Μεταφορά παιχνιδιών και αποθηκευμένων δεδομένων από κονσόλες PS4™ σε κονσόλες PS5™

Μεταφορά παιχνιδιών και αποθηκευμένων δεδομένων από κονσόλες PS4™ σε κονσόλες PS5™

Δείτε πώς μπορείτε να μεταφέρετε παιχνίδια και αποθηκευμένα δεδομένα από κονσόλες PS4 σε κονσόλες PS5 μέσω Wi-Fi, εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης ή χώρου αποθήκευσης PS Plus στο cloud. 

Μεταφορά δεδομένων από κονσόλες PS4 σε κονσόλες PS5

Η μεταφορά δεδομένων δεν πρόκειται να αντικαταστήσει ή να διαγράψει δεδομένα στην κονσόλα PS5 ή PS4. Κατά τη διάρκεια της αρχικής ρύθμισης του PS5, μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα για πολλούς παίκτες. Όταν ολοκληρωθεί η αρχική ρύθμιση, μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα για έναν συνδεδεμένο λογαριασμό κάθε φορά. 

  1. Συνδεθείτε στον ίδιο λογαριασμό με τον οποίο έχετε συνδεθεί στην κονσόλα PS5.

  2. Ενημερώστε το λογισμικό συστήματος στην πιο πρόσφατη έκδοση.

  3. Συγχρονίστε τις πληροφορίες τροπαίων πατώντας το κουμπί OPTIONS ενώ βλέπετε τα Τρόπαια και μετά επιλέξτε Συγχρονισμός με το PlayStation Network.

Συνδέστε τις κονσόλες PS5 και PS4 στο ίδιο δίκτυο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε καλώδια LAN του εμπορίου είτε να συνδεθείτε ασύρματα (Wi-Fi®). Το ακόλουθο διάγραμμα είναι ένα παράδειγμα ασύρματης σύνδεσης των κονσολών PS5 και PS4.

A) Δίκτυο
Συνδέστε τις κονσόλες PS5 και PS4 στο ίδιο μόντεμ ή δρομολογητή και μεταφέρετε τα δεδομένα σας ασύρματα.

B) Καλώδιο LAN
Αν έχετε μόνο ένα καλώδιο LAN, δοκιμάστε το εξής: Συνδέστε τις κονσόλες PS5 και PS4 στο ίδιο δίκτυο ασύρματα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας το καλώδιο LAN, συνδέστε την κονσόλα PS5 με την κονσόλα PS4. Αυτό εξασφαλίζει μεγαλύτερη ταχύτητα μεταφοράς, όπως αν είχατε συνδέσει και τις δύο κονσόλες στο δίκτυο με καλώδια LAN.
Αν και οι δύο κονσόλες συνδεθούν στο δίκτυο με καλώδια LAN, δεν χρειάζεται να συνδέσετε την κονσόλα PS5 με την κονσόλα PS4.

Γ) Καλώδιο HDMI

Δ) Καλώδιο ρεύματος 
Χρησιμοποιήστε τα καλώδια ρεύματος που συνοδεύουν τις κονσόλες PS5 και PS4 αντίστοιχα.

Για να μεταφέρετε δεδομένα κατά την αρχική ρύθμιση, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη όταν φτάσετε στο στάδιο μεταφοράς δεδομένων.

Για να μεταφέρετε δεδομένα μετά την αρχική ρύθμιση: 

  1. Ενεργοποιήστε τις κονσόλες PS4 και PS5 και συνδέστε τις στο ίδιο δίκτυο μέσω Wi-Fi ή καλωδίων LAN. 

  2. Στην κονσόλα PS5, επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Σύστημα > Λογισμικό συστήματος > Μεταφορά δεδομένων > Συνέχεια.

  3. Επιλέξτε το PS4 από το οποίο θέλετε να μεταφέρετε δεδομένα.

  1. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα Προετοιμασία για μεταφορά δεδομένων στην κονσόλα PS5, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας στην κονσόλα PS4 για τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο (μέχρι να ακουστεί ένα μπιπ).

  2. Στην κονσόλα PS5, επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να μεταφέρετε.

  3. Διαβάστε τις προειδοποιήσεις και επιλέξτε Έναρξη μεταφοράς.

  4. Η κονσόλα PS5 θα επανεκκινηθεί αυτόματα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων. Όταν ολοκληρωθεί η επανεκκίνηση της κονσόλας, μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη νέα σας κονσόλα PS5.

Πρόσβαση σε παιχνίδια PS4 που βρίσκονται σε εκτεταμένο χώρο αποθήκευσης PS5

Μπορείτε να συνδέσετε στην κονσόλα PS5 τη μονάδα εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης που χρησιμοποιείτε στην κονσόλα PS4, για να αποκτήσετε πρόσβαση σε συμβατά παιχνίδια PS4. 

Μεταφορά αποθηκευμένων δεδομένων μέσω του χώρου αποθήκευσης του Playstation®Plus στο cloud

Ο χώρος αποθήκευσης online του Playstation Plus αναφέρεται στην κονσόλα PS5 ως χώρος αποθήκευσης στο cloud. Αν είστε μέλος του PlayStation Plus, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην κονσόλα PS5 τα δεδομένα που έχετε αποθηκεύσει στον χώρο αποθήκευσης online.

Παιχνίδια PS4 που παίζονται σε κονσόλες PS5

Μπορείτε να παίξετε συμβατά παιχνίδια PS4 στην κονσόλα PS5. Για παιχνίδια σε δίσκο, θα πρέπει να τοποθετήσετε στην κονσόλα τον δίσκο του παιχνιδιού κάθε φορά που θέλετε να παίξετε, ακόμα και αν έχετε αντιγράψει όλα τα δεδομένα του παιχνιδιού στον χώρο αποθήκευσης της κονσόλας.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης