PlayStation.com

Juridisch

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

1. Wie zijn wij?

1.1. Wij zijn Sony Interactive Entertainment Europe Limited (bedrijfsnummer 03277793), 10 Great Marlborough Street, Londen W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk. 

2. Definitie termen

2.1. Onder 'Geautoriseerde systemen' wordt verstaan PS One-, PlayStation®2-, PlayStation®Portable-, PlayStation®3-, PlayStation®Vita-, PlayStation®TV- en PlayStation®4-systemen.

2.2. Onder 'PSN' wordt verstaan PlayStation®Network.

2.3. Onder 'Software' wordt verstaan PlayStation-game- en applicatiesoftware ontwikkeld voor gebruik op een of meerdere van de geautoriseerde systemen.

3. Wanneer zijn deze voorwaarden voor softwaregebruik van toepassing?

3.1. Deze gebruiksvoorwaarden voor software ('Voorwaarden') zijn van toepassing op uw gebruik van alle software op geautoriseerde systemen. Deze gelden ook voor uw gebruik van PlayStation™Now, waarmee u toegang hebt tot software via apparaten zoals pc's en smart-tv's. 

4. Software wordt in licentie gegeven

4.1. Wanneer u software koopt, wordt u een licentie verleend om die software te gebruiken, zoals beschreven in deze voorwaarden, maar verwerft u niet het eigendom van de software. Indien u niet handelt overeenkomstig deze voorwaarden, kunnen wij de aan u onder deze voorwaarden verleende softwarelicentie beëindigen, wat betekent dat u niet langer het recht hebt de software te gebruiken.

5. Wie verleent mij de licentie voor de software?

5.1. We onderscheiden twee soorten software:

5.1.1. software door ons uitgegeven en door ons aan u in licentie gegeven; en

5.1.2. software uitgegeven en aan u in licentie gegeven door andere bedrijven.

5.2. De uitgever wordt geïdentificeerd hetzij:

5.2.1. op de verpakking - voor software die op een fysieke disc staat, bijvoorbeeld dvd, Blu-ray Disc of PS Vita-kaart ('op disc geleverde software'); hetzij

5.2.2. in de beschrijving van het product - voor software die beschikbaar gemaakt wordt via de PlayStation®Store of van een andere digitale retailer zoals wij die van tijd tot tijd goedkeuren ('digitale software'). 

5.3. Indien wij de uitgever van de software zijn, verlenen wij u de licentie om deze te gebruiken conform deze voorwaarden en enigerlei andere specifieke voorwaarden waarvan wij u inzake specifieke software op de hoogte brengen.

5.4. Indien een ander bedrijf de uitgever van de software is, verlenen zij u de licentie om de software te gebruiken onder deze, maar mogelijk niet uitsluitend beperkt tot deze, voorwaarden. Dat bedrijf kan u mogelijkerwijs informeren dat er andere voorwaarden verbonden zijn aan het gebruik van haar software, hetgeen betekent dat die voorwaarden van toepassing zijn naast deze voorwaarden en niet in plaats van. In het geval van een conflict tussen de additionele voorwaarden en deze voorwaarden, prevaleren deze voorwaarden.

6. Beperkingen inzake uw gebruik van de software

6.1. Uw licentie om de software te gebruiken is een niet-exclusieve, niet-overdraagbare persoonlijke licentie uitsluitend voor privégebruik van de software op de desbetreffende geautoriseerde systemen (zoals aangegeven op de verpakking van op disc geleverde software, in de productbeschrijving van de digitale software of zoals door ons van tijd tot tijd te kennen gegeven is) en geldt uitsluitend voor Europa, het Midden-Oosten, Afrika, India, Rusland en Oceanië. 

6.2. U mag zonder uitdrukkelijke toestemming van ons en als de uitgever een ander bedrijf is, ook nog van de uitgever zelf, de software niet commercieel gebruiken, deze uitzenden, kosten voor het gebruik ervan in rekening brengen of deze op enigerlei andere wijze openbaar maken.

6.3. U mag geen enkel deel van de software in lease geven, verhuren, in sublicentie geven, publiceren, modificeren, aanpassen of vertalen. 

