Εμποδίστε τα παιδιά να αλλάζουν τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου

Πώς να εμποδίσετε το παιδί σας να αλλάξει τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου

Μάθετε πώς μπορείτε να εμποδίσετε τα παιδιά να αλλάζουν τους γονικούς ελέγχους στις κονσόλες PlayStation®5 και PlayStation®4. 

Το συνθηματικό περιορισμών της κονσόλας εμποδίζει το παιδί σας να αλλάξει τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου. Φροντίστε να επιλέξετε ένα συνθηματικό που θα θυμάστε και θα γνωρίζετε μόνο εσείς.

Πώς να ορίσετε ένα συνθηματικό περιορισμών της κονσόλας PS5 

 1. Συνδεθείτε ως διαχειριστής οικογένειας και μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Οικογενειακοί και γονικοί έλεγχοι > Περιορισμοί κονσόλας PS5.
 2. Εισαγάγετε το υπάρχον συνθηματικό περιορισμού κονσόλας. Αν δεν το έχετε ορίσει ακόμα, η προεπιλογή είναι 0000.
 3. Επιλέξτε Αλλαγή συνθηματικού περιορισμών της κονσόλας.
 4. Εισαγάγετε ένα 4ψήφιο συνθηματικό χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα κουμπιά στο χειριστήριο. Φροντίστε να είναι κάτι που θα θυμάστε και θα γνωρίζετε μόνο εσείς.
 5. Εισαγάγετε το συνθηματικό δεύτερη φορά για επιβεβαίωση.

Σημαντικό
Αν ξεχάσετε το συνθηματικό, θα πρέπει να επαναφέρετε την κονσόλα PS5™. 

 1. Από το σύστημα PS4, μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου/Διαχείριση οικογένειας > Περιορισμοί συστήματος PS4.
 2. Εισαγάγετε το υπάρχον συνθηματικό περιορισμού συστήματος. Αν δεν το έχετε ορίσει ακόμα, η προεπιλογή είναι 0000.
 3. Επιλέξτε Αλλαγή συνθηματικού περιορισμού συστήματος.
 4. Εισαγάγετε ένα 4ψήφιο συνθηματικό χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα κουμπιά στο χειριστήριο. Φροντίστε να είναι κάτι που θα θυμάστε και θα γνωρίζετε μόνο εσείς.
 5. Εισαγάγετε το συνθηματικό δεύτερη φορά για επιβεβαίωση.

Σημαντικό
Αν ξεχάσετε το συνθηματικό περιορισμού συστήματος, θα πρέπει να αρχικοποιήσετε την κονσόλα PS4.

Πώς να ρυθμίσετε ένα συνθηματικό εισόδου σε κονσόλες PS5

Ενθαρρύνετε όσους έχουν λογαριασμό στην κονσόλα PlayStation να ορίσουν συνθηματικό εισόδου. Διαφορετικά, τα παιδιά της οικογένειας μπορεί να παρακάμψουν τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου.

 1. Μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις > Χρήστες και λογαριασμοί.

 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις εισόδου > Καθορισμός συνθηματικού εισόδου PS5.

 3. Ορίστε ένα 4ψήφιο συνθηματικό εισόδου. Φροντίστε να είναι κάτι που θα θυμάστε και θα γνωρίζετε μόνο εσείς.

 1. Μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις εισόδου > Διαχείριση συνθηματικών εισόδου.

 2. Ορίστε ένα 4ψήφιο συνθηματικό εισόδου. Φροντίστε να είναι κάτι που θα θυμάστε και θα γνωρίζετε μόνο εσείς.

 • Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη αφού συνδεθείτε στο PlayStation™Network για πρώτη φορά.
 • Το συνθηματικό εισόδου δεν είναι ίδιο με το συνθηματικό περιορισμών της κονσόλας.

Πώς να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα δημιουργίας νέου χρήστη και σύνδεσης επισκέπτη στις κονσόλες PS5

Εμποδίστε το παιδί σας να δημιουργήσει έναν νέο λογαριασμό αντί να χρησιμοποιεί αυτόν που δημιουργήσατε εσείς για αυτό, απενεργοποιώντας τη δυνατότητα δημιουργίας νέου χρήστη και την επιλογή να συνδέεται ως επισκέπτης.

 1. Συνδεθείτε ως διαχειριστής οικογένειας και μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις Οικογενειακοί και γονικοί έλεγχοι Περιορισμοί κονσόλας PS5.
 2. Επιλέξτε Δημιουργία χρήστη και σύνδεση επισκέπτη "Δεν επιτρέπεται".
 1. Συνδεθείτε ως διαχειριστής οικογένειας και μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου/Διαχείριση οικογένειας > Περιορισμοί συστήματος PS4
 2. Επιλέξτε Δημιουργία νέου χρήστη και σύνδεση επισκέπτη > "Δεν επιτρέπεται".

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης