Servicevoorwaarden voor Playstation Network 

BELANGRIJK:
PlayStation Network is niet geschikt voor kinderen jonger dan 7 jaar.

Als je 7 tot 17 jaar oud bent, moet je ouder of wettelijke voogd ('verantwoordelijke volwassene') deze voorwaarden voor je lezen en accepteren. Jij kunt ze ook lezen. Vraag je verantwoordelijke volwassene om zaken uit te leggen die je niet begrijpt. Je kunt de regels van PlayStation Network ook lezen op www.playstation.com/legal/PSNTerms/. De regels zijn korter dan deze voorwaarden. Ze helpen je de belangrijkste gedeelten te begrijpen.

ALS CONSUMENT HEB JE MOGELIJK RECHTEN ONDER TOEPASSELIJKE LOKALE WETGEVING DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN, BEPERKT OF GEWIJZIGD. DIE RECHTEN HEBBEN PRIORITEIT BOVEN ALLES IN DEZE VOORWAARDEN.

Voordat je je account gaat gebruiken:

Lees deze voorwaarden. Wij vertrouwen op deze voorwaarden wanneer we contact met je hebben.  Wij kunnen je account en het account van een minderjarig familielid opschorten als je deze voorwaarden schendt. Neem bij vragen contact op met onze klantenservice. Zie sectie 31.

1. Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing?

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk account voor PlayStation Network en al het gebruik van dat account. 

2. Wat is PlayStation Network?

2.1 PlayStation Network wordt ook wel PSN genoemd. PSN is een service die via internet wordt geleverd. Het verbindt je met andere spelers en biedt toegang tot een reeks services. Je hebt een account nodig om PSN te kunnen gebruiken. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het maken van een account, maar er zijn wel kosten verbonden aan sommige services die via PSN beschikbaar zijn.

3. Wie zijn wij?

3.1.  Wij zijn Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, bedrijfsnummer 06020283 ('SIENE'). SIENE is geregistreerd in Engeland en Wales.

3.2 Als je in de Europese Economische Ruimte woont, handelen wij via onze vestiging in Nederland aan Olympia 1, 1213NS Hilversum, Nederland onder vestigingsnummer 000051647869.

4. Wie kan een account voor PSN maken? 

4.1 Alleen personen van 7 jaar en ouder kunnen een account hebben.

4.2. Als je 7 tot 17 jaar oud bent, moet je je verantwoordelijke volwassene akkoord laten gaan met het gebruik van een account en je laten helpen bij het maken van een account.

4.3. Als je 18 jaar of ouder bent, kun je zelf een account maken. Maak eerst je account. Maak daarna afzonderlijke accounts voor elk kind waarvoor je de verantwoordelijke volwassene bent. Stel Ouderlijk toezicht in op het account van elk minderjarig familielid om hun activiteiten te beheren. Zie sectie 11 hieronder voor meer informatie. 

5. Wat gebeurt er als je deze voorwaarden schendt?

5.1.  We kunnen verschillende acties uitvoeren, zoals beschreven in sectie 24, waaronder het opschorten van je account. Je kunt PSN niet gebruiken zolang je abonnement is opgeschort. Dit betekent dat je bepaalde producten niet kunt gebruiken, zelfs als je voor die producten hebt betaald.

6.Jouw verplichting aan ons.

6.1. Je moet eerlijk naar ons zijn. Geef ons correcte persoonlijke gegevens over jezelf en eventuele minderjarige familieleden. Houd die informatie up-to-date via het accountbeheer.

6.2.1. Dit is belangrijk omdat we afhankelijk zijn van de informatie die je verstrekt. We sturen belangrijke informatie naar de e-mailadressen die je ons geeft. We gebruiken de geboortedatum van de minderjarige familieleden om hun ervaringen aan te passen.

6.2.2. Als je ons onjuiste informatie verstrekt, kunnen wij de betreffende accounts opschorten. We kunnen bijvoorbeeld accounts voor volwassenen opschorten als kinderen deze gebruiken. Als dat gebeurt, heb je geen toegang meer tot PSN en sommige producten, zelfs als je voor die producten hebt betaald. Je kunt contact opnemen met de klantenservice om te weten te komen waarom jij of een minderjarig familielid is geschorst en wat je kunt doen. 

7.Gedefinieerde woorden en zinsdelen.

'Goedgekeurde betaalmethode': de betaalmethoden die we op PSN accepteren.

'Geautoriseerde systemen': onze gamesystemen. Dit zijn de originele PlayStation, PlayStation®2, PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita, PlayStation®TV, PlayStation Classic, PlayStation®4 en PlayStation®5.

'Account van een minderjarig familielid': een account voor iemand wiens geboortedatum aangeeft dat hij of zij jonger is dan 18 jaar. Een account voor een minderjarig familielid heeft een aantal functies die afhankelijk zijn van leeftijd en biedt een aantal opties voor ouderlijk toezicht die de familiemanager of de voogd kan instellen. Zie sectie 10. Op PS3 en PS Vita heeft de term 'sub-account' dezelfde betekenis als een account voor een minderjarig familielid.

'Minderjarig familielid': iemand met een account voor een minderjarig familielid.

'Gedragscode': hoe je je moet gedragen op PSN, zoals uiteengezet in sectie 12.

'Familiemanager': de volwassen accounthouder die een account voor een minderjarig familielid maakt, is de familiemanager. Een volwassen accounthouder die andere volwassen accounthouders uitnodigt om lid te worden van zijn of haar familie is ook een familiemanager.

'Familielid': een accounthouder die tot een familie behoort.

'Voogd': een volwassen familielid dat is aangewezen door de familiemanager en functies voor ouderlijk toezicht kan instellen voor minderjarige familieleden.

'Ouderlijk toezicht': instellingen waarmee een familiemanager of voogd de ervaring van minderjarige familieleden kan aanpassen. Ga voor meer informatie over ouderlijk toezicht naar: www.playstation.com/safety.

'Producten': alle digitale content en digitale services die beschikbaar zijn via PSN. Producten kunnen gratis of betaald zijn. Tot de producten behoren games, muziek, films, abonnementen, opwaardeerservice en -tegoed voor PSN-portemonnee, virtuele community's (waar je met andere spelers kunt communiceren) en meer. Beschikbare producten zijn afhankelijk van het systeem dat je gebruikt en waar je woont. Sommige producten zijn mogelijk niet beschikbaar in je voorkeurstaal.

'PSN-portemonnee': bevat het tegoed dat je aan je account hebt toegevoegd en dat je in de PlayStation Store kunt uitgeven.

'Verantwoordelijke volwassene': de ouder of wettelijke voogd van een kind.

'Voorwaarden': deze PlayStation Network-servicevoorwaarden.

'Door gebruikers gegenereerde content', ook wel 'UGC' genoemd: tekst, berichten, opmerkingen, afbeeldingen, foto's, spraak, muziek, video's, game-assets, gamevideo's en game-gerelateerde informatie en andere materialen (i) die door jou of anderen zijn gemaakt op PSN en/of (ii) die door jou of anderen via PSN worden gedeeld.

'Portemonneetegoed': tegoed in je PSN-portemonnee.

'Opwaarderen portemonnee': tegoed kopen of een voucher inwisselen voor portemonneetegoed.

8. Welke andere voorwaarden zijn van toepassing als je PSN gebruikt?

‎8.1.‎ Naast deze voorwaarden zijn de volgende voorwaarden van toepassing en maken ze deel uit van je contract met ons:

8.1.1. PlayStation-privacybeleid (hier wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en hoe we deze gebruiken en delen).

8.1.2. Systeemsoftwarelicentie (bepaalt het gebruik van de software die is geïntegreerd in een geautoriseerd systeem).

8.1.3. Voorwaarden voor softwaregebruik (van toepassing op het gebruik van PlayStation-game- en -applicatiesoftware die is ontwikkeld om op een of meer van de geautoriseerde systemen te werken).

8.1.4. De voorwaarden van PlayStation Stars (zijn van toepassing op je lidmaatschap en gebruik van PlayStation Stars).

‎8.2.‎ Je vindt deze documenten op www.playstation.com/legal/PSNTerms/.

8.3. Om toegang te krijgen tot bepaalde producten (zoals games en services), moet je akkoord gaan met specifieke voorwaarden die door ons of de uitgever van dat product aan jou zijn doorgegeven.

8.4. Als je je niet aan de hierboven genoemde voorwaarden houdt, schend je deze voorwaarden.

9. De veiligheid van je account.

‎9.1. We gebruiken passende technische maatregelen om PSN en de informatie die we over jou hebben te beveiligen.

9.2. Jij moet ook je steentje bijdragen. Jij bent verantwoordelijk voor al het gebruik van je account, tenzij:

9.2.1. iemand anders het account heeft gebruikt omdat wij geen passende technische maatregelen hebben genomen om PSN of de informatie die we over je hebben te beveiligen; of

9.2.2. iemand anders het account heeft gebruikt, maar jij redelijke stappen had ondernomen om dit te voorkomen, inclusief de maatregelen in sectie 9.3.

9.3. Enkele stappen om te voorkomen dat anderen je account gebruiken:

9.3.1. Meld je aan het einde van elke sessie af bij je account.

9.3.2. Stel een toegangscode in om te voorkomen dat iemand met toegang tot je geautoriseerde systeem zich aanmeldt bij je account.

9.3.3. Gebruik een sterk wachtwoord dat anders is dan elk ander wachtwoord dat je voor andere onlineservices gebruikt, en schakel 'Wachtwoord vereisen bij betalen' in om te voorkomen dat anderen geld kunnen uitgeven op jouw account.

9.3.4. Deel nooit je accountgegevens met iemand anders.

9.3.5. Laat nooit iemand anders je account gebruiken, zelfs niet een familielid of vriend(in).

9.4. Wat als er iets misgaat?

9.4.1. Verander je wachtwoord meteen als je denkt dat iemand anders weet wat het wachtwoord is.

9.4.2. Stel ons meteen op de hoogte als je denkt dat iemand toegang heeft tot je account.

9.4.3. Stel de politie op de hoogte als je het slachtoffer bent van misdaad met betrekking tot PSN. (Bijvoorbeeld als iemand anders je betaalgegevens gebruikt op PSN.)

10. Je minderjarige familieleden.

‎10.1.‎ Je moet voor elk kind een apart account voor een minderjarig familielid maken. Stel voor elk account passende instellingen voor ouderlijk toezicht in. Zie sectie 11.

‎10.2. Minderjarige familieleden hebben toegang tot onze PlayStation Store. Zie sectie 14. Een van de functies voor ouderlijk toezicht is een maandelijkse bestedingslimiet. We stellen deze in op nul. Je kunt die limiet verhogen. Sta alleen een maandelijkse bestedingslimiet van meer dan nul toe voor minderjarige familieleden als je er van overtuigd bent dat zij de gang van zaken omtrent aankopen begrijpen en tot de ingestelde limiet aankoopbeslissingen kunnen nemen.

10.3. Door een bestedingslimiet in te stellen voor een minderjarig familielid (of een voogd aan te stellen die dit doet), vertel je ons dat:

10.3.1. het kind (i) het concept van een aankoop kan begrijpen; (ii) de kosten kan begrijpen; en (iii) de gang van zaken omtrent online aankopen kan begrijpen; en

10.3.2. je vooraf goedkeuring geeft voor, en erin toestemt om te betalen voor, alle aankopen in de PlayStation Store door dat minderjarige familielid tot aan de bestedingslimiet.

10.4. Voor elk account van een minderjarig familielid moet je:

10.4.1. juiste gegevens opgeven - zie sectie 6 - met inbegrip van de leeftijd;

10.4.1.1. Waarom? Dit heeft invloed op de manier waarop we met deze familieleden omgaan. We gebruiken hun leeftijd om te bepalen wat ze op PSN kunnen zien, kopen en doen. Niet alle via PSN beschikbare producten zijn echter beoordeeld en sommige bevatten taal die is gericht op volwassenen en materiaal dat je minderjarige familieleden mogelijk kunnen zien.

10.4.2. uitleggen aan je minderjarige familielid hoe deze zich moet gedragen bij het gebruik van het PSN of in contact met ons of de PSN-community - zie onze Gedragscode in sectie 12 - hoe ze zichzelf en hun account kunnen beschermen;

10.4.3. passende instellingen voor ouderlijk toezicht instellen - zie sectie 11;

10.4.4. het gebruik van PSN op de juiste manier controleren;

10.4.4.1. Waarom? Je minderjarige familieleden kunnen berichten ontvangen van andere PSN-gebruikers die niet naar jou worden gekopieerd.

10.4.5. toestemmen om toezicht te houden op, en daarmee de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor, het account/de accounts van je minderjarige familielid om te verzekeren dat deze zich aan deze voorwaarden houdt. Dit is niet van toepassing:

10.4.5.1. als iemand anders het account heeft gebruikt omdat we niet de juiste technische maatregelen hebben genomen om PSN of de informatie die we over je minderjarige familieleden hebben, te beveiligen; of

10.4.5.2. als iemand anders het account heeft gebruikt, maar jij en je minderjarige familielid al redelijke stappen hadden ondernomen om dat te voorkomen. 

11. Ouderlijk toezicht.

‎11.1.‎ We bieden verschillende soorten ouderlijk toezicht. Je kunt hierover lezen op www.playstation.com/safety.