6.4. U mag de software niet emuleren.

6.5. Voor zover dit rechtens is toegestaan mag u geen enkel deel van de software nabouwen, decompileren, demonteren of kopiëren, eventuele daarvan afgeleide werken maken of op andere wijze trachten om uit de objectcode van de software een broncode te vormen.

6.6. U mag op geen enkele manier proberen van de geautoriseerde systemen of enigerlei software eventuele encryptie, beveiliging of mechanisme ter garantie van de echtheid uit te schakelen of te omzeilen noch is het toegestaan ongeautoriseerd toegang te proberen te verkrijgen tot of het proberen te beïnvloeden van enigerlei account, hardware, software, service of netwerk verbonden met PSN. 

6.7. Het is niet toegestaan gestolen of illegaal verkregen geautoriseerde systemen of software te gebruiken.

6.8. Het gebruik van communityfuncties, mogelijk gemaakt door uw geautoriseerde systeem en geautoriseerde software die uitgebracht werd voor gebruik erop conform de toepasselijke overeenkomsten zoals beschreven in clausule 10.1 zal geen inbreuk maken op clausules 6.2 en 6.5 van deze voorwaarden.

7. Doorverkoop

7.1. U mag de software (hetzij op disc uitgebracht hetzij als digitale software) niet doorverkopen tenzij dit uitdrukkelijk toegestaan is door ons en als de uitgever een ander bedrijf is, ook nog door de uitgever zelf.  

8. Leeftijdsclassificatie

8.1. Indien software een leeftijdsclassificatie bevat, betekent dit dat de software content bevat die niet geschikt is voor personen onder die leeftijd. Indien u een ouder of voogd bent, kunt u op www.playstation.com/safety nadere informatie vinden over hoe u voorkomt dat games boven een bepaalde leeftijd op uw PlayStation®Portable-, PlayStation®3-, PlayStation®Vita- of PlayStation®4-systeem uitgevoerd kunnen worden.

8.2. Indien u, of de eigenaar van een account voor wie u verantwoordelijk bent, een geregistreerde leeftijd hebt die lager is dan de leeftijdsclassificatie aangegeven op specifieke software, dan kunnen wij mogelijkerwijs verhinderen dat u of de desbetreffende accounteigenaar die software bekijkt, aanschaft of gebruikt. Met betrekking tot spelsoftware kunnen wij mogelijkerwijs verhinderen dat u of de accounteigenaar online modi van die game gebruikt, zelfs als de offline modi speelbaar zijn op uw PlayStation®Portable-, PlayStation®3-, PlayStation®Vita- of PlayStation®4-systeem. 

9. Privacy en software online gebruiken

9.1. PSN geeft u de mogelijkheid uw software online te gebruiken. Wanneer u PSN gebruikt:

9.1.1. gelden de PSN Gebruikersvoorwaarden en PSN Servicevoorwaarden ('Servicevoorwaarden') die u aanging met Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited bij het aanmaken van uw PlayStation Network-account ('Account') als aanvulling op deze voorwaarden. De huidige servicevoorwaarden kunt u vinden op www.playstation.com/legal/PSNTerms;

9.1.2. mogen wij en Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited informatie over u verzamelen. Een verklaring over hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken, kunt u vinden in het PlayStation Privacybeleid. De servicevoorwaarden en het PlayStation Privacybeleid kunt u hier vinden: www.playstation.com/legal/PSNTerms; en

9.1.3. indien de software door een ander bedrijf aan u in licentie gegeven is, kunnen zij mogelijkerwijs ook informatie over u verzamelen en zij zullen dit in hun privacybeleid toelichten.

 

 

10. Gedrag jegens ons en andere gebruikers

10.1. De geautoriseerde systemen en software kunnen communityfuncties bevatten waarmee u kunt communiceren met andere mensen via PSN en andere sociale netwerken. Uw gebruik van de communityfuncties is onderhevig aan diverse overeenkomsten met verschillende bedrijven:

10.1.1. deze voorwaarden; en

10.1.2. de servicevoorwaarden; en

10.1.3. het PlayStation Privacybeleid; plus

10.1.4. enigerlei andere extra voorwaarden van de uitgever van de software; en

10.1.5. enigerlei andere extra voorwaarden van het bedrijf dat het sociale netwerk waar u gebruik van maakt exploiteert (en waarvoor u mogelijkerwijs een account moet hebben).

10.2. U en uw minderjarige gezinsleden moeten tijdens al het contact met ons en andere gebruikers onze gedragscode volgen.

Wees uitnodigend.

PSN is voor iedereen ouder dan 7 jaar, ongeacht seksuele geaardheid, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, nationaliteit, kleur, immigratiestatus, sociale en economische klasse, opleidingsniveau, grootte, familiestatus, politieke overtuiging, religie, en mentale en fysieke vaardigheden of elk ander kenmerk dat mensen gebruiken om anderen te bestempelen of gemeenschappen te verdelen.

Gebruik geen haatzaaiende uitlatingen en moedig deze niet aan.

Bedreig, bezeer of beangstig niemand.

Intimideer, kwets of stalk niemand.

Wees verstandig. Houd u aan de wet.

Wees niet vulgair of aanstootgevend.

Moedig niemand aan zichzelf of iemand anders te bezeren.

Dreig niet met onrechtmatige daden, keur ze niet goed, voer ze niet uit en moedig ze niet aan.

Doe je niet voor als iemand anders.

Maak geen inbreuk op de privacy van iemand en belaster hem of haar niet.

Maak geen inbreuk op het intellectuele eigendom van anderen.

Wees geduldig en attent. Wees vriendelijk.

Vergeet niet dat u ooit ook nieuw was. U kunt ervoor zorgen dat de game- en community-ervaringen van iemand al vanaf het begin goed zijn.

Wees respectvol.

We weten dat we het niet altijd allemaal met elkaar eens zijn. Wees dan respectvol of loop weg.

Wees een speler.

Help elkaar. Laat het ons weten als u een beveiligingslek in PSN of een product ontdekt, zodat we het kunnen oplossen en ervoor kunnen zorgen dat u, anderen en ons bedrijf veiliger blijven.

Wees niet verstorend.

Speel niet vals.

Benut geen bugs, glitches, beveiligingslekken of onopzettelijke mechanismen in producten of PSN in uw voordeel.

Voer geen acties uit als delen, kopen, verkopen, huren, in sublicentie geven, handelen, overdragen of phishing voor accounts, accountgegevens of andere gegevens.

Stuur niemand spam.

Verstuur geen aanbevelingen of aanbiedingen door naar uw contactpersonen zonder hun toestemming

Maak geen gebruik van PSN of een van de producten voor commerciële activiteiten en koppel ze niet aan dergelijke activiteiten.

Doe niets om PSN of PlayStation in diskrediet te brengen.

Wees discreet. Houd het redelijk.

Alles wat u online zegt en doet, heeft invloed op andere mensen en heeft gevolgen in de echte wereld. Denk na voordat u iets online plaatst. Houd er rekening mee dat informatie die u online plaatst, kan worden verspreid en kan worden gezien door mensen die u niet had verwacht.

Geef geen persoonlijke informatie over anderen of uzelf. Hierdoor worden zowel u als zij kwetsbaarder. Persoonlijke gegevens zijn onder andere telefoonnummers, e-mailadressen en adressen uit de echte wereld, zoals uw huis, school of tijdelijke locatie.

Deel geen erotische of pornografische beelden.

Deel geen beelden van anderen zonder hun toestemming.

Help ons ervoor te zorgen dat PSN de beste manier is om te spelen.

Gebruik altijd uw gezond verstand en goede manieren. Als u ziet dat iemand anders zich verkeerd gedraagt:

Meld ze aan ons met behulp van onze contextuele tools voor het melden van klachten. Als u de dichtstbijzijnde tool voor het melden van klachten gebruikt, kunt u ons tijdens het indienen relevant bewijsmateriaal sturen om ons te helpen uw klacht te beoordelen. Dit betekent natuurlijk dat andere mensen ook klachten kunnen melden over u en de inhoud die u plaatst. Ga voor meer informatie over klachten naar www.playstation.com/safety.

Blijf kalm en respectvol als u ze zelf aanspreekt. Geef het goede voorbeeld en volg ook zelf deze voorwaarden.

Volg alle specifieke regels voor elk product.

 

11. Online creëren en delen

11.1. UGC welke u gecreëerd en gedeeld hebt, zijn uw eigendom maar wij, en waar van toepassing de relevante softwareuitgever, hebben het intellectuele eigendomsrecht van uw UGC, dus u mag de UGC niet commercieel gebruiken zonder onze toestemming en die van de softwareuitgever. 

11.2. U geeft toestemming dat wij, aan ons gelieerde bedrijven en andere PSN-gebruikers uw UGC, uw PSN Online-id (en uw naam, indien u ervoor kiest deze te gebruiken) via PSN en elke andere gelieerde services zoals aan de software gerelateerde websites, mogen gebruiken, distribueren, kopiëren, modificeren, tonen en uitgeven. U geeft tevens toestemming dat wij, zonder vergoeding aan u, uw UGC in licentie mogen geven, verkopen en anderszins commercieel exploiteren (bijvoorbeeld door abonnementen te verkopen om toegang te krijgen tot uw UGC (alleen of in combinatie met andere UGC) en/of het ontvangen van advertentie-inkomsten in relatie tot uw UGC) en dat wij uw UGC mogen gebruiken voor de promotie van PlayStation®-producten, software en services. U erkent dat wij en andere PSN-gebruikers uw UGC mogen wijzigen of verwijderen en dat u afstand doet van eventuele morele rechten op uw UGC. Door uw UGC te publiceren geeft u ons te kennen dat u in het bezit bent van alle rechten om een dergelijke UGC te publiceren en om de rechten zoals uiteengezet in deze clausule te verlenen.

 

 

12. Wat moet ik doen als ik een slechte online-ervaring heb?

12.1. We willen dat u allemaal geniet van onze online community, maar we kunnen niet garanderen dat iedereen zich naar behoren gedraagt. Als zodanig accepteren wij geen aansprakelijkheid jegens u voor de activiteiten en UGC van andere PSN-gebruikers noch jegens anderen voor uw activiteiten en UGC.

12.2. Mocht u onaanvaardbaar of ongepast gedrag meemaken in een game, dan verzoeken wij u dit aan de desbetreffende uitgever (welke wij zouden kunnen zijn) te laten weten.

12.3. Alhoewel wij het mogelijk maken dat u en andere gebruikers berichten kunnen plaatsen op sociale netwerkservices en andere sites van derden, zijn wij niet verantwoordelijk voor die services. Mocht u onaanvaardbaar of ongepast gedrag meemaken op een sociale netwerkservice of site van derden, meld dit dan bij de sociale netwerkservice of site van derden via hun meldsysteem voor ongepast of kwetsend gedrag.

13. Melding maken vanuit games die wij uitgeven

13.1. In de door ons uitgegeven games en de functionaliteit die wij leveren via onze geautoriseerde systemen (bijv. PSN-berichten) hebben we daar waar wij dit het meest relevant achten, meldmechanismen ingebouwd om problemen zoals hiervoor beschreven te melden. Zo ziet u bijvoorbeeld een meldoptie naast berichten die u op PSN ontvangt en in elke game die wij uitgeven vindt u hulpmiddelen om meldingen te doen, indien de desbetreffende game de mogelijkheid biedt UGC te delen. Indien u het meest relevante meldingshulpmiddel gebruikt bij het indienen van de melding, dan kunt u ons mogelijk ook relevant bewijsmateriaal sturen dat ons kan helpen uw melding te beoordelen. Uiteraard betekent dit ook dat andere mensen u en uw UGC kunnen melden. 

13.2. Ga voor meer informatie over klachten naar www.playstation.com/safety.

14. Houden we bij wat u online doet?

14.1. Ja, maar we kunnen niet alle activiteiten volgen en we streven daar ook niet naar.

14.2. We kunnen uw softwareactiviteiten bijhouden en registreren, en uw UGC die in strijd is met deze voorwaarden verwijderen zonder u hiervan op de hoogte te stellen. Andere gebruikers kunnen vastleggen wat ze zien en dit naar ons verzenden.

14.3. Tot de informatie die we krijgen, kunnen uw content, spraak- en tekstcommunicatie, gameplayvideo's, de tijd en locatie van uw activiteiten, uw echte naam, uw online-id voor PSN en uw IP-adres behoren.

14.4. Wij (of aan ons gelieerde bedrijven) gebruiken deze informatie om toe te zien op de naleving van deze voorwaarden, om te voldoen aan de wet, om onze rechten en die van onze licentiegevers en gebruikers te beschermen en om onze gemeenschap te beschermen. Wij kunnen deze informatie doorgeven aan de politie of andere bevoegde instanties.

14.5. Raadpleeg ons privacybeleid op www.playstation.com/legal/PSNTerms/ voor meer informatie over dit gebruik van uw gegevens. 

15. Webwinkels

15.1. Als u online software gebruikt, kunt u via uw PSN-portemonnee items kopen in een online store. Alle aankopen worden gedaan bij Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited en zijn onderhevig aan de servicevoorwaarden. 

16. Feedback en bètaversies

16.1. We zijn blij met uw ideeën en feedback over onze services en producten, doch u dient ons alleen uw eigen ideeën en feedback toe te sturen. Door uw ideeën en feedback aan ons te sturen, draagt u het eigendomsrecht ervan op ons over, ongeacht of wij deze wel of niet implementeren. U zult niet betaald worden of enigerlei compensatie ontvangen voor uw ideeën of feedback. 

16.2. Indien u deelneemt aan of een voucher inlost voor een gratis bètaversie, stemt u in met de volgende aanvullende voorwaarden:

16.2.1. u dient de bètasoftware veilig en in goede conditie te bewaren en mag de bètasoftware niet kopiëren, weggeven of verkopen, reverse-engineeren noch gebruiken om er afgeleide werken van te maken;

16.2.2. de u verleende licentie dient uitsluitend om de bètasoftware voor de bèta te gebruiken;

16.2.3. wij garanderen niet dat de bètasoftware correct zal functioneren (of helemaal niet);

16.2.4. tijdens de bèta mogen we zonder kennisgeving de bètasoftware wijzigen, waardoor gegevens, content en functionaliteit toegevoegd of verwijderd kunnen worden en u stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zullen zijn voor een dergelijk verlies van gegevens, content of functionaliteit; en

16.2.5. we kunnen op elk moment de bèta beëindigen of u de toegang ontzeggen. 

17. Software-updates en Einde van de service

17.1. We kunnen af en toe de software bijwerken, wat betekent dat (bestaande) functionaliteit kan worden toegevoegd of verwijderd. Als we dit doen, zullen we altijd rekening houden met uw belangen ten opzichte van die van ons. Wij streven ernaar beslissingen te nemen die redelijk zijn in de specifieke situatie en proberen uw ervaring met de software te verbeteren in plaats van af te zwakken. Wij streven ernaar u eerlijk te behandelen ('onze richtlijnen').

17.2 Sommige software biedt online services zoals online multiplayer, klassementen of communicatiemogelijkheden. Deze online services worden niet permanent aangeboden. Wij passen onze richtlijnen aan bij de beslissing om een online service uit te schakelen. Wij zullen u vooraf op de hoogte stellen van de uitschakeling.

17.3 Voor software die door derden wordt gepubliceerd, vragen wij hen om u te voorzien van een tijdige melding van de uitschakeling.

18. Eigendom van auteursrecht

18.1. Alle software bevat bibliotheekprogramma's waarvan het auteursrecht eigendom is van Sony Interactive Entertainment Inc. en die exclusief aan ons in licentie gegeven zijn voor ons geografisch werkgebied. Andere auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten bestaan in de software en deze kunnen op gezette tijden aan u gemeld worden.

19. Handhaving van de gebruiksvoorwaarden voor software

19.1. U stemt ermee in dat wij deze voorwaarden kunnen afdwingen met betrekking tot alle software, ongeacht of we wel of niet de uitgever ervan zijn.  

20. Uw rechten en onze aansprakelijkheid

20.1. Als consument heb je mogelijk rechten onder toepasselijke lokale wetgeving die niet kunnen worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd. Deze rechten hebben voorrang boven alles in deze voorwaarden, waaronder in deze clausule 20.

20.2. Deze voorwaarden:

20.2.1. hebben geen invloed op eventuele wettelijke garanties of garanties die u als consument hebt krachtens lokale toepasselijke wetten (zoals uw rechten wanneer de software defect is);

20.2.2. beperken onze aansprakelijkheid niet en sluiten deze niet uit bij overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers;
20.2.3. beperken onze aansprakelijkheid niet en sluiten deze niet uit bij fraude of frauduleuze misleiding; hetzij

20.2.4. vormen op geen enkele wijze een beperking en/of uitsluiting van onze aansprakelijkheid, tenzij dit is toegestaan onder de voor u toepasselijke lokale wetgeving.

20.3. Als u een consument bent, is, onder voorbehoud van clausule 20.1 en 20.2, onze aansprakelijkheid ten opzicht van u beperkt tot £ 100 (of het equivalent in lokale valuta) of, indien hoger, de prijs van de software in de PS Store waar de aansprakelijkheid uit is voortgekomen.

20.4. Voor zover u de software gebruikt, anders dan als consument:

20.4.1 we beperken onze aansprakelijkheid niet voor: (i) overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers; (ii) fraude of frauduleuze misleiding; (iii) enige aansprakelijkheid die niet kan worden beperkt of kan worden uitgesloten onder de toepasselijke lokale wetgeving.

20.4.2 behoudens clausule 20.4.1, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor (i) verlies van winst; (ii) verlies van verkopen of zaken; (iii) verlies van overeenkomsten of contracten; (iv) verlies van verwachte besparingen; (v) verlies of beschadiging van software; (vi) gegevens of informatie; (vii) verlies van of schade aan goodwill; en (viii) eventuele indirecte of gevolgschade.

20.4.3 behoudens clausule 20.4.1, onze totale aansprakelijkheid is ten opzichte van u of in verband met deze voorwaarden, hetzij op grond van contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen of anderszins, niet meer dan £ 100 (of het equivalent in lokale valuta).

21. Wijzigen van deze voorwaarden en ons recht om onze contracten met u over te dragen

21.1 Wij kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in onze Voorwaarden. Indien de wijzigingen van essentiële aard zijn, zullen we u vragen een nieuwe versie van deze Voorwaarden te accepteren. Indien de wijzigingen niet van essentiële aard zijn, verwittigen wij u op redelijke termijn over deze wijzigingen. Indien u of Gezinsleden (kinderen) na een dergelijke kennisgeving doorgaan de Software te gebruiken, betekent dit dat u instemt met de wijzigingen. U kunt de eerder aangeschafte Software niet blijven gebruiken indien u niet alle wijzigingen accepteert.

21.2 Het is ons toegestaan onze rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden en elk contract tussen u en ons onderhevig aan deze Voorwaarden te allen tijde zonder uw toestemming over te dragen. We zullen u echter op de hoogte stellen indien wij van plan zijn dit te doen. Het is u niet toegestaan uw rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden over te dragen. 

22 Toepasselijk recht, jurisdictie en rechten van derden

22.1. Als u de software gebruikt als consument:

22.1.1. zijn deze voorwaarden, alle contracten die in overeenstemming zijn en eventuele geschillen met deze Voorwaarden, onderhevig aan en worden deze bepaald volgens de wetten van Engeland en Wales, maar u bent extra beschermd tegen de verplichte wetten van het land waarin u woont. De verplichte wetten van het land waarin u woont, hebben voorrang boven de wetten van Engeland en Wales.

22.1.2. kunnen we deze voorwaarden afdwingen in een rechtbank van het land waarin u woont.

22.1.3. kunt u deze voorwaarden afdwingen in een rechtbank in het land waar u woont of waar ons bedrijf is geregistreerd. 

22.2. Voor zover u de software gebruikt, anders dan als consument:

22.2.1. zijn deze voorwaarden, alle contracten die in overeenstemming zijn en eventuele geschillen met deze voorwaarden, onderhevig aan en worden deze bepaald volgens de wetten van Engeland en Wales; en

22.2.2. de rechtbanken van Engeland en Wales hebben exclusieve jurisdictie.

 

Laatst bijgewerkt: december 2019