Δημιουργία οικογενειακών λογαριασμών στο PSN

Πώς να ρυθμίσετε οικογενειακούς λογαριασμούς στο PSN

Μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμούς διαχειριστή οικογένειας, κηδεμόνων και παιδιών για την οικογένειά σας στο PlayStation™Network (PSN).

Πώς να γίνετε διαχειριστής οικογένειας

Για να ρυθμίσετε έναν οικογενειακό λογαριασμό στο PSN, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό ενήλικα και μετά να δημιουργήσετε λογαριασμούς για τα παιδιά σας.

Ο ενήλικας που δημιουργεί έναν λογαριασμό παιδιού λέγεται διαχειριστής οικογένειας. Ο διαχειριστής οικογένειας μπορεί:

 • Να διαχειρίζεται τον χρόνο παιχνιδιού. 
 • Να κάνει αγορές με το πορτοφόλι του διαχειριστή οικογένειας. 
 • Να διαχειρίζεται την πρόσβαση σε παιχνίδια, βίντεο και εφαρμογές. 
 • Να απενεργοποιεί μηνύματα κειμένου, βίντεο και φωνητικής συνομιλίας. 
 • Να αποκλείει την προβολή βίντεο, μεταδόσεις συνεχούς ροής και εικόνες που δημιουργούν οι χρήστες. 
 • Επιλέξτε άλλους ενήλικες στην οικογένεια ως "κηδεμόνες" Οι κηδεμόνες μπορούν να ορίζουν και να αλλάζουν τις ρυθμίσεις ελέγχου για όλα τα ανήλικα μέλη της οικογένειας (ακόμα και για τα ποσά που μπορούν να δαπανηθούν από το πορτοφόλι σας).

Πώς να προσθέσετε ανήλικα μέλη οικογένειας

Πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό: προσθήκη ανήλικων μελών οικογένειας

 1. Συνδεθείτε στη Διαχείριση λογαριασμών > Διαχείριση οικογένειας > Προσθήκη μέλους της οικογένειας
 2. Επιλέξτε Προσθήκη παιδιού
 3. Εισαγάγετε το όνομα και την ημερομηνία γέννησης του παιδιού σας και πατήστε Επόμενο.
 4. Θα εμφανιστεί το Συμφωνητικό χρήστη και πρέπει να το αποδεχτείτε για να συνεχίσετε. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ορίσετε τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου.
 1. Συνδεθείτε ως διαχειριστής οικογένειας και επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Οικογένεια και ρυθμίσεις γονικού ελέγχου > Διαχείριση οικογένειας > Προσθήκη μέλους οικογένειας.
 2. Σαρώστε τον κωδικό QR στην κινητή συσκευή σας για να ρυθμίσετε έναν λογαριασμό παιδιού.
 1. Συνδεθείτε ως διαχειριστής οικογένειας και επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου/Διαχείριση οικογένειας > Διαχείριση οικογένειας
 2. Επιλέξτε Προσθήκη μέλους οικογένειας > Δημιουργία χρήστη.
 3. Εισαγάγετε το όνομα και την ημερομηνία γέννησης του παιδιού σας και πατήστε Επόμενο.
 4. Θα εμφανιστεί το Συμφωνητικό χρήστη και πρέπει να το αποδεχτείτε για να συνεχίσετε. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ορίσετε τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου.

Πώς να προσθέσετε ενήλικα μέλη οικογένειας

Πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό: προσθήκη ενήλικων μελών οικογένειας

 1. Συνδεθείτε στη Διαχείριση λογαριασμών > Διαχείριση οικογένειας > Προσθήκη μέλους της οικογένειας
 2. Επιλέξτε Προσθήκη ενήλικα
 3. Εισαγάγετε τη διεύθυνση email του ενήλικα και επιλέξτε Επόμενο.
 1. Συνδεθείτε ως διαχειριστής οικογένειας και επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Οικογένεια και ρυθμίσεις γονικού ελέγχου > Διαχείριση οικογένειας > Προσθήκη μέλους οικογένειας
 2. Σαρώστε τον κωδικό QR στην κινητή συσκευή σας για να ρυθμίσετε έναν λογαριασμό ενήλικα.
 1. Συνδεθείτε ως διαχειριστής οικογένειας και επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου/Διαχείριση οικογένειας > Διαχείριση οικογένειας
 2. Επιλέξτε Προσθήκη μέλους οικογένειας
 3. Εδώ μπορείτε να προσκαλέσετε έναν υπάρχοντα λογαριασμό ή να δημιουργήσετε έναν νέο τοπικό χρήστη.

Πώς να αφαιρέσετε ενήλικα μέλη οικογένειας

Πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό: αφαίρεση ενήλικων μελών οικογένειας

 1. Συνδεθείτε στη Διαχείριση λογαριασμών > Διαχείριση οικογένειας. 
 2. Επιλέξτε το ενήλικο μέλος της οικογένειας. 
 3. Επιλέξτε Αφαίρεση από την οικογένειά σας.
  Η αφαίρεση ενός μέλους της οικογένειας που είναι γονέας ή κηδεμόνας καταργεί επίσης τη δυνατότητά του να καθορίζει τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου. 
 1. Συνδεθείτε ως διαχειριστής οικογένειας και μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Οικογένεια και ρυθμίσεις γονικού ελέγχου > Διαχείριση οικογένειας
 2. Επιλέξτε το ενήλικο μέλος της οικογένειας. 
 3. Επιλέξτε Αφαίρεση από την οικογένειά σας.
  Η αφαίρεση ενός μέλους της οικογένειας που είναι γονέας ή κηδεμόνας καταργεί επίσης τη δυνατότητά του να καθορίζει τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου. 
 1. Συνδεθείτε ως διαχειριστής οικογένειας και επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου/Διαχείριση οικογένειας > Διαχείριση οικογένειας
 2. Επιλέξτε το ενήλικο μέλος της οικογένειας. 
 3. Επιλέξτε Αφαίρεση από την οικογένειά σας.
  Η αφαίρεση ενός μέλους της οικογένειας που είναι γονέας ή κηδεμόνας καταργεί επίσης τη δυνατότητά του να καθορίζει τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου. 

Πώς να εκχωρήσετε δικαιώματα γονέα/κηδεμόνα

Πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό: ορισμός γονέα/κηδεμόνα

 1. Συνδεθείτε στη Διαχείριση λογαριασμών > Διαχείριση οικογένειας
 2. Επιλέξτε το ενήλικο μέλος οικογένειας που θέλετε να ορίσετε και επιλέξτε το πλαίσιο Γονιός/Κηδεμόνας.
 1. Συνδεθείτε ως διαχειριστής οικογένειας και επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Οικογένεια και ρυθμίσεις γονικού ελέγχου > Διαχείριση οικογένειας > Προσθήκη μέλους οικογένειας
 2. Σαρώστε τον κωδικό QR στην κινητή συσκευή σας για να προσθέσετε έναν γονιό ή κηδεμόνα.
 1. Συνδεθείτε ως διαχειριστής οικογένειας και επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου/Διαχείριση οικογένειας > Διαχείριση οικογένειας
 2. Επιλέξτε το ενήλικο μέλος οικογένειας που θέλετε να ορίσετε και επιλέξτε το πλαίσιο Γονιός/Κηδεμόνας.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης