Γονικός έλεγχος στις κονσόλες PS5 

Πώς να ορίσετε τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου σε κονσόλες PS5

Μάθετε πώς να ορίσετε τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου και να περιορίσετε τα παιχνίδια, τις εφαρμογές και τις δυνατότητες που μπορεί να χρησιμοποιήσει το παιδί σας στην κονσόλα PlayStation®5.

Οι ρυθμίσεις γονικού ελέγχου και τα όρια δαπάνης λειτουργούν σε συνδυασμό με τη διαχείριση οικογένειας και τον έλεγχο χρόνου παιχνιδιού και σας επιτρέπουν να διαχειρίζεστε τη δραστηριότητα του παιδιού σας στην κονσόλα PS5™ και στο PlayStation™Network (PSN).

Για να ορίσετε ρυθμίσεις γονικού ελέγχου, θα πρέπει να έχετε έναν δικό σας λογαριασμό στο PlayStation Network και έναν λογαριασμό για κάθε παιδί. Αν δημιουργήσετε εσείς τους λογαριασμούς των παιδιών, θα γίνετε αυτομάτως ο διαχειριστής της οικογένειας. Αν οι λογαριασμοί των παιδιών δημιουργηθούν από κάποιο άλλο άτομο, μπορεί να σας ορίσει ως "κηδεμόνα", ώστε να μπορείτε να αλλάζετε τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου και τα όρια δαπάνης.

Όταν ορίζετε τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου, μην ξεχνάτε ότι πρέπει να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της κονσόλας, ώστε να μην μπορούν τα παιδιά να αλλάζουν τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου.

Πώς να ορίσετε online τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου στις κονσόλες PS5

 1. Συνδεθείτε στη Διαχείριση λογαριασμών > Διαχείριση οικογένειας.  
 2. Επιλέξτε τον λογαριασμό παιδιού για τον οποίο θέλετε να ορίσετε περιορισμούς και επιλέξτε Επεξεργασία για να ρυθμίσετε κάθε λειτουργία.
 1. Μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις> Οικογενειακοί και γονικοί έλεγχοι > Διαχείριση οικογένειας και επιλέξτε τον λογαριασμό του παιδιού. 
  Η Διαχείριση οικογένειας σας επιτρέπει να προγραμματίσετε τον χρόνο παιχνιδιού του παιδιού σας, να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό του και πολλά άλλα. 
 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου για να επιλέξετε ένα προκαθορισμένο επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου για το παιδί σας ή για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες ρυθμίσεις γονικού ελέγχου προσαρμόζοντας κάθε ρύθμιση ξεχωριστά.

Για να βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις γονικού ελέγχου εφαρμόζονται αποτελεσματικά στο παιχνίδι του παιδιού σας, ελέγξτε τα παρακάτω.

 • Το παιδί σας ολοκλήρωσε την επαλήθευση μέσω email.
 • Το παιδί σας συνδέεται στο PSN από την κονσόλα του.

Αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου ενώ το παιδί σας παίζει ένα παιχνίδι, ζητήστε από το παιδί σας να αποσυνδεθεί και να συνδεθεί ξανά για να τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές.

Πώς να ορίσετε ποιος μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις απορρήτου του παιδιού σας 

Μπορείτε να ορίσετε ποιοι θα μπορούν να αλλάξουν τις ρυθμίσεις απορρήτου του παιδιού σας, μεταβαίνοντας στη Διαχείριση λογαριασμών.

Αν επιλέξετε Ορισμός από γονιό/κηδεμόνα, ο διαχειριστής οικογένειας και οι γονείς/κηδεμόνες θα μπορούν να αλλάξουν τις ρυθμίσεις απορρήτου του παιδιού. 

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τις ρυθμίσεις (αν υπάρχουν) που θέλετε να επιτρέψετε στο παιδί σας να αλλάξει. Αν επιτρέπετε στο παιδί σας να αλλάξει ρυθμίσεις, μπορείτε επίσης να αποφασίσετε ποιες επιλογές μπορεί να επιλέξει για κάθε ρύθμιση. 

Ειδοποιείστε κάθε φορά που το παιδί προσαρμόζει τις ρυθμίσεις του.

Αν επιλέξετε Ορισμός από παιδί, το παιδί σας θα μπορεί να αλλάζει τις ρυθμίσεις απορρήτου του. Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να βλέπουν μόνο τις ρυθμίσεις απορρήτου του παιδιού. 

Ειδοποιείστε κάθε φορά που το παιδί προσαρμόζει τις ρυθμίσεις του. 

 • Λάβετε υπόψη ότι αυτή η ρύθμιση δεν μπορεί να εφαρμοστεί για μικρά παιδιά κάτω των 12 ετών.

 1. Μεταβείτε στη Διαχείριση λογαριασμών και επιλέξτε Διαχείριση οικογένειας
 2. Επιλέξτε ένα παιδί της οικογένειας και στη συνέχεια μεταβείτε στην επιλογή Απόρρητο
 3. Επιλέξτε Ορισμός έως και επιλέξτε το στυλ σας από το αναπτυσσόμενο μενού. 
 4. Επιλέξτε Αποθήκευση
 • Τα παιδιά κάτω των 12 ετών έχουν ως προεπιλογή τη ρύθμιση Οι ρυθμίσεις απορρήτου ορίζονται από τον γονιό/κηδεμόνα
 • Τα παιδιά ηλικίας μεταξύ 12 και 17 ετών έχουν ως προεπιλογή τη ρύθμιση Οι ρυθμίσεις απορρήτου ορίζονται από το παιδί

Πώς να δημιουργήσετε εξαίρεση για ένα παιχνίδι στις κονσόλες PS5

Αν το παιδί σας προσπαθήσει να ξεκινήσει ένα παιχνίδι στο οποίο του έχει απαγορευτεί η πρόσβαση, το παιχνίδι θα αποκλειστεί και θα εμφανιστεί μια οθόνη. Από εδώ, το παιδί σας μπορεί να σας στείλει ένα αίτημα για να δημιουργήσετε μια εξαίρεση για το παιχνίδι. Αφού στείλει ένα αίτημα, εσείς, ως διαχειριστής της οικογένειας, και οι καθορισμένοι γονείς ή κηδεμόνες θα λάβετε μια ειδοποίηση και ένα email. 

Εσείς, ως διαχειριστής της οικογένειας, ή ένας καθορισμένος γονέας ή κηδεμόνας, μπορείτε να επιτρέψετε το αίτημα με τους εξής τρόπους:

 1. Θα λάβετε το αίτημα του παιδιού μέσω email. Εσείς, ως διαχειριστής της οικογένειας, ή ένας καθορισμένος γονέας ή κηδεμόνας, επισκεφθείτε τον ιστότοπο που καθορίζεται στο email και συνδεθείτε στο λογαριασμό σας.
 2. Επιλέξτε το παιδί σας από τη λίστα των μελών της οικογένειας και κατόπιν επιλέξτε Επιλογή για να δείτε το αίτημά του.
  Μπορείτε επίσης να δείτε το αίτημα του παιδιού σας από τον παρακάτω ιστότοπο.
 1. Συνδεθείτε ως ο διαχειριστής οικογένειας ή ως ο καθορισμένος γονέας ή κηδεμόνας.
 2. Πατήστε το κουμπί PS για να μεταβείτε στο κέντρο ελέγχου και επιλέξτε Ειδοποιήσεις
 3. Επιλέξτε το αίτημα του παιδιού σας και στη συνέχεια επιλέξτε Μετάβαση σε [Επιτρεπόμενα παιχνίδια]

Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε το αίτημα του παιδιού σας επιλέγοντας Ρυθμίσεις > Οικογένεια και ρυθμίσεις γονικού ελέγχου > Διαχείριση οικογένειας, επιλέγοντας το παιδί σας και κατόπιν μεταβαίνοντας στα Επιτρεπόμενα παιχνίδια.

 • Όταν θέλετε να επιτρέψετε δυνατότητες επικοινωνίας, ακολουθήστε τις ίδιες οδηγίες όπως όταν επιτρέπετε παιχνίδια. Τα αιτήματα για εξαιρέσεις για παιχνίδια και δυνατότητες επικοινωνίας πρέπει να γίνονται ξεχωριστά.
 • Ακόμα και αν αλλάξετε το επίπεδο περιορισμού γονικού ελέγχου, το παιδί σας μπορεί να συνεχίσει να παίζει παιχνίδια που είχαν επιτραπεί.

Πώς να περιορίσετε την επικοινωνία και το περιεχόμενο που δημιουργείται από τους χρήστες σε κονσόλες PS5

Όταν επιλέγετε τη ρύθμιση γονικού ελέγχου Επικοινωνία και περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από τους χρήστες > Περιορισμός, απενεργοποιούνται τα εξής:

 • Αποστολή γραπτών μηνυμάτων και φωνητικών συνομιλιών με άλλους παίκτες.
  Επιτρέπεται η αποστολή προεγγεγραμμένων μηνυμάτων στο παιχνίδι.
 • Κοινή χρήση περιεχομένου που δημιουργείται από τους χρήστες και που έχει δημιουργηθεί από το παιδί.
 • Προβολή περιεχομένου άλλου παίκτη που δημιουργείται από τους χρήστες.

Μπορείτε να αποτρέψετε την εμφάνιση περιεχομένου που δεν είναι κατάλληλο για την ηλικία του παιδιού σας, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλους. Το περιεχόμενο που δημιουργείται από τους χρήστες και που μπορεί να αποκλειστεί περιλαμβάνει τα εξής:

 • Στιγμιότυπα.
 • Κλιπ βίντεο (βίντεο παιχνιδιού).
 • Αναμεταδόσεις για το παίξιμο παιχνιδιών.
 • Το περιεχόμενο άλλου παίκτη που δημιουργείται από τους χρήστες στο παιχνίδι.
 • Η προσωπική περιγραφή ενός άλλου παίκτη στο προφίλ του.

Πώς να ορίσετε ένα μηνιαίο όριο δαπάνης σε κονσόλες PS5

Εσείς, ως διαχειριστής της οικογένειας, ή ένας καθορισμένος γονέας ή κηδεμόνας, μπορείτε να αποφασίσετε πόσο επιτρέπεται το παιδί σας να ξοδεύει κάθε μήνα. Από προεπιλογή, το μηνιαίο όριο δαπάνηςέχει οριστεί σε 0. Αν το παιδί σας πρόκειται να αγοράσει περιεχόμενο στο λογαριασμό του, φροντίστε να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση. 

Αν είστε "κηδεμόνας", αλλά όχι ο διαχειριστής οικογένειας, μην παραλείψετε να ενημερώσετε τον διαχειριστή οικογένειας για τυχόν αλλαγές που έχετε κάνει στα όρια δαπάνης. Αν είστε ο διαχειριστής οικογένειας, πρέπει να γνωρίζετε ότι κάθε άτομο που ορίζετε ως κηδεμόνα, μπορεί να αλλάξει τα όρια δαπάνης που έχετε ορίσει.

Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου σε κονσόλες PlayStation 5

Η διαχείριση οικογένειας και οι ρυθμίσεις γονικού ελέγχου σε κονσόλες PS5 σάς επιτρέπουν να περιορίζετε την πρόσβαση ενός λογαριασμού παιδιού σε δυνατότητες δικτύου, εφαρμογές και συσκευές:

 • Αλλαγή χρόνου παιχνιδιού για σήμερα
  Όταν ορίζετε τη διάρκεια του χρόνου παιχνιδιού για την ημέρα, εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος παιχνιδιού. Μπορείτε επίσης να παρατείνετε και να μειώσετε το χρόνο παιχνιδιού του παιδιού σας από εδώ.
 • Ρυθμίσεις χρόνου παιχνιδιού
  Μπορείτε να επιλέξετε ποιες ημέρες και για πόσο διάστημα επιτρέπεται να παίζει το παιδί σας. Όταν λήξει ο χρόνος παιχνιδιού του παιδιού σας, μπορείτε να επιλέξετε αν θα λαμβάνει ειδοποίηση ή αν θα αποσυνδέεται αυτόματα. Η διάρκεια του χρόνου παιχνιδιού για την ημέρα περιλαμβάνει τον χρόνο παιχνιδιού στην κονσόλα PS4. Στον συνολικό χρόνο παιχνιδιού υπολογίζεται τόσο ο χρόνος παιχνιδιού στην κονσόλα PS5 όσο και στην κονσόλα PS4.
 • Ζώνη ώρας
  Ο χρόνος παιχνιδιού του παιδιού σας επανέρχεται στις 12:00 τα μεσάνυχτα στην επιλεγμένη ζώνη ώρας.
 • Επιτρεπόμενα παιχνίδια
  Δείτε αιτήματα για να επιτρέψετε συγκεκριμένα παιχνίδια και μια λίστα παιχνιδιών που έχουν ήδη επιτραπεί. Από εδώ μπορείτε επίσης να επιτρέψετε παιχνίδια με βάση το αίτημα.
 • Πληροφορίες μέλους οικογένειας
  Δείτε το αναγνωριστικό εισόδου (διεύθυνση email), το ηλεκτρονικό αναγνωριστικό και το όνομα του παιδιού σας. Το όνομα που εμφανίζεται εδώ είναι το όνομα που καταχωρίστηκε όταν δημιουργήθηκε ο λογαριασμός του παιδιού σας και δεν είναι ορατό σε άλλους παίκτες. Αυτό το όνομα εμφανίζεται στα email που λαμβάνετε από το PlayStation για αυτόν τον λογαριασμό.
 • Επαναφορά κωδικού πρόσβασης
  Αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιεί το παιδί σας.
 • Ρυθμίστε τα επίπεδα χαρακτηρισμού καταλληλότητας για την έναρξη παιχνιδιών και εφαρμογών στο PS5
 • Ρυθμίστε τα επίπεδα χαρακτηρισμού καταλληλότητας για την έναρξη παιχνιδιών και εφαρμογών στο PS4/PS3
 • Ρυθμίστε τα επίπεδα χαρακτηρισμού καταλληλότητας για την εκκίνηση του Blu-ray Disc™
 • Ρυθμίστε τα επίπεδα χαρακτηρισμού καταλληλότητας για την εκκίνηση του DVD
 • Περιορισμός χρήσης του PlayStation®VR
  Δεν επιτρέπεται η χρήση του PlayStation®VR από παιδιά κάτω των 12 ετών.
 • Περιορισμός περιήγησης στο web
 • Περιορίστε την επικοινωνία και το περιεχόμενο που δημιουργείται από τους χρήστες
 • Έλεγχος ηλικίας για περιεχόμενο σε σύνδεση*
 • Ορισμός μηνιαίου ορίου δαπάνης
  Αν ορίσετε ένα όριο δαπάνης για έναν λογαριασμό παιδιού, θα επιτρέψουμε σε αυτό το παιδί να κάνει αγορές από το PlayStation Store, έως ότου φτάσει στο μηνιαίο ποσό που έχετε ορίσει. Τα ποσά αφαιρούνται από το πορτοφόλι του διαχειριστή οικογένειας.
  Αν είστε "κηδεμόνας", αλλά όχι ο διαχειριστής οικογένειας, μην παραλείψετε να ενημερώσετε τον διαχειριστή οικογένειας για τυχόν αλλαγές που έχετε κάνει στα όρια δαπάνης. Αν είστε ο διαχειριστής οικογένειας, πρέπει να γνωρίζετε ότι κάθε άτομο που ορίζετε ως κηδεμόνα, μπορεί να αλλάξει τα όρια δαπάνης που έχετε ορίσει.

Προκαθορισμένες ρυθμίσεις γονικού ελέγχου σε κονσόλες PS5

 • Άνοιγμα παιχνιδιών και εφαρμογών στο PS5
  Το περιεχόμενο ανοίγει αν ο χαρακτηρισμός καταλληλότητας είναι ίδιος ή χαμηλότερος από την ηλικία του παιδιού.
 • Άνοιγμα παιχνιδιών και εφαρμογών στο PS4/PS3
  Το περιεχόμενο ανοίγει αν ο χαρακτηρισμός καταλληλότητας είναι 15 έτη ή χαμηλότερος.
 • Άνοιγμα Blu-ray Disc™
  Ο δίσκος μπορεί να αναπαραχθεί αν ο χαρακτηρισμός καταλληλότητας είναι 16 έτη ή χαμηλότερος.
 • Άνοιγμα DVD
  Να μην περιοριστεί.
 • Περιορισμός της χρήσης του PlayStation®VR
  Να μην περιοριστεί.
 • Περιορισμός της περιήγησης στο web
  Να μην περιοριστεί.
 • Περιορισμός επικοινωνίας και περιεχομένου που δημιουργήθηκε από τους χρήστες
  Να μην περιοριστεί.
 • Έλεγχος ηλικίας για περιεχόμενο σε σύνδεση*
  Να περιοριστεί.
 • Ορισμός μηνιαίου ορίου δαπάνης
  0.
 • Άνοιγμα παιχνιδιών και εφαρμογών στο PS5
  Το περιεχόμενο ανοίγει αν ο χαρακτηρισμός καταλληλότητας είναι ίδιος ή χαμηλότερος από την ηλικία του παιδιού.
 • Άνοιγμα παιχνιδιών και εφαρμογών στο PS4/PS3
  Το περιεχόμενο ανοίγει αν ο χαρακτηρισμός καταλληλότητας είναι 12 ή 13 έτη ή χαμηλότερος.
 • Άνοιγμα Blu-ray Disc™
  Ο δίσκος μπορεί να αναπαραχθεί αν ο χαρακτηρισμός καταλληλότητας είναι 13 έτη ή χαμηλότερος.
 • Άνοιγμα DVD
  Να μην περιοριστεί.
 • Περιορισμός της χρήσης του PlayStation®VR
  Να μην περιοριστεί.
 • Περιήγηση στο web
  Να περιοριστεί.
 • Περιορισμός επικοινωνίας και περιεχομένου που δημιουργήθηκε από τους χρήστες
  Να περιοριστεί.
 • Έλεγχος ηλικίας για περιεχόμενο σε σύνδεση*
  Να περιοριστεί.
 • Ορισμός μηνιαίου ορίου δαπάνης
  0.
 • Άνοιγμα παιχνιδιών και εφαρμογών στο PS5
  Το περιεχόμενο ανοίγει αν ο χαρακτηρισμός καταλληλότητας είναι ίδιος ή χαμηλότερος από την ηλικία του παιδιού.
 • Άνοιγμα παιχνιδιών και εφαρμογών στο PS4/PS3
  Το περιεχόμενο ανοίγει αν ο χαρακτηρισμός καταλληλότητας είναι 6 ή 7 έτη ή χαμηλότερος.
 • Άνοιγμα Blu-ray Disc™
  Ο δίσκος μπορεί να αναπαραχθεί αν ο χαρακτηρισμός καταλληλότητας είναι 7 έτη ή χαμηλότερος.
 • Άνοιγμα DVD
  Να μην περιοριστεί.
 • Περιορισμός της χρήσης του PlayStation®VR
  Να περιοριστεί.
 • Περιήγηση στο web
  Να περιοριστεί.
 • Περιορισμός επικοινωνίας και περιεχομένου που δημιουργήθηκε από τους χρήστες
  Να περιοριστεί.
 • Έλεγχος ηλικίας για περιεχόμενο σε σύνδεση*
  Να περιοριστεί.
 • Ορισμός μηνιαίου ορίου δαπάνης
  0.

* Αυτή η δυνατότητα ισχύει μόνο για ορισμένες χώρες ή περιοχές.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης