies een spraaktype om je te vertegenwoordigen. Andere spelers in de spraakchat horen deze stem wanneer de tekst die je invoert hardop voor hen wordt voorgelezen.

Als je chattranscriptie wilt gebruiken, moet je deelnemen aan een spraakchat. Start een party-spraakchat.

Nadat je chattranscriptie hebt ingesteld, worden de stemmen van andere spelers omgezet in tekst en verschijnen ze aan de rechterkant van de spraakchatkaart.

Als je wilt kun je je toetsenbord voor je laten praten. Selecteer Zeg iets en gebruik het toetsenbord op het scherm om tekst in te voeren. De tekst die je invoert wordt hardop voorgelezen aan de andere spelers in het Spraaktype dat je hebt gekozen.

Gebruik Schermindeling om te zien wat andere spelers in je spraakchat zeggen terwijl je ook ergens anders mee bezig bent.

  • Druk op de options-toets of selecteer Schermindeling op de kaart spraakchat en selecteer vervolgens Beeld-in-beeld of Vastmaken aan zijkant.
  • Druk tweemaal snel op de PS-toets om chattranscriptie te gebruiken om tekst in te voeren in de schermindeling Beeld-in-beeld of Vastmaken aan zijkant in een spraakchat.

Hulp nodig? 

Neem contact op met onze ondersteuningsmedewerkers