Back-ups maken en herstellen van gegevens op je PS4-console

Back-ups maken en herstellen van gegevens op je PS4-console

Gebruik de optie 'Back-up maken en herstellen' om eenvoudig een back-up te maken van alle gegevens op je PlayStation®4-systeem, inclusief opgeslagen gegevens en gegevens van het gebruikersprofiel.

Schakel je PS4™-systeem niet uit tijdens het maken van een back-up. Dit kan gegevensverlies, gegevensbeschadiging of schade aan je PS4-systeem of USB-station veroorzaken.

Een back-up maken van je PS4-gegevens

Om een back-up te maken van gegevens heb je een extern USB-station dat geformatteerd is met FAT32 of exFAT nodig met ten minste twee keer zoveel opslagruimte dan de grootte van het back-upbestand van je PS4. Als je niet genoeg ruimte hebt om een back-up te maken van alles op je apparaat, kun je ervoor kiezen om geen back-up te maken van applicatiegegevens.

 1. Selecteer Trofeeën in het functiescherm, druk op de OPTIONS-toets en selecteer Trofeeën synchroniseren met PlayStation Network
 2. Sluit het USB-station aan op je PS4-systeem. 
 3. Selecteer Instellingen > Systeem > Back-ups maken en herstellen
 4. Selecteer Back-up.
  Selecteer de gegevens waarvan je een back-up wilt maken. Het is belangrijk om een back-up te maken van opgeslagen data om te voorkomen dat je spelvoortgang verloren gaat. 
 5. Wijzig de naam van het back-upbestand en selecteer Back-up
 6. Verwijder het USB-station.

Opmerking: gebruikers die zich nog nooit hebben aangemeld bij PlayStation™Network (PSN), kunnen opgeslagen data alleen herstellen op het oorspronkelijke PS4-systeem waarvan een back-up is gemaakt. Als je opgeslagen gegevens wilt herstellen op een ander PS4-systeem, moet je je aanmelden bij PlayStation Network voordat je een back-up van je gegevens maakt.

Gegevens van je PS4-systeem herstellen

Bij het herstellen van gegevens wist je PS4-systeem alle gegevens die op je systeem zijn opgeslagen. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt, zelfs niet als je de herstelbewerking annuleert. Zorg ervoor dat je niet per ongeluk belangrijke gegevens wist. 

 1. Selecteer Instellingen > Systeem > Back-ups maken en herstellen
 2. Sluit het USB-station met de back-up aan op je PS4-console. 
 3. Selecteer PS4 herstellen
 4. Selecteer het back-upbestand dat je wilt herstellen.
 5. Selecteer Ja om te herstellen.

Gegevens op je PS4-systeem waarvan je een back-up kunt maken

Regelmatig een back-up maken van je gegevens is een goede manier om ervoor te zorgen dat belangrijke gegevens zijn opgeslagen. Je kunt een back-up maken van de volgende soorten data die opgeslagen zijn op een USB-station.

 • Games en apps
 • Opgeslagen gegevens
 • Screenshots en videoclips
 • Instellingen

Alle opgeslagen gebruikersgegevens op je PS4-systeem (exclusief trofeeën) worden opgenomen in de back-upgegevens. Wanneer je je back-upgegevens herstelt, wordt je PS4-systeem gereset en worden alle op je systeem opgeslagen data gewist.

Maak gebruik van uitgebreide USB-opslag of cloudopslag als je gegevens terug wilt zetten zonder je console te herstellen.

Hulp nodig? 

Neem contact op met onze ondersteuningsmedewerkers