‎11.2.‎ Belangrijke informatie over ouderlijk toezicht:

11.2.1. Voogden kunnen ouderlijk toezicht instellen en de door jou opgegeven instellingen aanpassen.

11.2.2. We stellen je niet op de hoogte van wijzigingen in ouderlijk toezicht die door voogden zijn aangebracht.

11.2.3. Wijs alleen voogden aan die je volledig vertrouwt. 

12. Gedragscode.

‎12.1.‎ Jij en je familieleden moeten onze gedragscode volgen bij alle contacten met ons en andere leden van de PlayStation Network-community. Lees deze zorgvuldig door en help ons ervoor te zorgen dat PlayStation Network voor iedereen een fijne plek is om te spelen.

✓  Wees inclusiegericht.

PlayStation Network is voor iedereen, ongeacht genderidentiteit, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, nationaliteit, kleur, immigratiestatus, sociale en economische klasse, opleidingsniveau, vorm of grootte, familiestatus, politieke overtuiging, religie, en mentale en fysieke vaardigheden of elk ander kenmerk dat mensen gebruiken om anderen te bestempelen of gemeenschappen te verdelen.

Doe en zeg niets haatdragends. Ga voor meer informatie naar playstation.com/hate-speech-policy.

Je mag niemand bedreigen, verwonden of verontrusten en ook niemand aanmoedigen om zoiets te doen.

Zorg dat je niemand intimideert, lastigvalt of stalkt.

✓  Wees verstandig. Houd je aan de wet.

Wees niet vulgair of beledigend.

Moedig niemand aan zichzelf of iemand anders te bezeren.

Zorg ervoor dat je niet dreigt met illegale handelingen, deze niet gedoogt, uitvoert of aanmoedigt.

Doe je niet voor als iemand anders.

Maak geen inbreuk op de privacy van anderen en verspreid geen leugens over anderen.

Maak geen inbreuk op het intellectuele eigendom van anderen.

Wees aardig.

Help elkaar. Vergeet niet dat jij ooit ook nieuw was. Door vriendelijk te zijn, kun je ervoor zorgen dat de eerste game- en community-ervaringen van iemand goed zijn.

 ✓  Wees respectvol.

We weten dat niet iedereen het altijd met elkaar eens kan zijn. Wees dan respectvol of trek je terug.

☒ Schaad het merk PlayStation of de PlayStation Network-community niet.

✓  Wees verantwoordelijk.
Als je vermoedt een kwetsbaar punt te hebben gevonden in producten of diensten van PlayStation Network, laat het ons dan weten, zodat we dit kunnen verbeteren. Ga naar HackerOne.com/PlayStation voor meer informatie over ons BugBounty-programma.

Gebruik PlayStation Network of de producten niet voor spam of commerciële activiteiten en associeer ze daar ook niet mee.

Zorg ervoor dat je accounts of accountgegevens of andere gegevens niet deelt, koopt, verkoopt, verhuurt, in licentie geeft, verhandelt of overdraagt.

✓  Wees een teamspeler.

Verstoor of onderbreek gameplay niet.

Speel niet vals.

Haal geen voordeel uit bugs, glitches, kwetsbaarheden of onbedoelde mechanismen in producten of PlayStation Network.

☒ Draag accounts, accountgegevens of andere gegevens niet over en verzamel ze niet.

Stuur niemand van je contactpersonen aanbevelingen of aanbiedingen door zonder dat je daar toestemming voor hebt.

Deel of verstuur geen informatie die misleidend is voor anderen.

✓  Wees discreet. Wees netjes.

Gebruik altijd je gezond verstand en toon goede manieren. Dingen die je online zegt en doet, hebben invloed op andere mensen en hebben gevolgen in de echte wereld. Denk na voordat je iets online plaatst. Houd er rekening mee dat informatie die je online plaatst, kan worden verspreid en kan worden gezien door mensen van wie je niet had verwacht dat ze die zouden kunnen zien.

Geef geen persoonlijke informatie over anderen of jezelf. Als je dat toch doet, dan maak je anderen en/of jezelf kwetsbaar. Persoonlijke gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot, handles van sociale netwerken, profielen op berichten-apps, telefoonnummers, e-mailadressen en adressen in de echt wereld, zoals je huisadres, schooladres of het adres van een tijdelijke locatie.

☒ Deel geen pornografisch of obsceen materiaal, of materiaal dat extreem of afschuwelijk geweld toont.

Deel geen beelden en andere media van andere personen zonder hun toestemming en uit geen dreigementen om dit te gaan doen.

✓  Help ons ervoor te zorgen dat PlayStation Network de beste plek is om te spelen.

Wij willen een veilige en gastvrije omgeving bieden. Als je de gedragscode schendt, of als je gedrag buiten PlayStation Network ons een reden geeft om te geloven dat je de veiligheid of het welzijn van onze community mogelijk in gevaar kunt brengen, kunnen we alle benodigde stappen ondernemen om PlayStation Network en onze spelers te beschermen.

Als je denkt dat iemand de gedragscode heeft geschonden, vragen we je om dat aan ons te vertellen, zodat we maatregelen kunnen nemen om ervoor te zorgen dat PlayStation Network en onze community een veilige plek blijven. Het is vooral belangrijk om het ons te vertellen als je denkt dat er een risico bestaat dat iemand in de echte wereld gewond zou kunnen raken. Als je ziet dat iemand anders zich verkeerd gedraagt:

Rapporteer ze met onze contextuele tools voor het melden van klachten. Ga voor meer informatie over het melden van klachten en het blokkeren van gebruikers naar playstation.com/reporting en playstation.com/blocking.

Blijf kalm en respectvol als je ze zelf aanspreekt. Geef het goede voorbeeld en schend deze gedragscode zelf niet.

Meld geen valse klachten en misbruik het klachtenmeldingsysteem op geen enkele andere manier.

✓  Volg alle specifieke regels voor elk product.

Ga voor meer informatie naar playstation.com/safety en playstation.com/behavior.

13. Houden we bij wat je online doet?

‎13.1.‎ Ja, maar we kunnen niet alle activiteiten volgen en we streven daar ook niet naar.

‎13.2.‎ We kunnen je PSN-activiteit bijhouden en vastleggen en je UGC die deze voorwaarden schendt, verwijderen zonder dat je hiervan op de hoogte wordt gesteld. Andere gebruikers kunnen dingen die ze zien, vastleggen en naar ons verzenden.

13.3. Tot de informatie die we krijgen, kunnen je content, spraak- en tekstcommunicatie, gameplayvideo's, de tijd en locatie van je activiteiten, je echte naam, je online-id voor PSN en je IP-adres behoren.

13.4. Wij (of onze gelieerde bedrijven) gebruiken deze informatie om deze voorwaarden te handhaven, om te voldoen aan de wet, om onze rechten en die van onze licentiegevers en gebruikers te beschermen en om onze community te beschermen. Wij kunnen deze informatie doorgeven aan de politie of andere bevoegde instanties.

13.5. Raadpleeg ons privacybeleid op www.playstation.com/legal/PSNTerms/ voor meer informatie over dit gebruik van je gegevens. 

14. PlayStation Store.

‎14.1.‎ Alle accounts hebben toegang tot de PlayStation Store.

‎14.2.‎ Alles wat je in de PlayStation Store koopt, koop je bij ons. Dit geldt ook voor portemonneetegoed en alles wat je hebt gekocht met portemonneetegoed.

‎14.3.‎ Je kunt betalen met PSN-portemonneetegoed of via een goedgekeurde betaalmethode.

‎14.4. De weergegeven valuta en prijs zijn inclusief eventuele indirecte belastingen. Je moet alle geldende btw en heffingen, en de geldende kosten van inwisselen en de bank- of paskosten betalen (indien van toepassing).

‎14.5.‎ Minderjarige familieleden:

14.5.1. We filteren de beoordeelde content die een minderjarig familielid in de PlayStation Store kan bekijken en kopen op basis van zijn of haar geboortedatum en eventuele functies voor ouderlijk toezicht die je hebt ingesteld.

14.5.2. De kosten van de producten die minderjarige familieleden kopen, worden betaald vanuit jouw PSN-portemonnee, tot aan de maandelijkse bestedingslimiet die je voor elk minderjarig familielid hebt ingesteld (zie sectie 10.3.2). Als je dit niet accepteert, mag je de bestedingslimiet van het minderjarig familielid niet wijzigen vanaf de standaardwaarde van nul en mag je geen voogd aanwijzen die deze waarde kan wijzigen.

14.5.3. Minderjarige familieleden kunnen geen kosten in rekening brengen op je creditcard. Hun aankopen slagen alleen als je genoeg tegoed hebt in je PSN-portemonnee.

15. Winkelen in PlayStation Store.

‎15.1.‎ Zorg ervoor dat je minderjarige familieleden begrijpen hoe de PlayStation Store werkt. Wat hieronder volgt, is van toepassing op hen en jouzelf, behalve waar aangegeven.

‎15.2.‎ Wij begeleiden je bij het aankoopproces, van productkeuze tot aankoopbevestiging via een reeks schermen en instructies.

15.2.1. Lees de informatie die we je tijdens je aankoop laten zien, zorgvuldig door. Dit is van invloed op de annuleringsrechten die je anders mogelijk zou hebben krachtens toepasselijke lokale wetgeving - zie sectie 16.

15.3. De laatste knop is Bestellen en betalen. Wanneer je op die knop drukt, gebeurt het volgende:

15.3.1. Als je portemonneetegoed voldoende is om de prijs te betalen, trekken we het bedrag af van je PSN-portemonnee;

15.3.2. Als je een deel van het vereiste portemonneetegoed hebt, maar niet genoeg tegoed hebt om de prijs te betalen, gebruiken we dat tegoed en brengen we het overgebleven saldo in rekening via je goedgekeurde betaalmethode. (Geldt niet voor minderjarige familieleden);

15.3.3. Als je geen portemonneetegoed hebt, brengen we de volledige prijs in rekening volgens de standaard goedgekeurde betaalmethode die is opgeslagen op je account. (Geldt niet voor minderjarige familieleden); en

15.3.4. Je stuurt de bestelling naar ons.

15.4. Als we je bestelling niet kunnen afhandelen, betalen we alle bedragen terug die zijn afgetrokken van je:

15.4.1. PSN-portemonnee, naar je PSN-portemonnee;

15.4.2. goedgekeurde betaalmethode, naar die betaalmethode, tenzij het een van de goedgekeurde betaalmethoden is waarvoor we dat niet kunnen doen. In die gevallen ontvang je een restitutie in je PSN-portemonnee.

15.5. Je koopt een persoonlijke licentie om producten voor privégebruik te gebruiken. Je licentie om games te spelen is niet overdraagbaar, tenzij de licentie dat volgens de toepasselijke lokale wetgeving wel moet zijn.

15.5.1. Dit betekent dat je een product kunt gebruiken op de manieren die in de licentie worden beschreven, maar dat je geen eigenaar bent van het product.

15.5.2. We vertellen je tijdens het aankoopproces waar je de licentievoorwaarden kunt vinden.

15.6. Als je het aankoopaccount verwijdert of sluit, kun je de toegang tot en het gebruik van het product verliezen.

15.7. Als een derde partij het product heeft gepubliceerd, moet je mogelijk je account voor PSN associëren met of koppelen aan een account dat je bij die derde hebt om het product te kunnen gebruiken. Het product kan worden gekoppeld aan dat externe account en aan het aankoopaccount. Als je de koppeling tussen het externe account en je account voor PSN ongedaan maakt of als je account van derden wordt gesloten of verwijderd, kun je de toegang tot het product verliezen.

16. Kan ik mijn aankopen annuleren omdat ik van gedachten ben veranderd?

16.1. Ja, in beperkte omstandigheden en wanneer je dit binnen bepaalde tijdsperioden aanvraagt. Zie ons annuleringsbeleid op www.playstation.com/store-cancellation-policy.

16.2. Lees de informatie die we je tijdens je aankopen laten zien zorgvuldig door. Wanneer je iets koopt, verstrekken wij informatie en volgen wij een proces dat de rechten voor het annuleren vanwege het veranderen van gedachten beperkt, die je anders volgens de toepasselijke lokale wetgeving mogelijk zou hebben gehad.

16.3. Uitleg over annuleringsrechten bij veranderen van gedachten. In sommige landen geeft de lokale wetgeving aan dat je, wanneer je producten online koopt, tijd hebt om van gedachten te veranderen, je aankoop mag annuleren en een restitutie kunt ontvangen. Bijvoorbeeld, in landen van de Europese Economische Ruimte:

16.3.1. kun je om welke reden dan ook binnen 14 dagen na je transactie annuleren wanneer je digitale content (zoals een game of film) koopt

16.3.2. kun je om welke reden dan ook binnen 14 dagen na je transactie annuleren wanneer je services (zoals een abonnement of portemonneetegoed) koopt.

16.3.3. Maar de wet geeft ook aan dat wij je recht op annulering kunnen beperken en de digitale content of service direct kunnen leveren, mits wij je uitleggen hoe dit van invloed is op je annuleringsrechten en mits je ermee instemt dat de digitale content of de service onmiddellijk wordt geleverd.

16.3.4. Omdat de meeste van onze klanten hun aankopen direct willen gebruiken, ontwerpen we onze aankoopstromen om je toestemming te krijgen voor de onmiddellijke levering van digitale content en services. We geven je duidelijke informatie over de invloed die dit heeft op je annuleringsrechten.

16.4. Dus, tenzij een product defect is of je andere rechten hebt om je bestelling te annuleren onder de toepasselijke lokale wetgeving, geldt het volgende wanneer je bij ons winkelt:

16.4.1. Je kunt niet van gedachten veranderen en je aankoop van digitale content annuleren nadat je bent begonnen met het downloaden van de content; en

16.4.2. Je kunt van gedachten veranderen en je aankopen van abonnementsservices binnen 14 dagen na aankoop annuleren, maar het bedrag dat wij terugbetalen kan lager zijn dan je aankoopprijs (met het oog op het gebruik dat je van de service hebt gehad).

17 PSN-portemonnee.

‎17.1.‎ Je kunt portemonneetegoed alleen gebruiken om producten in de PlayStation Store te kopen. We zijn geen bank en de PSN-portemonnee is geen bankrekening. Portemonneetegoed biedt geen rente. 

18. Betaalmethoden.

‎18.1.‎ We slaan je creditcard-, betaalkaart- en PayPal-accountgegevens op wanneer je ze gebruikt voor een transactie. We gebruiken deze gegevens voor toekomstige aankopen, tenzij je ze verwijdert via je accountinstellingen.

18.2. We slaan de 3-cijferige beveiligingscode van je betaalkaart niet op. Je hoeft die code niet in te voeren voor toekomstige aankopen.

18.3. Voor andere goedgekeurde betalingsmethoden moet je mogelijk bij elke aankoop de gegevens invoeren.

18.4. Wanneer je een product koopt via mobiele facturering, brengt je mobiele-netwerkprovider het aankoopbedrag in rekening. Zij kunnen daar bovenop hun standaardberichttarief bij je in rekening brengen. 

19. Terugboekingen

‎19.1.‎ Een terugboeking vindt plaats wanneer je betaalserviceprovider (oftewel, de leverancier van je betaalmethode, zoals een bank of PayPal) een door jou gedane betaling terugstort. Een terugboeking van een bedrag dat aan ons is betaald voor producten die we hebben geleverd, resulteert in een schuld die gelijk is aan het bedrag van de terugstorting.

‎19.2.‎ Omdat een terugboeking kan aangeven dat je vermoedt dat er sprake is van fraude of dat je account is overgenomen, wordt je account of systeem opgeschort om het te beschermen terwijl wij een onderzoek uitvoeren. Als er geen wettelijke reden voor de terugboeking is, blijft je account opgeschort totdat de schuld is terugbetaald. We kunnen een tegoed van je PSN-portemonnee afschrijven om eventuele schulden die je bij ons hebt, te betalen.

20. Speciale voorwaarden die van toepassing zijn op bepaalde producten.

Algemeen.

20.1. Producten die we verkopen, werken mogelijk niet met geautoriseerde systemen en software die in licentie zijn gegeven voor verkoop buiten Europa, het Midden-Oosten, Afrika, India, Rusland en Oceanië.

20.2. Tenzij anders aangegeven, zijn alle producten uitsluitend bestemd voor niet-commercieel thuisgebruik.

Games.

20.3. Met sommige games en apps kun je het volgende kopen:

20.3.1. Producten uit de PlayStation Store; of

20.3.2. andere dingen, rechtstreeks van de uitgever van de game of app.

20.3.2.1. Je kunt portemonneetegoed niet gebruiken om iets van de uitgever te kopen en je moet een betaalmethode bij de uitgever registreren.

20.3.2.2. De bestedingslimiet voor een account van een minderjarig familielid is alleen van toepassing op aankopen uit de PlayStation Store.

20.4. Sommige producten bieden online services zoals online multiplayer, klassementen of communicatiemogelijkheden.

20.4.1. Om toegang te krijgen tot online multiplayer moet jij (of een ander account dat jouw PS4 heeft aangewezen als de 'primaire console' of, als je een PS5 hebt, dat de instelling 'Offline & Homeshare' op je PS5 heeft ingeschakeld) een actief PlayStation Plus-abonnement hebben.

Abonnementen.

20.5. Abonnementen zijn voor onbepaalde tijd actief. Wij blijven automatisch kosten bij je in rekening brengen totdat je opzegt. We leggen uit wat de doorlopende kosten zijn, wat de factureringsfrequentie is en hoe je kunt annuleren, voordat je tot aankoop overgaat. We sturen je een e-mail voordat elke verschuldigde betaling moet worden voldaan.

20.6. Proefversies gaan over in betaalde abonnementen. We brengen abonnementskosten in rekening tenzij je je abonnement vóór het einde van de proefperiode opzegt. We leggen dit, de lopende kosten en de factureringsfrequentie uit en bespreken hoe je kunt annuleren voordat je een proefperiode start.

20.7. Als je niet genoeg portemonneetegoed hebt om terugkerende abonnementskosten te betalen, brengen we het saldo in rekening via je standaardbetaalmethode (indien van toepassing).

20.7.1. Dit is niet van toepassing op aankopen die zijn gedaan door minderjarige familieleden.

20.8. Aan het einde van elke factureringsperiode en aan het einde van een proefperiode brengen we de abonnementskosten voor de volgende periode in rekening. Dit gebeurt niet als:

20.8.1. je het abonnement annuleert vóór het einde van de proefperiode of de huidige factureringsperiode.

20.8.2. Je hebt niet genoeg geld in je PSN-portemonnee en je hebt geen betaalmethode geregistreerd.

20.8.3. We mogen het abonnement om welke reden dan ook beëindigen.

20.9. Als je betaling voor een abonnement mislukt, kunnen we de daaropvolgende dagen proberen je betaling te innen.

20.9.1. Mogelijk heb je tijdens die periode toegang tot de abonnementsservice.

20.9.2. Je factureringsperiode wordt niet gewijzigd. Als een nieuwe poging tot betaling is gelukt, is de volgende betaaldatum hetzelfde als wanneer je eerste betaling niet zou zijn mislukt.

20.10. We kunnen de terugkerende kosten van een abonnement wijzigen (verhogen of verlagen) vanwege wijzigingen in het abonnementsproduct, vanwege onze kosten bij het aanbieden van het abonnement, om ervoor te zorgen dat het abonnement een levensvatbare service blijft of om te reageren op marktveranderingen, zoals veranderingen in wisselkoersen, lokale belastingen of inflatie.

20.10.1. We zullen je minstens 60 dagen van tevoren per e-mail op de hoogte stellen van eventuele prijsverhogingen. Daarbij zullen we aangeven wat de nieuwe kosten zijn en vanaf welke datum deze ingaan. Je kunt annuleren voordat de prijsverhoging van kracht wordt.

20.11. Als je al een abonnement hebt (betaald of als onderdeel van een gratis proefabonnement) en je koopt een ander abonnement voor dezelfde service, dan eindigt je huidige abonnement aan het einde van de op dat moment geldende factureringsperiode, waarna het nieuwe abonnement begint.

20.12. Het pakket met producten in een abonnement kan variëren gedurende je abonnementsperiode. Leeftijdsbeperkingen, geografische beperkingen en andere beperkingen betekenen dat je mogelijk niet toegang hebt tot alle producten in het pakket. Sommige producten zijn mogelijk afzonderlijk beschikbaar voor niet-abonnees.

Pre-orders.

20.13. Je moet pre-orders betalen op de datum waarop je de pre-order plaatst.

20.14. Je kunt je pre-orders annuleren en een terugbetaling ontvangen zoals uitgelegd op het moment van aankoop en in sectie 16. Als je een pre-order annuleert, heb je geen recht meer op promotieproducten die bij de pre-order worden aangeboden.

Virtuele valuta.

20.15. Sommige games bevatten fictieve valuta ('VC'). Afhankelijk van de game kun je VC verdienen via gameplay of deze in de PlayStation Store kopen. Je kunt de VC in de game inwisselen voor andere items, ervaringen of functionaliteit.

20.16. Je mag niet:

20.16.1. VC verkopen, kopen, overdragen of gebruiken buiten de game;

20.16.2. wedden met of voor VC (bijvoorbeeld 'skin betting') tenzij het spel deze functionaliteit biedt;

20.16.3. VC uitwisselen of verzilveren voor geld of iets anders dat de geldelijke waarde vervangt.

20.17. Elke game-uitgever bepaalt hoe diens VC werkt en wat je ermee kunt doen. Lees de voorwaarden van de game-uitgever door voor meer informatie. 

21. Content die je maakt en deelt.

‎21.1. Met sommige producten kun je je UGC met ons en andere spelers delen.

‎21.2.‎ Jij bent eigenaar van jouw UGC. Je mag deze content echter niet commercieel gebruiken zonder toestemming. Je hebt toestemming nodig van ons en, indien relevant, van de uitgever van het product. Dit is het geval vanwege het feit dat de manier waarop je je UGC maakt en deelt, betekent dat je UGC gebonden kan zijn aan software of intellectueel eigendom van ons en de uitgever van het product.

21.3. Wanneer je je UGC deelt, geldt het volgende:

21.3.1. Wij mogen de UGC zichtbaar maken op PSN.

21.3.2. Wij mogen de UGC zichtbaar maken op andere plaatsen, zoals onze websites en die van onze gelieerde bedrijven.

21.3.3. Wij en onze gelieerde bedrijven kunnen je UGC om verschillende redenen wijzigen, waaronder het toevoegen van je online-id (of je echte naam als je ervoor kiest om die te gebruiken) zodat anderen weten dat de content jouw eigendom is, om er zeker van te zijn dat de content goed wordt weergegeven op verschillende apparaten, enzovoort.

21.3.4. Anderen kunnen er interactief mee werken en dingen doen, zoals er commentaar op geven, het wijzigen, verwijderen of opnieuw delen.

21.3.5. Wij en onze gelieerde bedrijven kunnen:

21.3.5.1. je UGC in licentie geven, verkopen en anderszins commercieel exploiteren (bijvoorbeeld abonnementen verkopen om alleen of in combinatie met andere UGC toegang te krijgen tot je UGC);

21.3.5.2. reclame-inkomsten ontvangen in verband met UGC;

21.3.5.3. je UGC gebruiken bij de promotie van producten en andere PlayStation®-producten en -services;

21.3.5.4. je UGC indien nodig wijzigen of verwijderen om te voldoen aan de wet of om onze rechten onder deze voorwaarden uit te oefenen.

21.4. Wij betalen je niet voor het gebruik van je UGC zoals beschreven in sectie 21.3.

21.5. Door UGC te delen, geef je bij ons aan dat je over alle rechten beschikt die nodig zijn voor deze UGC en dat je de rechten verleent die in deze sectie 21 zijn uiteengezet.

21.6. De licentie voor een product geeft je mogelijk meer informatie over hoe het delen van UGC voor dat product werkt. 

22. Kunnen wij PSN veranderen of producten veranderen nadat je ze hebt gekocht? 

22.1. Soms wel, maar  alleen waar redelijk omdat dit kleine en gerechtvaardigde wijzigingen zijn. Wij kunnen bijvoorbeeld PSN en producten van tijd tot tijd wijzigen:

22.1.1. om te verzekeren dat PSN of de producten werken zoals ze zijn bedoeld (bijvoorbeeld bugs en problemen oplossen en de efficiëntie verbeteren);

22.1.2. veiligheidsredenen;

22.1.3. om PSN of het product aan te passen aan een nieuw systeem of een andere technische omgeving;

22.1.4. om PSN of het product te verbeteren. Dit kan het bijwerken van items, niveaus en taken in games omvatten of het wijzigen van de beloningen voor het voltooien van activiteiten in games; of

22.1.5. om PSN of het product aan te passen aan een wijziging in het aantal gebruikers en/of om de commerciële levensvatbaarheid van PSN of het product te verzekeren.

23. Het sluiten van je account

23.1. Je kunt je account sluiten door contact met ons op te nemen via de gegevens in sectie 30.

23.2. Als je je account minimaal 36 maanden niet hebt gebruikt, kunnen we stappen zetten om dit te sluiten. In dat geval nemen we contact met je op via het e-mailadres dat voor je account is geregistreerd en geven we je 6 maanden de tijd om je bij je account aan te melden of om contact met ons op te nemen en ons te vragen je account open te houden.

23.3. Nadat je account is gesloten, heb je geen toegang meer tot PSN en kun je de producten die je met dat account hebt gekocht niet meer gebruiken. Het sluiten van een account is onomkeerbaar.

24. Wat doen we als je deze voorwaarden schendt of als we denken dat je account is gecompromitteerd? 

24.1. Als we bewijs hebben waaruit we kunnen concluderen dat

24.1.1. ofwel:

24.1.1.1. jij;

24.1.1.2. ofwel een van je minderjarige familieleden; ofwel

24.1.1.3. de houder van een account waarvoor jij gebruik van je geautoriseerde systeem hebt toegestaan;

deze servicevoorwaarden hebt/heeft geschonden; ofwel

24.1.1.4. je account is gecompromitteerd (bijvoorbeeld wanneer je een terugboeking start waarin fraude wordt gemeld);

de actie die wij kunnen ondernemen en de duur van deze actie zal beperkt zijn tot wat objectief noodzakelijk is om jou, onze belangen en de belangen van andere gebruikers te beschermen.

24.2. Wij kunnen actie ondernemen tegen accounthouders die verantwoordelijk zijn voor een schending of die daardoor zijn getroffen.  Dit kan het volgende omvatten:

24.2.1. elk geautoriseerd systeem dat je gebruikt;

24.2.2. je accounts;

24.2.3. accounts van je minderjarige familieleden; en

24.2.4. andere accounts op een geautoriseerd systeem dat je gebruikt.

24.3. Onze acties kunnen het volgende omvatten:

24.3.1. accountwachtwoorden opnieuw instellen;

24.3.2. abonnementen opschorten;

24.3.3. de toegang tot sommige of alle producten blokkeren;

24.3.4. accounts opschorten;

24.3.5. het uploaden van updates naar de geautoriseerde systemen die bedoeld zijn om onbevoegd gebruik te stoppen;

24.3.6. voorkomen dat geautoriseerde systemen verbinding maken met PSN; en

24.3.7. het aanwenden, initiëren en/of deelnemen aan overheidsoptreden, strafrechtelijke en/of privaatrechtelijke procedures tegen jou.

24.4. Als we het handelen vertragen of niet reageren als reactie op een schending, kunnen wij alsnog op een later tijdstip handelen voor die of enige andere schending. 

25. Onze aansprakelijkheid jegens jou wanneer er iets misgaat

25.1. Als consument heb je mogelijk rechten onder de toepasselijke lokale wetgeving die niet kunnen worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd. Deze rechten hebben voorrang boven alles in deze sectie 25.

25.2. Deze voorwaarden:

25.2.1. zijn niet van invloed op eventuele wettelijke garanties die je als consument hebt onder de lokale toepasselijke wetgeving; of

25.2.2 vormen op geen enkele wijze een beperking en/of uitsluiting van onze aansprakelijkheid, tenzij dit is toegestaan onder de voor jou toepasselijke lokale wetgeving.

25.3. Al je een consument bent, hebben we onbeperkte aansprakelijkheid in de volgende gevallen:

25.3.1. Reden: Als we overlijden of persoonlijk letsel veroorzaken door onze nalatigheid of nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers.

Onze aansprakelijkheid: Onbeperkt.

25.3.2. Reden: Als de aansprakelijkheid wordt veroorzaakt door opzettelijke schending door ons, fraude dor ons, een verkeerde voorstelling van zaken door ons of als we ernstig nalatig zijn.

Onze aansprakelijkheid: Onbeperkt.

25.4. Met in achtneming van sectie 25.1, 25.2 en 25.3 beperken we onze aansprakelijkheid jegens jou als volgt:

25.4.1. Reden: Als we een product niet leveren.

Onze aansprakelijkheid: We restitueren het bedrag dat je voor het product hebt betaald.

25.4.2. Reden: Als we een product leveren, en het product defect is.

Onze aansprakelijkheid: Je zult de rechtsmogelijkheden hebben die je ter beschikking staan onder de wettelijke garanties in het land waar je woont. Daarnaast zeggen we het volgende toe:

Als een product defect is, zullen we het altijd proberen te repareren of vervangen.

Als het product echter zodanig defect is dat je het recht hebt om het te weigeren volgens de toepasselijke lokale wetgeving en je ervoor kiest het te weigeren, krijg je een volledige restitutie. Als je ervoor kiest het product te behouden, ontvang je een gedeeltelijke restitutie. Je kunt ook een vervangend product ontvangen.

Als je het recht hebt om het product te weigeren, maar het niet binnen een redelijk tijdsbestek kan worden gerepareerd of vervangen, of zonder dat dit voor jou tot aanzienlijke ongemakken leidt, ontvang je een volledige of gedeeltelijke restitutie.

We berekenen een gedeeltelijke restitutie als het verschil tussen de prijs van het product en de waarde van het geleverde product.

Je hebt mogelijk ook het recht op compensatie voor redelijk, voorzienbaar verlies of schade veroorzaakt door het defecte product.

Hoe producten worden gerepareerd.

Als een product defect is, kan het meestal worden opgelost door een proces genaamd 'patching'. Patching werkt de code via internet bij. We verkopen producten die we niet maken, dus we hebben iemand nodig om deze voor ons te patchen. We zullen er altijd voor proberen te zorgen dat dit binnen een redelijk tijdsbestek wordt gedaan.

25.4.3. Reden: Schadelijk of onbevoegd gebruik van de PSN, je account, je accounts voor minderjarige familieleden, of producten, inclusief de activiteiten van hackers.

Onze aansprakelijkheid: Tenzij dit wordt veroorzaakt door onze nalatigheid of nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers, zijn wij niet aansprakelijk jegens jou.

25.4.4. Reden: Tijdelijk niet in staat zijn om PSN te gebruiken.

Onze aansprakelijkheid: Tenzij dit wordt veroorzaakt door onze nalatigheid of nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers, zijn wij niet aansprakelijk jegens jou.

25.4.5. Reden: Als je je account sluit omdat je een wezenlijke wijziging in deze voorwaarden, de softwaregebruiksvoorwaarden of ons privacybeleid niet accepteert of als we de PSN permanent sluiten.

Onze aansprakelijkheid: We restitueren je ongebruikte PSN-portemonneetegoed en bieden een pro-rata-restitutie voor alle niet-verlopen periodes van je abonnementen.

25.4.6. Reden: Een gebeurtenis die redelijkerwijs buiten onze invloed valt (ook wel 'overmacht' genoemd).

Onze aansprakelijkheid: Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou.

25.4.7. Reden: Schade die zou zijn voorkomen als jij:

- ons advies zou hebben gevolgd om een gratis aangeboden update toe te passen; of

- de installatie-instructies zou hebben opgevolgd; of

- zou hebben voldaan aan de minimale systeemvereisten.

Onze aansprakelijkheid: Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou.

25.4.8 Reden: Bedrijfsverliezen, waaronder winstderving, verlies van bedrijfsactiviteiten, bedrijfsonderbrekingen of verlies van zakelijke kansen.

Onze aansprakelijkheid: Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou.

25.4.9 Reden: Verlies dat je lijdt en niet is veroorzaakt door onze schending van deze voorwaarden en dat hierboven niet anderszins wordt gedekt.

Onze aansprakelijkheid: Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou.

25.4.10 Reden: In alle gevallen die hierboven niet zijn behandeld.

Onze aansprakelijkheid: Onze aansprakelijkheid is niet hoger dan £ 100 (of het equivalent in de lokale valuta) of, indien hoger, het bedrag aan ongebruikt portemonneetegoed.

25.5. Voor zover je PSN gebruikt, anders dan als consument:

25.5.1. beperken wij onze aansprakelijkheid niet voor: (i) overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers; (ii) fraude of frauduleuze misleiding; (iii) opzettelijke schending; (iv) enige aansprakelijkheid die niet kan worden beperkt of uitgesloten onder de toepasselijke lokale wetgeving.

25.5.2. behoudens sectie 25.5.1, accepteren wij geen aansprakelijkheid voor (i) winstderving; (ii) verlies van verkoop of zaken; (iii) verlies van overeenkomsten of contracten; (iv) verlies van verwachte besparingen; (v) verlies of beschadiging van software; (vi) gegevens of informatie; (vii) verlies van of schade aan goodwill; en (viii) eventuele indirecte of gevolgschade.

25.5.3. behoudens sectie 25.5.1, is onze totale aansprakelijkheid jegens jou krachtens of in verband met deze voorwaarden, hetzij op grond van contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen of anderszins, niet meer dan £ 100 (of het equivalent in lokale valuta) of, indien hoger, het bedrag aan ongebruikt portemonneetegoed.

26. Eigendom en gebruik van intellectuele-eigendomsrechten ('IE') 

26.1. Wij zijn eigenaar van of hebben licenties voor alle IE in geautoriseerde systemen, PSN en onze producten.

26.2. Andere mensen zijn eigenaar van of hebben licenties voor alle IE in hun producten.

26.3. Je mag UITSLUITEND gebruikmaken van geautoriseerde systemen, PSN en producten:

26.3.1. op de manieren die zijn uiteengezet in deze voorwaarden of in de productlicentie; tenzij

26.3.2. uitdrukkelijk toegestaan onder de toepasselijke lokale wetgeving.

26.4. We nemen de bescherming van ons IE en de beveiliging van onze geautoriseerde systemen, PSN en producten serieus en zullen mensen die deze bedreigen vervolgen.

26.5. Gebruik geen gestolen of illegaal verkregen geautoriseerde systemen of producten.

26.6. Voer geen van de volgende handelingen uit met betrekking tot geautoriseerde systemen, PSN of producten:

26.6.1. deze emuleren;

26.6.2. de werking ervan verstoren;

26.6.3. niet-geautoriseerde hardware of software gebruiken;

26.6.4. verificatie, codering of beveiligingsmaatregelen omzeilen;

26.6.5. toegang verkrijgen tot informatie die jou of een minderjarig familielid niet toebehoort;

26.6.6. accounts of accountgegevens of andere referenties delen, kopen, verkopen, verhuren, in sublicentie geven, verhandelen, overdragen, verzamelen of hiernaar phishen; of

26.6.7. iemand anders helpen om een van deze dingen te doen.

26.7. Maak geen afgeleide werken van de geautoriseerde systemen, PSN of producten.

26.8. Je mag geautoriseerde systemen, PSN of enig ander product niet hacken, kraken, ontsleutelen, reverse-engineeren, decompileren of demonteren en je mag anderen ook niet helpen om dit te doen. Deze beperking is van toepassing voor zover dit is toegestaan volgens de geldende lokale wetgeving.

26.9. Gebruik geautoriseerde systemen, PSN en producten niet voor commerciële doeleinden, breng geen kosten in rekening voor het gebruik ervan en voer geen openbare presentaties uit zonder toestemming van de IE-eigenaar.

26.10. Als je de geadverteerde mogelijkheden van een geautoriseerd systeem, PSN of een product gebruikt in overeenstemming met de licentie ervan, handel je niet in strijd met de secties 26.7, 26.8 en 26.9.

26.11. Voordat je probeert iets te doen dat niet is toegestaan onder deze voorwaarden, raden wij je aan juridisch advies in te winnen om te bevestigen dat dit uitdrukkelijk is toegestaan volgens de toepasselijke lokale wetgeving. 

27. Veranderen we deze voorwaarden ooit? En wat gebeurt er dan?

27.1. Ja, we kunnen deze voorwaarden wijzigen.

27.2. Als de wijzigingen redelijk zijn omdat ze klein en gerechtvaardigd zijn, ontvang je binnen een redelijke termijn een kennisgeving van de wijzigingen, bijvoorbeeld via een melding wanneer je je aanmeldt bij PSN, via een PSN-bericht of per e-mail,

27.3. Voor alle andere wijzigingen, vragen we je om de nieuwe voorwaarden te accepteren voordat je je opnieuw aanmeldt bij Playstation Network. Als je minderjarige familielid de hoofdgebruiker is, moet jij de voorwaarden mogelijk accepteren voordat hij of zij zich opnieuw kan aanmelden.

28. Hoe worden deze voorwaarden gehandhaafd? 

28.1. Als je PSN als consument in de Europese Economische Ruimte gebruikt:

28.1.1. zijn deze voorwaarden, alle contracten die in overeenstemming zijn en eventuele geschillen met deze Voorwaarden, onderhevig aan en worden deze bepaald volgens de wetten van Nederland, maar je bent extra beschermd tegen de verplichte wetten van het land waarin je woont. De verplichte wetten van het land waarin je woont, hebben voorrang boven de wetten van Nederland.

28.1.2. kunnen we deze voorwaarden afdwingen in een rechtbank van bevoegde jurisdictie in het land waarin je woont.

28.1.3. kun je deze Voorwaarden afdwingen bij een rechtbank van bevoegde jurisdictie in het land waar je woont, in Engeland en Wales waar ons bedrijf (SIENE) is gevestigd (onder registratienummer 06020283) of in Nederland waar ons bedrijf als filiaal is geregistreerd (onder vestigingsnummer 000051647869).

28.2. Als je PSN gebruikt als consument buiten de Europese Economische Ruimte:

28.2.1. zijn deze voorwaarden, alle contracten die in overeenstemming zijn en eventuele geschillen met deze Voorwaarden, onderhevig aan en worden deze bepaald volgens de wetten van Engeland en Wales, maar je bent extra beschermd middels de verplichte wetten van het land waarin je woont. De verplichte wetten van het land waarin je woont, hebben voorrang boven de wetten van Engeland en Wales.

28.2.2. kunnen we deze voorwaarden afdwingen in een rechtbank van bevoegde jurisdictie van het land waarin je woont.

28.2.3. Je kunt deze voorwaarden afdwingen in een rechtbank van een bevoegde jurisdictie van het land waarin je woont of waar ons bedrijf is geregistreerd.

28.3. Voor zover je PSN gebruikt, anders dan als consument:

28.3.1. zijn deze voorwaarden, alle contracten die in overeenstemming zijn en eventuele geschillen die we hebben met betrekking tot deze voorwaarden, onderhevig aan en worden deze bepaald volgens de wetten van Engeland en Wales; en

28.3.2. de rechtbanken van Engeland en Wales hebben exclusieve jurisdictie.

29. Kan iemand anders deze voorwaarden handhaven?

29.1. Nee. Met deze voorwaarden worden geen rechten gemaakt die worden beoogd voor handhaving door derden. 

30. Vragen? 

30.1. Neem contact met ons op als je vragen hebt.

30.2. Ga voor online ondersteuning (help-pagina's en een online contactformulier) naar: www.playstation.com/get-help/contact-us/. Om ons op de ouderwetse manier te schrijven, gebruik je: Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, UK.

30.3. Wanneer je contact met ons opneemt, verwachten we dat ons personeel beleefd en respectvol is. We verwachten hetzelfde van jou. Als je onbeleefd bent of ons personeel uitscheldt of bedreigd, kunnen wij je mogelijkheid om contact met ons op te nemen via e-mail beperken, of weigeren om je verder te helpen. Als je gedrag een risico voor ons personeel, onze community of ons bedrijf suggereert, kunnen we je account opschorten en de zaak escaleren naar de politie.

Versie 11 Laatst bijgewerkt: december 2022