PS VR2 Sense-controllers instellen

PS VR2 Sense-controllers instellen

Ontdek hoe je PlayStation VR2 Sense™-controllers kunnen koppelen en opladen met een PlayStation®5-console.

PlayStation VR2 Sense-controllers koppelen

Als je de PS VR2 Sense-controllers voor het eerst gebruikt, moet je ze koppelen aan de PS5™-console. Koppel zowel de linker- als rechtercontroller. Let op: als de batterij van de controller bijna leeg is, moet je na het koppelen zowel de linker- als de rechtercontroller opladen.

 1. Schakel je PS5-console in.
 2. Sluit een van je PS VR2 Sense-controllers met de meegeleverde USB-kabel aan op de PS5-console. 
 3. Druk op de PS-toets op je controller.
  De controller wordt toegewezen aan de gebruiker die momenteel is ingelogd op je PS5-console.
  Herhaal stap 2 en 3 om de andere controller te koppelen.
 • Verwijder de USB-kabel wanneer je de PS VR2 Sense-controller gebruikt.

 • Je PS VR2 Sense-controller kan slechts met één PS5-console tegelijk worden gekoppeld. Als je de controller op een andere console wilt gebruiken, moet je hem aan die console koppelen.

De toetstoewijzingen voor PlayStation VR2 Sense-controllers veranderen

 1. Ga naar Instellingen > Toegankelijkheid.
 2. Selecteer Controllers > Aangepaste toetstoewijzingen voor PS VR2 Sense-controllers.
 3. Schakel Aangepaste toetstoewijzingen inschakelen in en selecteer  Toetstoewijzingen aanpassen.
 4. Selecteer de toets die je wilt wijzigen en selecteer vervolgens een nieuwe functie voor die toets. 
 5. Selecteer Toepassen.
 • Alleen de gebruiker aan wie je PS VR2 is toegewezen, kan deze instellingen wijzigen.
 • Wanneer je De linker en rechter joystick omwisselen inschakelt, worden de functies van de linker- en rechterjoystick omgewisseld.
 • Om deze instellingen snel te kunnen wijzigen, voeg je Toegankelijkheid toe aan het controlecentrum.

Je PlayStation VR2 Sense-controller opladen

Als je PS5-console is ingeschakeld, sluit je je PS VR2 Sense-controller met de meegeleverde USB-kabel aan op de console om te beginnen met opladen. Tijdens het opladen knippert de statusindicator van de controller langzaam wit. Wanneer het opladen is voltooid, gaat de statusindicator uit, net als de controller.

 • Laad de linker- en de rechtercontroller afzonderlijk op.
 • Je kunt het batterijniveau van je controller controleren in Accessoires in het controlecentrum.
 • Je kunt je PS VR2 Sense-controller niet gebruiken tijdens het opladen.
 • Je kunt een oplaadstation voor de PlayStation VR2 Sense™-controller (CAU-ZSS-serie, afzonderlijk verkrijgbaar) gebruiken om je controllers op te laden.

Configureer de instellingen voor energiebesparing om je controller op te laden terwijl je PS5-console in de rustmodus staat:

 1. Ga naar Instellingen Systeem Energiebesparing.
 2. Selecteer Functies die beschikbaar zijn in de rustmodus en stel Voeding naar USB-aansluitingen in op Altijd of 3 uur.

De apparaatsoftware van de PS VR2 Sense-controller bijwerken 

De software-updates voor de PS VR2 Sense-controller worden toegevoegd wanneer je de systeemsoftware van je PS5-console bijwerkt. Koppel je controller en volg de instructies op het scherm om deze bij te werken. 

Hulp nodig? 

Neem contact op met onze ondersteuningsmedewerkers