Εμποδίστε τα παιδιά να αλλάζουν ρυθμίσεις τους γονικούς ελέγχους στο PlayStation®5 και το PlayStation®4

Εμποδίστε τα παιδιά να αλλάζουν ρυθμίσεις τους γονικούς ελέγχους στο PlayStation®5 και το PlayStation®4

Μάθετε πώς να εμποδίσετε τα παιδιά να αλλάζουν τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου στο PS5™ και το PS4™. 

Ορισμός συνθηματικού περιορισμού συστήματος

Το συνθηματικό περιορισμού συστήματος εμποδίζει τα παιδιά να αλλάζουν τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου στο PlayStation όπως τους χαρακτηρισμούς καταλληλότητας και τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις γονικού ελέγχου. Φροντίστε να επιλέξετε ένα συνθηματικό που θα θυμάστε και θα γνωρίζετε μόνο εσείς. Μοιραστείτε το συνθηματικό μόνο με μέλη της οικογένειάς σας που ορίζετε ως κηδεμόνες, καθώς δίνει τη δυνατότητα αλλαγής ή κατάργησης όλων των ρυθμίσεων ελέγχου.

 1. Συνδεθείτε ως διαχειριστής οικογένειας και μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Οικογένεια και ρυθμίσεις γονικού ελέγχου > Περιορισμοί κονσόλας PS5.
 2. Εισαγάγετε το υπάρχον συνθηματικό περιορισμού συστήματος. Αν δεν το έχετε ορίσει ακόμα, η προεπιλογή είναι 0000.
 3. Επιλέξτε Αλλαγή συνθηματικού περιορισμού συστήματος.
 4. Εισαγάγετε ένα 4ψήφιο συνθηματικό χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα κουμπιά στο χειριστήριο. Φροντίστε να είναι κάτι που θα θυμάστε και θα γνωρίζετε μόνο εσείς.
 5. Εισαγάγετε το συνθηματικό δεύτερη φορά για επιβεβαίωση.
 1. Από το σύστημα PS4, μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου/Διαχείριση οικογένειας > Περιορισμοί συστήματος PS4.
 2. Εισαγάγετε το υπάρχον συνθηματικό περιορισμού συστήματος. Αν δεν το έχετε ορίσει ακόμα, η προεπιλογή είναι 0000.
 3. Επιλέξτε Αλλαγή συνθηματικού περιορισμού συστήματος.
 4. Εισαγάγετε ένα 4ψήφιο συνθηματικό χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα κουμπιά στο χειριστήριο. Φροντίστε να είναι κάτι που θα θυμάστε και θα γνωρίζετε μόνο εσείς.
 5. Εισαγάγετε το συνθηματικό δεύτερη φορά για επιβεβαίωση.

Ορισμός συνθηματικού εισόδου

Ενθαρρύνετε όσους έχουν λογαριασμό στην κονσόλα PlayStation να ορίσουν συνθηματικό εισόδου. Σε διαφορετική περίπτωση, τα ανήλικα μέλη της οικογένειάς σας θα μπορούν να συνδεθούν στους λογαριασμούς ενηλίκων ή μεγαλύτερων παιδιών και να αποφύγουν τους ελέγχους που έχετε επιβάλει για αυτά.

 1. Μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Χρήστες και λογαριασμοί.

 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις σύνδεσης > Ορισμός συνθηματικού εισόδου στο PS5.

 3. Ορίστε ένα 4ψήφιο συνθηματικό εισόδου. Φροντίστε να είναι κάτι που θα θυμάστε και θα γνωρίζετε μόνο εσείς.

 1. Μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις σύνδεσης > Διαχείριση συνθηματικών εισόδου.

 2. Ορίστε ένα 4ψήφιο συνθηματικό εισόδου. Φροντίστε να είναι κάτι που θα θυμάστε και θα γνωρίζετε μόνο εσείς.

Απενεργοποίηση δημιουργίας νέου χρήστη και σύνδεσης επισκέπτη 

Εμποδίστε το παιδί σας να δημιουργήσει έναν νέο λογαριασμό αντί να χρησιμοποιεί αυτόν που δημιουργήσατε εσείς για αυτό, απενεργοποιώντας τη δυνατότητα δημιουργίας νέου χρήστη και την επιλογή να συνδέεται ως επισκέπτης. 

 1. Συνδεθείτε ως διαχειριστής οικογένειας και μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Οικογένεια και ρυθμίσεις γονικού ελέγχου > Περιορισμοί κονσόλας PS5.
 2. Επιλέξτε Δημιουργία χρήστη και σύνδεση επισκέπτη> ‘Δεν επιτρέπεται’.

 1. Συνδεθείτε ως διαχειριστής οικογένειας και μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου/Διαχείριση οικογένειας > Περιορισμοί συστήματος PS4
 2. Επιλέξτε Δημιουργία νέου χρήστη και σύνδεση επισκέπτη > ‘Δεν επιτρέπεται’.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης