Διαχείριση επιλογών πληρωμής στο PlayStation™Store

Μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε μια μέθοδο πληρωμής στο PlayStation Store και πώς να ορίσετε μια προεπιλεγμένη μέθοδο πληρωμής για τον λογαριασμό σας.

Πώς να προσθέσετε μια προεπιλεγμένη μέθοδο πληρωμής στο PlayStation Store

Αν προσθέσετε μία μέθοδο πληρωμής ενώ κάνετε τις αγορές σας στο PlayStation Store, τα στοιχεία πληρωμής θα αποθηκευτούν στο λογαριασμό σας.

Πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό: προσθήκη μιας μεθόδου πληρωμής

 1. Συνδεθείτε στο PlayStation Store επιλέγοντας Είσοδος στο επάνω μέρος της οθόνης.
 2. Επιλέξτε Ηλεκτρονικό αναγνωριστικό > Διαχείριση πληρωμών > Προσθήκη μεθόδου πληρωμής.
 3. Επιλέξτε μέθοδο πληρωμής. 
 4. Μπορείτε επίσης να κάνετε Αλλαγή προεπιλεγμένης πληρωμής από αυτό το μενού, αν έχετε περισσότερες από μία καταχωρημένες μεθόδους πληρωμής.

 1. Μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Χρήστες και λογαριασμοί.
 2. Επιλέξτε Λογαριασμός > Πληρωμή και συνδρομές > Μέθοδοι πληρωμής.
 3. Επιλέξτε μέθοδο πληρωμής. 
 4. Μπορείτε επίσης να κάνετε Αλλαγή προεπιλεγμένης πληρωμής από αυτό το μενού, αν έχετε περισσότερες από μία καταχωρημένες μεθόδους πληρωμής.

 1. Μεταβείτε στο PlayStation Store

 2. Μετακινηθείτε στο κάτω μέρος της πλαϊνής μπάρας και επιλέξτε Μέθοδοι πληρωμής.

 3. Επιλέξτε μέθοδο πληρωμής. 

 4. Μπορείτε επίσης να κάνετε Αλλαγή προεπιλεγμένης πληρωμής από αυτό το μενού, αν έχετε περισσότερες από μία καταχωρημένες μεθόδους πληρωμής.

Αφαίρεση μεθόδου πληρωμής από το PlayStation Store

Η αφαίρεση των μεθόδων πληρωμής δεν θα ακυρώσει τις ενεργές συνδρομές στον λογαριασμό σας. Για να ακυρώσετε μια συνδρομή, επισκεφθείτε τη Διαχείριση συνδρομών.

Όταν διαγράφετε στοιχεία πληρωμής σε μία συσκευή, αυτά διαγράφονται από όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες με τον λογαριασμό. 

Πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό: αφαίρεση μιας μεθόδου πληρωμής

 1. Συνδεθείτε στο PlayStation Store επιλέγοντας Είσοδος στο επάνω μέρος της οθόνης.

 2. Επιλέξτε Ηλεκτρονικό αναγνωριστικό > Διαχείριση πληρωμών.

 3. Επιλέξτε μια μέθοδο πληρωμής και μετά επιλέξτε Αφαίρεση.

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Χρήστες και λογαριασμοί.

 2. Επιλέξτε Λογαριασμός > Πληρωμή και συνδρομές > Μέθοδοι πληρωμής.

 3. Επιλέξτε μία από τις μεθόδους πληρωμής, πατήστε το κουμπί επιλογών και επιλέξτε Αφαίρεση.

 1. Μεταβείτε στο PlayStation Store

 2. Μετακινηθείτε στο κάτω μέρος της πλαϊνής μπάρας και επιλέξτε Μέθοδοι πληρωμής.

 3. Επιλέξτε μια μέθοδο πληρωμής > Διαγραφή.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης