PlayStation® en het milieu

Wat we doen om onze invloed op het milieu te verkleinen en hoe jij kunt helpen.

Onze milieuvoetafdruk

Behalve te zorgen voor de beste plaats om te spelen. hebben we bij PlayStation een aantal ambitieuze toezeggingen gedaan om de ecologische voetafdruk van onze producten en bedrijfsactiviteiten aan te pakken. Lees verder voor meer informatie.

Belangrijke initiatieven

We zetten ons in voor een aantal beleidsinitiatieven van de overheid om mondiale milieuproblemen aan te pakken.

Een video over UNEP VR360  die kinderen leert over de gevolgen en acties voor het klimaat, gemaakt met Dreams op PlayStation 4.

Verenigde Naties: Playing for the Planet Alliance

PlayStation maakt deel uit van Playing for the Planet Alliance van de VN. Dit is een consortium van 21 bedrijven in videogames, gelanceerd als onderdeel van de top Klimaatactie van de secretaris-generaal van de VN in september 2019, dat formeel heeft toegezegd actie te zullen ondernemen op het gebied van klimaatverandering met behulp van het bereik van onze platforms.

Hier worden slechts enkele van de initiatieven genoemd die we zijn overeengekomen te ondernemen:

 • We schatten dat onze toezeggingen ten aanzien van de energie-efficiëntie van PlayStation®4 in 2030 zullen resulteren in ongeveer 30 miljoen ton koolstofequivalente uitstoot* die is voorkomen (wat overeenkomt met de totale CO2-uitstoot van Denemarken in 2017).     
 • Bij de PS5 zullen we de optie   opnemen om de gameplay op te schorten met een veel lager energieverbruik dan in de PS4 (die naar schatting rond 0,5 W bereikt).
 • We hebben een beoordeling van de ecologische voetafdruk van onze verschillende gameservices uitgevoerd en bieden consumenten advies over de efficiënte installatie en het efficiënte gebruik van het systeem (zie de paragraaf [onze producten>Energie-efficiëntie>Hoe kan ik het energieverbruik van mijn systeem minimaliseren?]).
 • We werken samen met sector- en klimaatexperts om de VN te ondersteunen bij het ontwikkelen van een referentie-/herbronningspakket voor gebruik door game-ontwikkelaars die bij de ontwikkeling van games rekening willen houden met thema's en problemen op het gebied van klimaatverandering of deze willen begrijpen.
 • We zullen de mogelijkheid onderzoeken om VR-toepassingen te ontwikkelen die het bewustzijn over klimaatverandering vergroten.

Verenigde Naties: Playing for the Planet Alliance

PlayStation maakt deel uit van Playing for the Planet Alliance van de VN. Dit is een consortium van 21 bedrijven in videogames, gelanceerd als onderdeel van de top Klimaatactie van de secretaris-generaal van de VN in september 2019, dat formeel heeft toegezegd actie te zullen ondernemen op het gebied van klimaatverandering met behulp van het bereik van onze platforms.

Hier worden slechts enkele van de initiatieven genoemd die we zijn overeengekomen te ondernemen:

 • We schatten dat onze toezeggingen ten aanzien van de energie-efficiëntie van PlayStation®4 in 2030 zullen resulteren in ongeveer 30 miljoen ton koolstofequivalente uitstoot* die is voorkomen (wat overeenkomt met de totale CO2-uitstoot van Denemarken in 2017).     
 • Bij de PS5 zullen we de optie   opnemen om de gameplay op te schorten met een veel lager energieverbruik dan in de PS4 (die naar schatting rond 0,5 W bereikt).
 • We hebben een beoordeling van de ecologische voetafdruk van onze verschillende gameservices uitgevoerd en bieden consumenten advies over de efficiënte installatie en het efficiënte gebruik van het systeem (zie de paragraaf [onze producten>Energie-efficiëntie>Hoe kan ik het energieverbruik van mijn systeem minimaliseren?]).
 • We werken samen met sector- en klimaatexperts om de VN te ondersteunen bij het ontwikkelen van een referentie-/herbronningspakket voor gebruik door game-ontwikkelaars die bij de ontwikkeling van games rekening willen houden met thema's en problemen op het gebied van klimaatverandering of deze willen begrijpen.
 • We zullen de mogelijkheid onderzoeken om VR-toepassingen te ontwikkelen die het bewustzijn over klimaatverandering vergroten.

*Ongeveer 1,8 MtCO2e  hiervan is het gevolg van de naleving van de stand-by- en netwerkstand-byvereisten die volgens de Europese richtlijn (EG 1275/2008, zoals gewijzigd door EU 801/2013) van toepassing zijn binnen EU-landen.

Vrijwillige overeenkomst van de Europese Unie met betrekking tot gamesystemen

Vrijwillige overeenkomst van de Europese Unie met betrekking tot gamesystemen

Binnen de Europese Unie zijn PlayStation , Microsoft en Nintendo ondertekenaars van de vrijwillige overeenkomst met betrekking tot gamesystemen (EU-richtlijn 2009/125/EG). De vrijwillige overeenkomst is in 2015 officieel erkend door de Europese Commissie en beschrijft maatregelen om de energie- en bronnenefficiëntie van gamesystemen te verbeteren (zie efficientgaming.eu), waaronder:

 • Verplichte tijdslimieten voor automatische uitschakeling.
 • Grenzen voor maximaal stroomverbruik voor systemen in media- en navigatiemodi. 
 • Eis voor systeemfabrikanten om het stroomverbruik van hun systeem te publiceren.   
 • Het streven om een reparatieservice buiten de garantie te leveren en aan gebruikers informatie te verstrekken om te helpen hun systemen te onderhouden.
 • Toezeggingen om de recycling van systemen te verbeteren.  

De vrijwillige overeenkomst zal gedurende de levensduur van de huidige generatie systemen een energiebesparing opleveren van naar schatting 48 TWh (wat overeenkomt met de jaarlijkse elektriciteitsproductie van Portugal). De overeenkomst wordt elke twee jaar herzien om continue verbetering te garanderen.

Onze producten

Lees meer over hoe we de milieueffecten van onze producten hebben teruggedrongen, inclusief het energieverbruik van je PlayStation-console.

Onze toeleveringsketen

Vrachtvervoer over de weg en door de lucht zijn de twee transportmethodes met de hoogste CO2-uitstoot. In onze mondiale activiteiten transporteren we goederen zo veel mogelijk in bulk over water en het spoor om de uitstoot van het transport zo laag mogelijk te houden.

Het grootste deel van onze randapparatuur wordt in bulk vanuit China verzonden en lokaal verpakt, waardoor het aantal transportcontainers dat wordt gebruikt om deze te vervoeren aanzienlijk wordt teruggedrongen. 

Kantooractiviteiten 

We hebben locatiespecifieke doelen en activiteiten ontwikkeld om de milieueffecten van onze kantooractiviteiten te verminderen. Tot nu toe hebben we de volgende activiteiten ondernomen:

Energie 

Op veel van onze wereldwijde locaties zijn initiatieven op het gebied van energie-efficiëntie gerealiseerd. In al onze kantoren in het Verenigd Koninkrijk kopen we 100% hernieuwbare elektriciteit en hebben we het totale energieverbruik met 12% teruggedrongen ten opzichte van 2015. 

In onze kantoorvestigingen in Londen hebben we een groot renovatieprogramma voltooid dat het energieverbruik sinds 2015 met 19% heeft verlaagd, ondanks het feit dat er 15% meer vloerruimte en een sportzaal voor het personeel zijn toegevoegd. 

In Amerika onderzoeken we het gebruik van 100% ingekochte hernieuwbare elektriciteit. Tot nu toe hebben we dit bereikt op onze kantoren in San Mateo. We installeren ook energiebesparende apparaten op alle locaties, waaronder led-lampen en bewegingsdetectiesystemen, als onderdeel van ons doorlopende renovatieprogramma voor kantoren. Er zijn ook oplaadstations voor elektrische voertuigen aanwezig op onze locaties.   

In Azië worden onze medewerkers aangemoedigd om energie te besparen door middel van goede praktijken en worden energiebesparende technologieën in overweging genomen en toegepast bij de renovatie van kantoren.  

Recyclen

In onze kantoorvestigingen in het Verenigd Koninkrijk hebben we eind 2018 een recyclingpercentage van 74% bereikt. We hebben ook zero afval bereikt dat normaliter bestemd was voor de stortplaats, waarbij afval ofwel werd gerecycled, afgevoerd voor aerobe afbraak of verbrand om energie te genereren. 

Daarnaast richten we ons op afvalvermindering en hebben we tot nu toe alle waterflessen en kartonnen verpakkingen uit onze kantines verwijderd. Nu wordt slechts één op de vijf koppen koffie die in onze bar worden gekocht, geschonken in een beker voor eenmalig gebruik. 

In Amerika hebben we al onze afvalstromen geïdentificeerd en in kaart gebracht, zodat we ons kunnen richten op specifieke soorten afval, zoals plastic voor eenmalig gebruik, die we uit de zones voor voedingsdienstverlening hebben verwijderd. We proberen voedselverspilling te minimaliseren en hebben onze koolstof-'voedingsafdruk' berekend om een reductiedoelstelling voor de toekomst te bepalen. 

Onze kantoren in Azië hebben ook recyclingsystemen geïntroduceerd om recycleerbare materialen te scheiden om op die manier hun recyclingpercentages in de regio te verhogen.

Activiteiten voor de gemeenschap

Ontdek hoe onze medewerkers betrokken kunnen worden bij lokale en regionale activiteiten van de community ter ondersteuning van initiatieven op het gebied van natuurbehoud, milieu en liefdadigheid.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar de milieupagina van Sony en naar onze pagina over de  Modern Slavery Act .