Back-ups maken en herstellen van gegevens op je PS5-systeem

Regelmatig een back-up maken van je gegevens is een goede manier om ervoor te zorgen dat belangrijke gegevens zijn opgeslagen. Je kunt een USB-opslagapparaat gebruiken om een back-up te maken van opgeslagen gegevens op je PlayStation®5-systeem.

Belangrijke informatie

 • Schakel je PS5®-systeem niet uit tijdens het maken van een back-up of het herstellen van gegevens.
  Dit kan gegevensverlies, gegevensbeschadiging of schade aan je Ps5-systeem of USB-station veroorzaken.
 • Bij het herstellen van gegevens wist je PS5-systeem alle gegevens die op je systeem zijn opgeslagen.
  Zorg ervoor dat je niet per ongeluk belangrijke gegevens wist. Gewiste gegevens kunnen niet worden hersteld.
 • Geback-upte gegevens worden gekoppeld aan je account voor PlayStation™Network.
  Als je je nog nooit bij PSN hebt aangemeld, kun je gegevens alleen herstellen op dezelfde systeem waarvan je een back-up hebt gemaakt. Om de opgeslagen data op een ander systeem te herstellen, moet je je aanmelden bij hetzelfde account als waarmee je de back-up hebt gemaakt.
 • Games en apps die zijn opgeslagen in de uitgebreide USB-opslag of M.2 SSD-opslag worden niet opgenomen in back-upgegevens.
  Je kunt je opslagstations gewoon blijven gebruiken door een uitgebreide USB-opslag aan te sluiten of je M.2 SSD te installeren op het PS5-systeem dat je herstelt.
 • Trofeeën worden niet meegenomen in de back-upgegevens.
  Werk je gamestatus bij voordat je een back-up van je gegevens maakt.

Je kunt een back-up maken van de volgende gegevens:

 • Games en apps
 • Opgeslagen gegevens
 • Screenshots en videoclips
 • Instellingen

Alle opgeslagen gebruikersdata op je PS5-systeem worden opgenomen in de back-upgegevens. Wanneer je je back-upgegevens herstelt, worden alle gebruikersgegevens hersteld.

Als je gegevens wilt opslaan zonder je systeem te herstellen, kun je andere opslaglocaties op je PS5-systeem gebruiken.

Een back-up maken van de PS5-systeemgegevens op een USB-station

 1. Sluit je USB-station aan op je PS5-systeem.
  USB-stations die zijn geformatteerd met FAT32 en exFAT worden ondersteund*.
 2. Ga naar Instellingen > Systeem.
 3. Selecteer Systeemsoftware > Back-up maken en terugzetten > Back-up van je PS5 maken.
  Als er meerdere USB-stations zijn aangesloten, selecteer je het USB-station waar je je back-upgegevens wilt opslaan.
 1. Selecteer het type data waarvan je een back-up wilt maken en selecteer vervolgens Volgende.
  De bestandsnaam en bestandsgrootte worden weergegeven. Voer indien nodig een beschrijving van de back-upgegevens in.
 1. Selecteer Back-up maken.
  Het systeem wordt opnieuw opgestart en de back-up wordt gestart.
 2. Wanneer je een scherm ziet met de tekst Back-up voltooid. Je PS5-systeem wordt opnieuw opgestart. Selecteer OK.
  Het systeem wordt opnieuw opgestart en je keert terug naar het beginscherm.

*Niet alle apparaten zijn compatibel met je systeem. De uitgebreide USB-opslag die je gebruikt om je gamegegevens op te slaan, is geformatteerd in een andere indeling en kan niet worden gebruikt om back-upgegevens op te slaan.

PS5-systeemgegevens van je USB-station herstellen

Wanneer je je PS5-systeem vanaf een back-up herstelt, moet de huidige versie van de systeemsoftware dezelfde versie of nieuwer zijn dan de versie die er op de PS5-systeem stond op het moment dat de back-up werd gemaakt.

 1. Sluit je USB-station aan op je PS5-systeem.
 2. Ga naar Instellingen > Systeem.
 3. Selecteer Systeemsoftware > Back-up maken en herstellen > Je PS5 herstellen.
  Als er meerdere USB-stations zijn aangesloten, selecteer je jouw USB-station en kies je de gegevens die je wilt herstellen.
 1. Selecteer Herstellen > Ja.
  Je systeem wordt opnieuw opgestart en het herstellen begint. Wanneer het herstellen is voltooid, wordt je systeem opnieuw opgestart.

Door je PS5-systeem te herstellen, wordt Console delen en offline spelen uitgeschakeld. Schakel de instelling opnieuw in om te voorkomen dat je de toegang tot je abonnementen en content verliest.

Hulp nodig? 

Neem contact op met onze ondersteuningsmedewerkers