playstation.com

Gebruiksvoorwaarden

Let op uw gezondheid

Speel altijd in een goed verlichte ruimte. Pauzeer regelmatig: na elk uur spelen 15 minuten. Stop met spelen bij duizeligheid, misselijkheid, vermoeidheid of hoofdpijn. Mensen die gevoelig zijn voor flitsende of flikkerende lichten of voor geometrische vormen en patronen kunnen zonder het te weten lijden aan een epileptische aandoening. Zij kunnen bij het televisiekijken of het spelen van videogames een epileptische aanval krijgen. Raadpleeg, voordat u een videogame gaat spelen, uw huisarts of u lijdt aan een epileptische aandoening of wanneer zich tijdens het spelen verschijnselen voordoen zoals verandering van het gezichtsvermogen, stuiptrekkingen of andere onwillekeurige bewegingen, vermindering van het bewustzijn en/of verwarring.

Gezondheidswaarschuwing voor 3D-tv:

Het is mogelijk dat je tijdens het bekijken van 3D-beelden of het spelen van stereoscopische 3D-games op 3D-televisies last van lichamelijke ongemakken krijgt zoals vermoeide of rode ogen of misselijkheid. Stop onmiddellijk met spelen als dergelijke symptomen zich voordoen en wacht tot ze verdwijnen voordat je verder op de televisie speelt.

We raden je aan je PlayStation®-systeem niet te lang achter elkaar te gebruiken en na elk uur spelen het spel een kwartier te onderbreken. Voor het bekijken van 3D-beelden of het spelen van stereoscopische 3D-games hangt het van de persoon af hoeveel en voor hoelang deze onderbreking nodig is. Zorg dat deze onderbrekingen in ieder geval lang genoeg zijn om je lichamelijke ongemakken weg te nemen. Raadpleeg een arts als de problemen zich blijven voordoen.

Het gezichtsvermogen van kinderen (in het bijzonder van kinderen jonger dan zes jaar) is nog volop in ontwikkeling. Raadpleeg een kinderarts of oogarts voordat je jonge kinderen blootstelt aan 3D-beelden of ze stereoscopische 3D-games laat spelen. Volwassenen dienen toezicht te houden zodat kinderen de bovengenoemde voorzorgsmaatregelen in acht nemen.

VR Gezondheidswaarschuwing:

Sommige mensen kunnen tijdens het bekijken van virtual reality-content bewegingsziekte, misselijkheid, desoriëntatie, wazig zicht of andere ongemakken ervaren. Indien u één van deze symptomen vertoont, dient u onmiddellijk het gebruik te staken en de vr-headset af te zetten.