Πώς να διαχειριστείτε τις επιλογές πληρωμής στο PlayStation Store

Μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε μια μέθοδο πληρωμής στο PlayStation™Store.

Πώς να προσθέσετε διαδικτυακά μια μέθοδο πληρωμής

 1. Συνδεθείτε στη Διαχείριση λογαριασμού και επιλέξτε Μέθοδος πληρωμής.
 2. Επιλέξτε Προσθήκη μεθόδου πληρωμής.
 3. Επιλέξτε τη μέθοδο πληρωμής που θέλετε να προσθέσετε.
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προσθέσετε τα στοιχεία πληρωμής.
 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Χρήστες και λογαριασμοί.
 2. Επιλέξτε Λογαριασμός > Πληρωμή και συνδρομές > Μέθοδοι πληρωμής.
 3. Επιλέξτε τη μέθοδο πληρωμής που θέλετε να προσθέσετε.
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προσθέσετε τα στοιχεία πληρωμής.
 1. Μεταβείτε στο PlayStation Store.
 2. Μετακινηθείτε στο κάτω μέρος της πλαϊνής μπάρας και επιλέξτε Μέθοδοι πληρωμής.
 3. Επιλέξτε τη μέθοδο πληρωμής που θέλετε να προσθέσετε.
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προσθέσετε τα στοιχεία πληρωμής.
 1. Επιλέξτε το εικονίδιο του PlayStation Store στο κάτω μέρος της οθόνης.
 2. Επιλέξτε το εικονίδιο μενού στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης και επιλέξτε Μέθοδοι πληρωμής.
 3. Επιλέξτε Προσθήκη μεθόδου πληρωμής και ορίστε τη μέθοδο πληρωμής που θέλετε να προσθέσετε.
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προσθέσετε τα στοιχεία πληρωμής.

Για περισσότερες πληροφορίες, επιλέξτε τον τύπο πληρωμής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από την παρακάτω λίστα.

 • Λάβετε υπόψη ότι οποιαδήποτε μέθοδος πληρωμής που προστίθεται κατά τις αγορές σας στο PlayStation Store θα αποθηκεύεται στον λογαριασμό σας. 
 • Μπορείτε να προσθέσετε έως και 3 πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες στον λογαριασμό σας.

Πώς να αφαιρέσετε διαδικτυακά μια μέθοδο πληρωμής από το PlayStation Store

 1. Συνδεθείτε στη Διαχείριση λογαριασμού και επιλέξτε Μέθοδος πληρωμής.
 2. Επιλέξτε Προσθήκη μεθόδου πληρωμής.
 3. Επιλέξτε τη μέθοδο πληρωμής που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε Αφαίρεση.
 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Χρήστες και λογαριασμοί.
 2. Επιλέξτε Λογαριασμός > Πληρωμή και συνδρομές > Μέθοδοι πληρωμής.
 3. Επιλέξτε μία από τις μεθόδους πληρωμής, πατήστε το κουμπί επιλογών και επιλέξτε Αφαίρεση.
 1. Μεταβείτε στο PlayStation Store.
 2. Μετακινηθείτε στο κάτω μέρος της πλαϊνής μπάρας και επιλέξτε Μέθοδοι πληρωμής.
 3. Επιλέξτε μια μέθοδο πληρωμής και μετά επιλέξτε Διαγραφή.
 1. Επιλέξτε το εικονίδιο του PlayStation Store στο κάτω μέρος της οθόνης.
 2. Επιλέξτε το εικονίδιο μενού από την επάνω δεξιά γωνία της οθόνης και επιλέξτε Μέθοδοι πληρωμής.
 3. Επιλέξτε μια μέθοδο πληρωμής και μετά επιλέξτε Αφαίρεση.
 • Όταν διαγράφετε στοιχεία πληρωμής σε μία συσκευή, αυτά διαγράφονται από όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες με τον λογαριασμό.
 • Αν αφαιρέσετε τις μεθόδους πληρωμής, δεν θα ακυρωθούν οι ενεργές συνδρομές στον λογαριασμό σας. Για να ακυρώσετε μια συνδρομή, επισκεφθείτε τον παρακάτω οδηγό.

Πώς να αλλάξετε διαδικτυακά την προεπιλεγμένη μέθοδο πληρωμής σας

 1. Συνδεθείτε στη Διαχείριση λογαριασμού και επιλέξτε Μέθοδος πληρωμής.
 2. Επιλέξτε μια μέθοδο πληρωμής και μετά επιλέξτε Επεξεργασία.
 3. Μεταβείτε με κύλιση στο κάτω μέρος της οθόνης και επιλέξτε Καθορισμός ως προεπιλεγμένης μεθόδου πληρωμής.
 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Χρήστες και λογαριασμοί.
 2. Επιλέξτε Λογαριασμός > Πληρωμή και συνδρομές > Μέθοδοι πληρωμής.
 3. Επιλέξτε μια μέθοδο πληρωμής, πατήστε το κουμπί επιλογών και επιλέξτε Καθορισμός ως προεπιλεγμένης μεθόδου πληρωμής.
 1. Μεταβείτε στο PlayStation Store.
 2. Μετακινηθείτε στο κάτω μέρος της πλαϊνής μπάρας και επιλέξτε Μέθοδοι πληρωμής.
 3. Επιλέξτε μια μέθοδο πληρωμής και επιλέξτε Ορισμός ως προεπιλογής.
 1. Επιλέξτε το εικονίδιο του PlayStation Store στο κάτω μέρος της οθόνης.
 2. Επιλέξτε το εικονίδιο μενού από την επάνω δεξιά γωνία της οθόνης και επιλέξτε Μέθοδοι πληρωμής.
 3. Επιλέξτε μια μέθοδο πληρωμής και μετά επιλέξτε Επεξεργασία.
 4. Μεταβείτε με κύλιση στο κάτω μέρος της οθόνης και επιλέξτε Καθορισμός ως προεπιλεγμένης μεθόδου πληρωμής.

Πώς να ορίσετε ένα όριο δαπάνης

 • Ο διαχειριστής οικογένειας μπορεί να ορίσει όρια δαπάνης για τους λογαριασμούς παιδιών στο διαδίκτυο και στην κονσόλα σας.

Πώς να ρυθμίσετε την επιλογή "Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης κατά την ολοκλήρωση αγορών"

Η ενεργοποίηση της επιλογής Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης κατά την ολοκλήρωση αγορών ενισχύει την ασφάλεια εμποδίζοντας άλλους χρήστες να κάνουν αγορές στον λογαριασμό PlayStation Store χωρίς την άδειά σας. 

Έχετε προβλήματα;

 • Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη χρήση της πιστωτικής ή της χρεωστικής κάρτας σας στο PlayStation Store, ανατρέξτε στον οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων.
 • Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να προσθέσετε, να αφαιρέσετε ή να χρησιμοποιήσετε μια μέθοδο πληρωμής, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη PlayStation χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης