Ρυθμίσεις ελέγχου του χρόνου παιχνιδιού για κονσόλες PlayStation®5 και PlayStation®4

Πώς να ρυθμίσετε τους ελέγχους χρόνου παιχνιδιού στο PlayStation®5 και το PlayStation®4 

Μάθετε πώς να διαχειρίζεστε τις ρυθμίσεις χρόνου παιχνιδιού για τους λογαριασμούς παιδιών από τις κονσόλες PS5™ και PS4™, καθώς και από την κινητή συσκευή σας.

Έλεγχος χρόνου παιχνιδιού 

Οι διαχειριστές οικογένειας μπορούν να θέσουν περιορισμούς όσον αφορά το πότε και για πόσο χρόνο μπορεί κάθε παιδί να παίζει στις κονσόλες PS5 και PS4. Οι έλεγχοι χρόνου παιχνιδιού λειτουργούν σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις περιορισμών συστήματος και διαχείρισης οικογένειας, βοηθώντας σας να διαχειριστείτε την εμπειρία του παιδιού σας στο PlayStation.

Για να μπορέσετε να ορίσετε ελέγχους χρόνου παιχνιδιού:

 • Χρειάζεται να έχετε έναν λογαριασμό για το PlayStation™Network.

 • Κάθε παιδί θα πρέπει να έχει τον δικό του ξεχωριστό λογαριασμό, που έχει δημιουργηθεί με τα προσωπικά του στοιχεία (όνομα και ημερομηνία γέννησης). 

 • Ο λογαριασμός σας πρέπει να είναι είτε ο λογαριασμός του διαχειριστή οικογένειας είτε ενός "κηδεμόνα" που έχει οριστεί από τον διαχειριστή οικογένειας. Ο λογαριασμός παιδιού που διαχειρίζεστε πρέπει να ανήκει σε κάποιο μέλος της οικογένειάς σας.

 • Για να μπορέσετε να ρυθμίσετε τους ελέγχους χρόνου παιχνιδιού, πρέπει να ορίσετε τη ζώνη ώρας για τον λογαριασμό του παιδιού.

Πώς λειτουργεί ο χρόνος παιχνιδιού;

Η διαχείριση του χρόνου παιχνιδιού βασίζεται σε τρεις ρυθμίσεις:

 • Περιορισμός χρόνου παιχνιδιού: "Περιορισμός" ή "Χωρίς περιορισμό"

 • Λήξη του χρόνου παιχνιδιού: Παιδικός λογαριασμός με "Μόνο ειδοποίηση" ή "Αποσύνδεση".

 • Διάρκεια και επιτρεπόμενες ώρες παιχνιδιού: "Διάρκεια χρόνου παιχνιδιού" και "Επιτρεπόμενες ώρες παιχνιδιού" για κάθε ημέρα ή για συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας. 

Καθώς οι νεαροί παίκτες πλησιάζουν το τέλος του χρόνου παιχνιδιού τους, στο επάνω μέρος της οθόνης θα εμφανίζονται ειδοποιήσεις που θα τους ενημερώνουν πότε πρέπει να κάνουν αποθήκευση και να κλείσουν το παιχνίδι. Οι διαχειριστές οικογένειας μπορούν επίσης να ρυθμίσουν το σύστημα, έτσι ώστε να αποσυνδέει αυτόματα τα ανήλικα μέλη της οικογένειας, μόλις λήξει ο χρόνος παιχνιδιού.

Στις κονσόλες PS5, οι διαχειριστές οικογένειας μπορούν να κάνουν Αλλαγή χρόνου παιχνιδιού για σήμερα, ώστε να δώσουν στον λογαριασμό παιδιού περισσότερο χρόνο, στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων ωρών παιχνιδιού.

Να θυμάστε ότι οι χρόνοι παιχνιδιού για τους λογαριασμούς παιδιών εκτός σύνδεσης ισχύουν μόνο για την κονσόλα, στην οποία έχουν ρυθμιστεί. Ο χρόνος παιχνιδιού για τους λογαριασμούς σε σύνδεση περιορίζει το παιδί σε όλες τις συνδεδεμένες κονσόλες PS5 και PS4.

Ορισμός περιορισμών στον χρόνο παιχνιδιού

Πρόγραμμα περιήγησης web: ορισμός χρόνου παιχνιδιού

 1. Μεταβείτε στη σελίδα Playstation.com/acct/family και συνδεθείτε ως διαχειριστής οικογένειας ή κηδεμόνας για τον λογαριασμό του παιδιού που θέλετε να διαχειρίζεστε. 
 2. Κάντε κλικ στον οικογενειακό λογαριασμό του παιδιού και επιλέξτε Επεξεργασία πλάι στο όριο χρόνου παιχνιδιού.
 3. Επιλέξτε Αποθήκευση για να εφαρμόσετε τις αλλαγές σας.
 1. Συνδεθείτε ως διαχειριστής οικογένειας ή κηδεμόνας για τον λογαριασμό του παιδιού που θέλετε να διαχειρίζεστε. 
 2. Μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις> Οικογένεια και ρυθμίσεις γονικού ελέγχου> Διαχείριση οικογένειας και επιλέξτε τον λογαριασμό του παιδιού 
 3. Ορίστε μια Ζώνη ώραςκαι επιλέξτε Ρυθμίσεις χρόνου παιχνιδιού.
 4. Μόλις ορίσετε τους περιορισμούς σας, επιλέξτε Αποθήκευση, για να εφαρμόσετε τις αλλαγές.
 1. Συνδεθείτε ως διαχειριστής οικογένειας ή κηδεμόνας για τον λογαριασμό του παιδιού που θέλετε να διαχειρίζεστε. 
 2. Μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις> Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου/Διαχείριση οικογένειας > Διαχείριση οικογένειας και επιλέξτε τον λογαριασμό του παιδιού. 
 3. Ορίστε μια Ζώνη ώρας  και επιλέξτε Ρυθμίσεις χρόνου παιχνιδιού
 4. Μόλις ορίσετε τους περιορισμούς σας, επιλέξτε Αποθήκευση , για να εφαρμόσετε τις αλλαγές.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης